Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Niedokończona emancypacja? 100 lat praw wyborczych kobiet

float_intro: images-old/2015/niedokończona-emancypacja-2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy: Rzecznik Praw Obywatelskich i Uniwersytet SWPS


Na ulicy, w szkole, na uniwersytecie. W parlamencie, w sporcie i na scenie. Jest nas więcej niż połowa społeczeństwa. Nas – kobiet. Dzięki niezłomności polskich aktywistek i aktywistów dziś żyjemy w nieco innej rzeczywistości, a ich walka wtedy zaowocowała lepszym dziś. Z okazji okrągłej rocznicy wywalczenia przez polskie obywatelki praw wyborczych, dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich i prof. Roman Cieślak, Rektor Uniwersytetu SWPS, zapraszają na konferencję pt. „Niedokończona emancypacja? 100 lat praw wyborczych kobiet”. Konferencja będzie transmitowana on-line.

Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 21 listopada.

22 listopada
9.30-18.00
Warszawa

O konferencji

28 listopada 1918 r. długoletnie starania i wytrwałość wielu osób, przede wszystkim aktywistek ruchów kobiecych, przyniosły upragnioną sprawiedliwość – od tej pory, na mocy dekretu o ordynacji wyborczej, do Sejmu Ustawodawczego, w wyborach do Sejmu mógł wziąć udział każdy obywatel i każda obywatelka państwa, bez różnicy płci.

Podczas konferencji dr Sylwia Spurek, Zastępczyni RPO oraz prof. Krystyna Skarżyńska z Uniwersytetu SWPS podejmą się tematu zwiększania udziału kobiet w życiu politycznym państwa. Następnie zostaną zaprezentowane wyniki najnowszych badań dotyczących uczestnictwa kobiet i mężczyzn w życiu politycznym państwa na różnych szczeblach zarządzania publicznego. Prelegenci wskażą także, jakie bariery kobiety napotykają w tym obszarze oraz jakie działania należy podjąć, aby kobiety i mężczyźni mogli na równi uczestniczyć w procesach decyzyjnych odnoszących się do ich wspólnoty lokalnej i państwowej. Ze szczególną uwagą omówione zostaną rozwiązania, które zachęcają kobiety i mężczyzn do podejmowania różnych ról społecznych.

Program

9.30-10.00 – Rejestracja uczestników, kawa powitalna
10.00-10.15 – Otwarcie konferencji – prof. dr hab. Roman Cieślak, Rektor Uniwersytetu SWPS, dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich
10.15-10.45 – Wystąpienia wprowadzające:

  • „Czarna lista spraw” – dr Sylwia Spurek, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równego Traktowania
  • „Emancypacja – wyzwanie czy pułapka?” – prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska, Uniwersytet SWPS

I. Kobiety w życiu politycznym

10.45-12.15 – Kobiety w wyborach a mechanizmy antydyskryminacyjne
– stan aktualny i prognozy na przyszłość – prezentacja wyników badań: dr Agnieszka Kwiatkowska, Uniwersytet SWPS, dr Paulina Pustułka, Uniwersytet SWPS

Moderatorka komentarza: red. Agata Kowalska
dr Aleksandra Cisłak-Wójcik, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr hab. Mikołaj Cześnik, Uniwersytet SWPS
dr hab. Izabela Grabowska, Uniwersytet SWPS
dr Jarosław Zbieranek, Biuro RPO

Dyskusja z udziałem publiczności. 

12.15-12.45 – lunch

II. Kobiety w życiu publicznym

12.45-14.15Podejmowanie ról społecznych przez kobiety i mężczyzn
– możliwości wpływu prawnego – wystąpienie wprowadzające: dr hab. Teresa Gardocka, Uniwersytet SWPS

Moderator panelu dyskusyjnego: dr hab. Dariusz Jagiełło, Uniwersytet SWPS
dr Katarzyna Antolak-Szymański, Uniwersytet SWPS
dr Krzysztof Śmiszek, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
dr hab. Anna Kurowska, Uniwersytet Warszawski
mec. Anna Błaszczak-Banasiak, Biuro RPO

Dyskusja z udziałem publiczności. 

14.15-14.30 – przerwa na kawę

14.30-16.00 – Podejmowanie ról społecznych przez kobiety i mężczyzn
– aspekty psychologiczno-społeczne – wystąpienie wprowadzające: prof. dr hab. Krystyna Slany, Uniwersytet Jagielloński

Moderatorka panelu dyskusyjnego: red. Magdalena Chrzczonowicz
dr Sylwia Bedyńska, Uniwersytet SWPS
dr Dorota Wiśniewska-Juszczak, Uniwersytet SWPS
dr Elżbieta Korolczuk, Uniwersytet w Södertörn, Uniwersytet Warszawski
dr Ewa Rumińska-Zimny, Międzynarodowe Forum Kobiet Nauki i Biznesu przy Szkole Głównej Handlowej

Dyskusja z udziałem publiczności. 

Wydarzenia towarzyszące

10.00-16.00Maraton edycji biogramów na Wikipedii. Warsztaty dla studentek i studentów Uniwersytetu SWPS z edycji haseł na Wikipedii, redagowanie biogramów kobiet zaangażowanych w politykę, w tym zwłaszcza pierwszych parlamentarzystek.

Uwaga! Obowiązują zapisy 

16.15-18.00 – Projekcja filmu „Solidarność według kobiet” połączona z panelem dyskusyjnym z udziałem twórców: Martą Dzido i Piotrem Śliwowskim

Program w PDF

Organizatorzy

  • Uniwersytet SWPS
  • Rzecznik Praw Obywatelskich

Niedokończona emancypacja

Termin i miejsce

22 listopada 2018, godz. 9.30-18.00

Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31,
sala S305

Dostepność dla osób z niepełnosprawnosciami

Konferencja odbywa się w przestrzeni dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami. 

Przed budynkiem znajduje się parking z zarezerwowanymi miejscami dla osób z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnoscią.