Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych

float_intro: /images/2015/Aktualnosci/fireman_2000_1316.jpg

IV OGÓLNOPOLSKA Konferencja

Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Organizatorami konferencji są: katowicki wydział Uniwersytetu SWPS, Śląski Uniwersytet Medyczny oraz firma GPE Psychotronics.


Czy zawodami trudnymi i niebezpiecznymi są tylko te zawarte na liście przygotowanej kilka lat temu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej? Czy zawody niebezpieczne wykonują tylko górnicy, strażacy i policjanci? Może tak naprawdę każdy zawód ma w sobie szczyptę trudności i/lub niebezpieczeństwa, a ministerialna listę należy zaktualizować? Podczas czwartej edycji konferencji „Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych” odpowiemy na te pytania.

Udział w konferencji jest płatny. Osoby zainteresowane uczestnictwem czynnym lub biernym proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

6-7 czerwca
8.30 – 17.00
Katowice

O konferencji

Konferencja, która odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2019 r., ma charatker interdyscyplinarny. Jej problematyka koncentruje się na współpracy lekarzy, psychologów oraz prawników w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki bezpieczeństwa, a także orzecznictwa w zawodach wymagających szczególnych predyspozycji psychicznych i motorycznych.

Dotyczy to sfer działalności człowieka, w których aktualne możliwości psychofizjologiczne decydują o życiu i bezpieczeństwie innych. Jest to znakomite forum do ustalenia zasad współpracy określonej przepisami prawa w naszym kraju.

W ramach konferencji proponujemy: wykłady inaugurujące każdy dzień, prelekcje znanych i zasłużonych osobistości i praktyków środowisk zawodów niebezpiecznych, prezentacje referatów i raportów z badań, sesje plakatową oraz spotkania w kuluarach.

Adresaci konferencji

 • lekarze, psycholodzy, prawnicy i osoby zajmujące się medycyną i psychologią pracy, w tym specjalistów z zakresu psychologii i medycyny transportu,

 • specjaliści z Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy oraz Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego,

 • pracownicy specjalistycznych poradni lekarskich i psychologicznych (cywilnych i wojskowych),

 • pracownicy uczelni i instytutów naukowych zajmujących się problematyką sprawności psychofizjologicznej oraz wszystkich zainteresowanych tą dyscypliną nauki,

 • osoby zainteresowane czynnikami ryzyka zawodowego w zawodach szczególnie niebezpiecznych, w tym specjaliści z zakresu ergonomii, prawa, etyki, gerontologii i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Proponowany zakres tematyczny konferencji

 • Specyfika wyzwań w zawodach trudnych i niebezpiecznych – aspekt medyczny, psychologiczny i prawny, w tym charakterystyka wybranych grup zawodowych.

 • Problemy diagnozowania przydatności do zawodów trudnych i niebezpiecznych – zagadnienia współpracy orzeczniczej psychologów, lekarzy oraz prawników.

 • Przejściowe oraz trwałe niedyspozycje, istotne w zawodach trudnych i niebezpiecznych – w tym medyczne i psychologiczne ograniczenia i bariery aktywności zawodowej – krótkotrwałe i przewlekłe konsekwencje stresu pracy.

 • Podstawy prawne ochrony i bezpieczeństwa pracy.

 • Zagadnienia etyczne w zawodach trudnych i niebezpiecznych.

 • Współczesne narzędzia pomiaru medycznego, psychologicznego i psychofizjologicznego.

 • Zagadnienia orzecznictwa medycznego i psychologicznego w polskim wymiarze sprawiedliwości.

