Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych

float_intro: /images/2015/Aktualnosci/fireman_2000_1316.jpg

IV OGÓLNOPOLSKA Konferencja

Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Organizatorami konferencji są: katowicki wydział Uniwersytetu SWPS, Śląski Uniwersytet Medyczny oraz firma GPE Psychotronics.


Czy zawodami trudnymi i niebezpiecznymi są tylko te zawarte na liście przygotowanej kilka lat temu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej? Czy zawody niebezpieczne wykonują tylko górnicy, strażacy i policjanci? Może tak naprawdę każdy zawód ma w sobie szczyptę trudności i/lub niebezpieczeństwa, a ministerialna listę należy zaktualizować? Podczas czwartej edycji konferencji „Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych” odpowiemy na te pytania.

Udział w konferencji jest płatny. Osoby zainteresowane uczestnictwem czynnym lub biernym proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

6-7 czerwca
8.30 – 17.00
Katowice

O konferencji

Konferencja, która odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2019 r., ma charatker interdyscyplinarny. Jej problematyka koncentruje się na współpracy lekarzy, psychologów oraz prawników w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki bezpieczeństwa, a także orzecznictwa w zawodach wymagających szczególnych predyspozycji psychicznych i motorycznych.

Dotyczy to sfer działalności człowieka, w których aktualne możliwości psychofizjologiczne decydują o życiu i bezpieczeństwie innych. Jest to znakomite forum do ustalenia zasad współpracy określonej przepisami prawa w naszym kraju.

W ramach konferencji proponujemy: wykłady inaugurujące każdy dzień, prelekcje znanych i zasłużonych osobistości i praktyków środowisk zawodów niebezpiecznych, prezentacje referatów i raportów z badań, sesje plakatową oraz spotkania w kuluarach.

Adresaci konferencji

 • lekarze, psycholodzy, prawnicy i osoby zajmujące się medycyną i psychologią pracy, w tym specjalistów z zakresu psychologii i medycyny transportu,

 • specjaliści z Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy oraz Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego,

 • pracownicy specjalistycznych poradni lekarskich i psychologicznych (cywilnych i wojskowych),

 • pracownicy uczelni i instytutów naukowych zajmujących się problematyką sprawności psychofizjologicznej oraz wszystkich zainteresowanych tą dyscypliną nauki,

 • osoby zainteresowane czynnikami ryzyka zawodowego w zawodach szczególnie niebezpiecznych, w tym specjaliści z zakresu ergonomii, prawa, etyki, gerontologii i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Proponowany zakres tematyczny konferencji

 • Specyfika wyzwań w zawodach trudnych i niebezpiecznych – aspekt medyczny, psychologiczny i prawny, w tym charakterystyka wybranych grup zawodowych.

 • Problemy diagnozowania przydatności do zawodów trudnych i niebezpiecznych – zagadnienia współpracy orzeczniczej psychologów, lekarzy oraz prawników.

 • Przejściowe oraz trwałe niedyspozycje, istotne w zawodach trudnych i niebezpiecznych – w tym medyczne i psychologiczne ograniczenia i bariery aktywności zawodowej – krótkotrwałe i przewlekłe konsekwencje stresu pracy.

 • Podstawy prawne ochrony i bezpieczeństwa pracy.

 • Zagadnienia etyczne w zawodach trudnych i niebezpiecznych.

 • Współczesne narzędzia pomiaru medycznego, psychologicznego i psychofizjologicznego.

 • Zagadnienia orzecznictwa medycznego i psychologicznego w polskim wymiarze sprawiedliwości.

Tegoroczna konferencja będzie zwieńczeniem czterech lat intensywnych obrad w ramach konferencji o zawodach trudnych i niebezpiecznych. Przez te lata zaprezentowano szereg zawodów zarówno znajdujących się na liście Rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej aktywności psychofizycznej, jak i wykraczających poza nią. Ukazano powszechność i złożoność tematyki, jak również do tej pory niestety nie zauważaną konieczność współpracy, w szczególności miedzy przedstawicielami środowisk medycznych, psychologicznych i prawniczych. Z pewnością w najbliższych latach zaowocuje to zacieśnieniem stosunków między tymi grupami oraz poprawą komunikacji w zakresie diagnostyki, profilaktyki oraz pojęcia bezpieczeństwa i komfortu codziennej pracy.

mgr Agnieszka Szydełko – adwokat, psycholog, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Program

I DZIEŃ

 • 8.30 -9.00 – rejestracja uczestników
 • 9.00-9.15 – Przywitanie przez komitet naukowy
 • 9.15-10.00 – „Oswajamy mróz”
  – Valerjan Romanovski, Mateusz Mardyła i Wawrzyniec Kuc
 • 10.00-10.45 – Chirurg kombustiolog – misja czy zesłanie?
  – prof. dr hab. n. med. Marek Kawecki
 • 10.45-11.30 – Wykrywanie sprawców przestępstw na podstawie kryminalistycznego śladu językowego
  – prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka
 • 11.30-11.45 – przerwa kawowa
 • 11.45-12.30 – Działania przy zaginięciach i poszukiwaniach osób – trudności prawne, psychologiczne oraz praktyczne
  – dr Joanna Stojer-Polańska
 • 12.30-13.15 – Ze stacji polarnej w kosmos - czynniki psychologiczne i fizyczne związane z pracą w warunkach ekstremalnych
  – dr Agnieszka Skorupa
 • 13.15-14.00 – przerwa obiadowa
 • 14.00-14.45 – Środki ochrony prawnej osób wykonujących zawody medyczne wobec zachowań agresywnych w ochronie zdrowia
  – adw. Katarzyna Legien
 • 14.45-15.30 – Pracownik branży drogowej w sekcji utrzymania dróg – aspekty psychologiczne, medyczne i prawne
  – mgr inż. Mariusz Rzadkosz
 • 15.30-15.45 – podsumowanie I dnia konferencji
 • 15.45-16.30 – pytania z sali

