Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Jawność w prawie administracyjnym

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/czytamy_akta.jpg

Warszawskie Konfrontacje administracyjne

 

 

Jawność w prawie administracyjym

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizator: Katedra Prawa Publicznego i Praw Człowieka Uniwersytetu SWPS


Zasada jawności oznacza, że obywatele mają prawo uzyskać informacje na temat działalności organów administracji publicznej. Ta kluczowa zasada współczesnej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego nie zawsze jest respektowana przez władze. Przedmiotem 2. edycji Warszawskich Konfrontacji Administracyjnych będzie dogłębna analiza zjawiska ograniczania jawności działania organów administracji publicznej. Prelegenci spróbują również wypracować rozwiązania pozwalające skutecznie chronić prawa i wolności obywateli.

Konferencja jest wspólną inicjatywą trzech uczelni: Akademii Leona Koźmińskiego, Uczelni ŁazarskiegoUniwersytetu SWPS.18 października

10.00-16.00

Warszawa

Jawność w prawie administracyjnym

Jedną z kluczowych zasad w funkcjonowaniu administracji publicznej jest jej jawność. Organy administracji publicznej mają obowiązek ogłaszać informacje publiczne nie tylko w BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) i CIRP (Centralne Repozytorium Informacji Publicznej), lecz także na wyraźne żądanie zainteresowanego daną sprawą. Obywatele mają prawo wstępu na posiedzenia organów administracji publicznej i korzystania z materiałów, które je dokumentują. W praktyce zasada jawności nie zawsze jest respektowana, dochodzi do naruszenia podstawowych praw i swobód obywatelskich.

Tematyka konferencji obejmuje m.in.:

 • przeprowadzenie naukowego dyskursu i analizy szeroko pojętego zagadnienia jawności działania administracji publicznej, w tym także jej przejawów w ramach struktur samorządu terytorialnego;

 • jawność działania organów oraz kwestia przestrzegania podstawowych praw obywatelskich w kontekście możliwości uzyskiwania wiedzy i informacji na tematy publiczne;

Adresatami konferencji są przedstawiciele nauki, doktoranci, studenci, a także obywatele borykający się na co dzień z problemami dotyczącymi możliwości uzyskiwania danych i informacji od urzędów i organów. Ponadto, z punktu widzenia obowiązków wynikających z zasady jawności adresatami są także urzędnicy i organy administracji publicznej.

Warszawskie Konfrontacje Administracyjne

To już 2. edycja Warszawskich Konfrontacji Administracyjnych, organizowanych wspólnie przez Uczelnię Łazarskiego, Akademię Leona Koźmińskiego oraz Uniwersytet SWPS. W ubiegłym roku konferencja odbyła się w Uczelni Łazarskiego, w tym roku zagości w murach Uniwersytetu SWPS.

Inicjatywa ma na celu zaprezentowanie dorobku katedr prawa administracyjnego tych czołowych uczelni niepublicznych oraz podkreślenie idei międzyuczelnianej współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń.

Celem konferencji jest analiza występujących powszechnie zjawisk ograniczania jawności działania organów administracji publicznej. Coraz częstsze przypadki odmowy udzielania informacji i dostępu do dokumentacji i spraw o charakterze publicznych, zwłaszcza przez organy administracji rządowej, budzą duży niepokój zarówno w kontekście administracyjnym, jak i konstytucyjnym. Należy nie tylko dogłębnie poznać tę tematykę, lecz także znaleźć rozwiązania pozwalające skuteczniechronić prawa i wolności obywateli.

dr Mariusz Bidziński, radca prawny, adiunkt

Program

9:30-10:00 Rejestracja uczestników

10:00 Uroczyste otwarcie konferencji

10:15-11:30 Panel I: Przesłanka jawności w działaniu organów samorządowych i publicznych

moderator: dr Mariusz Bidziński, Uniwersytet SWPS

 • prof. dr hab. Marek Chmaj: Jawność działania organów samorządu terytorialnego
 • prof. dr hab. Bronisław Sitek: Ograniczenia jawności działań administracji publicznej ze względu na prywatność jednostki
 • prof. dr hab. Hubert Izdebski: Ograniczenia jawności w stosunku do strony postępowania administracyjnego
 • dr Jan Chmielewski: Jawność postępowania administracyjnego a zasada zaufania do władz publicznych – kontekst społeczny i normatywny
 • dr Bartłomiej Opaliński: Jawność dostępu do informacji publicznej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

11:30-12:00 Dyskusja

12:00-12:15 Przerwa kawowa

12:15-13:30 Panel II: Jawność i tajemnica w orzecznictwie i praktyce

moderator: prof. dr hab Waldemar Hoff, Akademia Leona Koźmińskiego

 • dr hab. Przemysław Szustakiewicz, prof. Uczelni Łazarskiego: Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego z lat 2015-2018 w sprawach dotyczących informacji publicznej
 • dr hab Małgorzata Sieradzka, prof. Uczelni Łazarskiego: Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu przed Prezesem UOKiK
 • Piotr Zientarski: Prawo do dobrej administracji w wymiarze krajowym i euroropejskim
 • dr Zofia Snażyk: Ewidencja przedsiębiorców po zmianach prawnych
 • dr Mariusz Bidziński: Zasada i wyjątki od zasady jawności w procesie zamówień publicznych

13:30-14:00 Dyskusja

14:00-14:30 Przerwa obiadowa 

14:30-15:45 Panel III: Ograniczenia w dostępie do informacji i tajemnicy

moderator: prof. M. Rogalski, Uczelnia Łazarskiegoprof. dr hab Maciej Rogalski: Udostępnianie danych telekomunikacyjnych

 • prof. Wojciech Góralczyk: Tajemnica prawnie chroniona w administracji publicznej. Tajemnice te traktuję bowiem jako granicę jawności
 • prof. Aleksander Maziarz: Porozumienia o wymianie informacji w prawie konkurencji
 • dr Karol Bielski: Prawnoadministracyjne aspekty dostępu do dokumentacji medycznej
 • dr Mariusz Maciejewski: Tajemnica przedsiębiorcy jako przesłanka ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej

 15:45-16:15 Dyskusja

 16:15 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Organizatorzy

 • Katedra Prawa Publicznego i Praw Człowieka Uniwersytetu SWPS

Współorganizatorzy

 • Katedra Prawa Administracyjnego – Uczelnia Łazarskiego
 • Katedra Prawa Administracyjnego i Prawa Administracyjnego Gospodarczego – Akademia Leona Koźmińskiego

Partnerzy

 • Katedra Prawa Administracyjnego Uczelni Łazarskiego
 • Katedra Prawa Administracyjnego i Prawa Administracyjnego Gospodarczego – Akademia Leona Koźmińskiego
 • Katedra Prawa Administracyjnego – Uczelnia Łazarskiego
 • Katedra Prawa Administracyjnego i Prawa Administracyjnego Gospodarczego – Akademia Leona Koźmińskiego

logotypy konferencja prawna

Termin i miejsce

18 października 2018 r. (czwartek), godz. 10:00 -16:00

Uniwersytet SWPS w Warszawie, ul. Chodakowska 19/31, Aula S305

Kontakt

Mariusz Bidziński

tel. 601 152 778
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.