Tegoroczna konferencja będzie zwieńczeniem czterech lat intensywnych obrad w ramach konferencji o zawodach trudnych i niebezpiecznych. Przez te lata zaprezentowano szereg zawodów zarówno znajdujących się na liście Rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej aktywności psychofizycznej, jak i wykraczających poza nią. Ukazano powszechność i złożoność tematyki, jak również do tej pory niestety nie zauważaną konieczność współpracy, w szczególności miedzy przedstawicielami środowisk medycznych, psychologicznych i prawniczych. Z pewnością w najbliższych latach zaowocuje to zacieśnieniem stosunków między tymi grupami oraz poprawą komunikacji w zakresie diagnostyki, profilaktyki oraz pojęcia bezpieczeństwa i komfortu codziennej pracy.

mgr Agnieszka Szydełko – adwokat, psycholog, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Program

I DZIEŃ

 • 8.30 -9.00 – rejestracja uczestników
 • 9.00-9.15 – Przywitanie przez komitet naukowy
 • 9.15-10.00 – „Oswajamy mróz”
  – Valerjan Romanovski, Mateusz Mardyła i Wawrzyniec Kuc
 • 10.00-10.45 – Chirurg kombustiolog – misja czy zesłanie?
  – prof. dr hab. n. med. Marek Kawecki
 • 10.45-11.30 – Wykrywanie sprawców przestępstw na podstawie kryminalistycznego śladu językowego
  – prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka
 • 11.30-11.45 – przerwa kawowa
 • 11.45-12.30 – Działania przy zaginięciach i poszukiwaniach osób – trudności prawne, psychologiczne oraz praktyczne
  – dr Joanna Stojer-Polańska
 • 12.30-13.15 – Ze stacji polarnej w kosmos - czynniki psychologiczne i fizyczne związane z pracą w warunkach ekstremalnych
  – dr Agnieszka Skorupa
 • 13.15-14.00 – przerwa obiadowa
 • 14.00-14.45 – Środki ochrony prawnej osób wykonujących zawody medyczne wobec zachowań agresywnych w ochronie zdrowia
  – adw. Katarzyna Legien
 • 14.45-15.30 – Pracownik branży drogowej w sekcji utrzymania dróg – aspekty psychologiczne, medyczne i prawne
  – mgr inż. Mariusz Rzadkosz
 • 15.30-15.45 – podsumowanie I dnia konferencji
 • 15.45-16.30 – pytania z sali

II DZIEŃ

 • 8.30-9.00 – rejestracja uczestników
 • 9.00-9.15 – przywitanie gości i uczestników konferencji
 • 9.15-10.00 – Somatyczne konsekwencje zespołu wypalenia zawopdowego
  – prof. dr hab. n. med. Czeław Marcisz. Nowatorskie metody pomiaru zmiennych psychologicznych w zawodach trudnych i niebezpiecznych
  – mgr Krzysztof Horoszkiewicz
 • 10.00-10.45 – Współczesne problemy orzecznictwa psychologicznego
  – mgr Andrzej Tucholski
 • 10.45-13.15 – Praktyczny wymiar diagnozy psychologicznej w profilaktyce bezpieczeństwa i ochrony pracy – debata, której gośćmi będą przedstawiciele m.in. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Ministerstwa Zdrowia ds. Badań Profilaktycznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Instytutów Medycyny Pracy, Instytutu Transportu Samochodowego, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Kierownicy Studiów Podyplomowych z Psychologii Transportu, Konsultant Krajowy ds. Medycyny Pracy, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Izby Radców Prawnych, Naczelnej Izby Lekarskiej, Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Głównego Instytutu Górnictwa i Urzędów Miast
 • 13.15-14.00 – przerwa obiadowa
 • 14.00-16.00 – sesja studencka i doktorancka

14.00-14.15 – Obciążenie poznawcze i jego konsekwencje w zawodzie pilota – Marta Molińska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

14.15-14.30 – Kierowcy zawodowi – w drodze po zdrowie – Bartosz Wyrwas, Fundacja Truckers Life

14.30-14.45 – Prawnik – zawód ekstremalny – dr hab. n. praw. Agnieszka Bielska-Brodziak, Uniwersytet Śląski w Katowicach

14.45-15.00 – Kompetencje społeczne instruktorów przygotowujących do zwodów trudnych i niebezpiecznych (na przykładzie wojskowych kontrolerów ruchu lotniczego) – Wioleta Tomczyk i Tomasz Goździcki, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

15.00-15.15 – Efekt hybrydowego obciążenia lekarzy medycyny paliatywnej – lek. med. Agnieszka Kluczna, NZOZ Zespół Medyczno Opiekuńczy w Dąbrowie Górniczej

15.15-15.30 – Wpływ pracy zmianowej na poczucie zmęczenia i funkcjonowanie poznawcze u ratowników medycznych i strażaków – Sylwia Sumińska, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

15.30-15.45 – Obraz osób wykonujących zawody trudne i niebezpieczne w sferze kultury filmowej – Patrycja Paczyńska-Jasińska, Uniwersytet SWPS

 • 15.45-16.00 – podsumowanie konferencji
 • 16.00-16.45 – pytania z sali

Sesja plakatowa

Prosimy o wydrukowanie plakatów i wysłanie ich pocztą lub dostarczenie osobiście (najpóźniej do 31 maja) w formacie B1 (100 x70 cm)

Komitet Naukowy

 • prof. dr hab. n. hum. Augustyn Bańka – Uniwersytet SWPS
 • prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz - SUM
 • prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska – SUM
 • dr hab. n. hum. Zofia Dołęga, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. n. hum. Danuta Rode, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. n. hum. Marek Leśniak – Uniwersytet Śląski
 • dr hab. n. med. Renata Złotkowska – SUM
 • dr n. hum. Halina Kulik – SUM
 • dr n. hum. Ryszard Cibor – GPE Psychotronics
 • dr hab. Robert Gałązkowski - Warszawski Uniwersytet Medyczny

Komitet Organizacyjny

 • mgr Agnieszka Szydełko – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
 • dr n. med. Dorota Szydłak – SUM
 • dr n. med. Justyna Szefler – Dereli – SUM
 • mgr Monika Bazan – Uniwersytet SWPS
 • mgr Aleksander Korchut – GPE Psychotronics
 • mgr Patrycja Paczyńska-Jasińska – Uniwersytet SWPS
 • mgr Anna Gruca – Uniwersytet SWPS
 • mgr Jacek Sołtys – SUM
 • mgr Katarzyna Gwizdek – SUM

Zgłoszenia i opłaty

Zgłoszenie udziału

Osoby zainteresowane uczestnictwem czynnym i biernym w konferencji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego »

Koszt uczestnictwa biernego (bez noclegu) wynosi 120 zł.

 Koszt uczestnictwa czynnego (bez noclegu) wynosi:

 • 200 zł – koszt uczestnictwa czynnego bez możliwości publikacji w monografii konferencyjnej
 • 350 zł – koszt uczestnictwa czynnego z możliwością publikacji w monografii konferencyjnej (pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji).

Numer konta w Raiffeisen Bank Polska S.A., na które należy dokonać wpłaty:

 • dla wpłat w PLN: 30 1750 1019 0000 0000 3625 3541
 • dla wpłat w EUR: 20 1750 1019 0000 0000 2125 4223

W ramach tej kwoty uczestnik ma zapewniony:

 • udział w obradach,
 • komplet materiałów zawierający między innymi publikację w formie materiałów konferencyjnych, wydawnictwa naukowe i reklamowe.

Podana kwota obejmuje:

 • przygotowanie sal wykładowych,
 • obsługę techniczną konferencji,
 • dwa obiady,
 • przerwy kawowe.

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz tytuł konferencji: „Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych”.

Zgłoszenia udziału czynnego przyjmowane będą do 30 kwietnia 2019 r.

Zgłoszenia udziału biernego przyjmowane będą do 26 maja 2019 r.

Przypominamy, ze opłaty konferencyjne są bezzwrotne, a faktury będą wystawiane wyłącznie na podmiot podany w formularzu zgłoszeniowym.

Referaty – wymogi formalne

Wszystkie zgłoszone prace nawiązujące do tematyki konferencji zostaną uwzględnione i zakwalifikowane do przedstawienia, a te spełniające kryteria regulaminowe będą miały możliwość wydruku w całości w punktowanych publikatorach naukowych. Kwalifikacji nadesłanych prac dokonają członkowie Komitetu Naukowego, a następnie Zespół Recenzentów.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji, wyłącznie w formie wystąpienia, proszone są o nadesłanie streszczeń, które zamieszczone zostaną w materiałach konferencyjnych, najpóźniej do 30 kwietnia.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji zarówno w formie wystąpienia, jak i publikacji punktowanej, proszone są o:

 • nadesłanie streszczeń (które zostaną zamieszczone w materiałach konferencyjnych) oraz
 • pełnych prac przeznaczonych do druku.

Czas pojedynczego wystąpienia określono na 15-20 minut.

Prosimy o nadsyłanie streszczeń i prac do dnia 30 kwietnia 2019 r. w formie elektronicznej na adres biura konferencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W zgłoszeniu pracy prosimy o podanie następujących informacji:
 • imię i nazwisko autora/autorów,
 • tytuł,
 • afiliacja (pełna nazwa instytucji),
 • dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail,
 • streszczenie (do 300 wyrazów).

Wymogi edytorskie prac:

 • objętość tekstu (w tym tabel), co najmniej ½ arkusza wydawniczego (tj. 20 000 tysięcy znaków ze spacjami),
 • format tekstu: Microsoft Word dla Windows lub RTF,
 • układ strony: format A-4, margines górny – 7,5 cm, dolny – 6,5 cm, wewnętrzny (lewy) – 5,5 cm, zewnętrzny (prawy) – 5,0 cm; czcionka: Arial 12.

Organizatorzy

logotyp konferencja katowice

 • Uniwersytet SWPS w Katowicach
 • Śląski Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu
 • GPE Psychotronics

Partnerzy i patroni

partnerzy patroni 2

 

 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 • Polska Akademia Nauk – Komisja Nauk Psychologicznych / Oddział Katowice
 • Izba Adwokacka w Katowicach
 • Kancelaria Adwokacka „Sowelo” adwokat Agnieszka Szydełko
 • Brilliant Processing
 • Centrum Psychologiczne „Best Psyche” Sp. Z o.o.
 • Patronat honorowy: Prezydent Miasta Katowice

Dojazd

 • Dąbrówka Mała Zespół Szkół, autobus: 177
 • Dąbrówka Mała Le Ronda, autobusy: 11, 61, 108, 109, 657, 911
 • Dąbrówka Mała Centrum Handlowe, autobusy: 40, 154, 800, 805, 807, 808, 811, 813, 814, 815, 817, 818, 835

Noclegi

Rezerwacji miejsc noclegowych uczestnicy dokonują we własnym zakresie. Poniżej lista hoteli współpracujących z organizatorami konferencji, które deklarują rabat dla uczestników. Wskazana jest rezerwacja do 14 dni przed planowanym terminem.

 • Hotel Silesian Katowice – ul. Szybowcowa 1a, Katowice, tel. +48 32 606 88 001
 • MAKARA pokoje gościnne – ul. Pod Młynem 20, Katowice, tel. +48 32 256 66 66
 • Park Inn by Radisson – Katowice, ul. Bytkowska 1a, Katowice, tel. +48 32 721 11 11
 • Hotel Kinga w Katowicach – ul. Zimowa 37, Katowice, tel. +48 32 209 96 69, 32 314 15 00

Termin i miejsce

6-7 czerwca 2019 r.

Wydział Zamiejscowy w Katowicach Uniwersytetu SWPS
ul. Techników 9

tel. 32 750 60 84
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do dyspozycji uczestników jest parking dla samochodów osobowych.

Kontakt

Monika Bazan

tel. 32 750 60 84
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.