II DZIEŃ

 • 8.30-9.00 – rejestracja uczestników
 • 9.00-9.15 – przywitanie gości i uczestników konferencji
 • 9.15-10.00 – Somatyczne konsekwencje zespołu wypalenia zawopdowego
  – prof. dr hab. n. med. Czeław Marcisz. Nowatorskie metody pomiaru zmiennych psychologicznych w zawodach trudnych i niebezpiecznych
  – mgr Krzysztof Horoszkiewicz
 • 10.00-10.45 – Współczesne problemy orzecznictwa psychologicznego
  – mgr Andrzej Tucholski
 • 10.45-13.15 – Praktyczny wymiar diagnozy psychologicznej w profilaktyce bezpieczeństwa i ochrony pracy – debata, której gośćmi będą przedstawiciele m.in. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Ministerstwa Zdrowia ds. Badań Profilaktycznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Instytutów Medycyny Pracy, Instytutu Transportu Samochodowego, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Kierownicy Studiów Podyplomowych z Psychologii Transportu, Konsultant Krajowy ds. Medycyny Pracy, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Izby Radców Prawnych, Naczelnej Izby Lekarskiej, Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Głównego Instytutu Górnictwa i Urzędów Miast
 • 13.15-14.00 – przerwa obiadowa
 • 14.00-16.00 – sesja studencka i doktorancka

14.00-14.15 – Obciążenie poznawcze i jego konsekwencje w zawodzie pilota – Marta Molińska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

14.15-14.30 – Kierowcy zawodowi – w drodze po zdrowie – Bartosz Wyrwas, Fundacja Truckers Life

14.30-14.45 – Prawnik – zawód ekstremalny – dr hab. n. praw. Agnieszka Bielska-Brodziak, Uniwersytet Śląski w Katowicach

14.45-15.00 – Kompetencje społeczne instruktorów przygotowujących do zwodów trudnych i niebezpiecznych (na przykładzie wojskowych kontrolerów ruchu lotniczego) – Wioleta Tomczyk i Tomasz Goździcki, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

15.00-15.15 – Efekt hybrydowego obciążenia lekarzy medycyny paliatywnej – lek. med. Agnieszka Kluczna, NZOZ Zespół Medyczno Opiekuńczy w Dąbrowie Górniczej

15.15-15.30 – Wpływ pracy zmianowej na poczucie zmęczenia i funkcjonowanie poznawcze u ratowników medycznych i strażaków – Sylwia Sumińska, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

15.30-15.45 – Obraz osób wykonujących zawody trudne i niebezpieczne w sferze kultury filmowej – Patrycja Paczyńska-Jasińska, Uniwersytet SWPS

 • 15.45-16.00 – podsumowanie konferencji
 • 16.00-16.45 – pytania z sali

Sesja plakatowa

Prosimy o wydrukowanie plakatów i wysłanie ich pocztą lub dostarczenie osobiście (najpóźniej do 31 maja) w formacie B1 (100 x70 cm)

Komitet Naukowy

 • prof. dr hab. n. hum. Augustyn Bańka – Uniwersytet SWPS
 • prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz - SUM
 • prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska – SUM
 • dr hab. n. hum. Zofia Dołęga, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. n. hum. Danuta Rode, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. n. hum. Marek Leśniak – Uniwersytet Śląski
 • dr hab. n. med. Renata Złotkowska – SUM
 • dr n. hum. Halina Kulik – SUM
 • dr n. hum. Ryszard Cibor – GPE Psychotronics
 • dr hab. Robert Gałązkowski - Warszawski Uniwersytet Medyczny

Komitet Organizacyjny

 • mgr Agnieszka Szydełko – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
 • dr n. med. Dorota Szydłak – SUM
 • dr n. med. Justyna Szefler – Dereli – SUM
 • mgr Monika Bazan – Uniwersytet SWPS
 • mgr Aleksander Korchut – GPE Psychotronics
 • mgr Patrycja Paczyńska-Jasińska – Uniwersytet SWPS
 • mgr Anna Gruca – Uniwersytet SWPS
 • mgr Jacek Sołtys – SUM
 • mgr Katarzyna Gwizdek – SUM

Zgłoszenia i opłaty

Zgłoszenie udziału

Osoby zainteresowane uczestnictwem czynnym i biernym w konferencji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego »

Koszt uczestnictwa biernego (bez noclegu) wynosi 120 zł.

 Koszt uczestnictwa czynnego (bez noclegu) wynosi:

 • 200 zł – koszt uczestnictwa czynnego bez możliwości publikacji w monografii konferencyjnej
 • 350 zł – koszt uczestnictwa czynnego z możliwością publikacji w monografii konferencyjnej (pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji).

Numer konta w Raiffeisen Bank Polska S.A., na które należy dokonać wpłaty:

 • dla wpłat w PLN: 30 1750 1019 0000 0000 3625 3541
 • dla wpłat w EUR: 20 1750 1019 0000 0000 2125 4223

W ramach tej kwoty uczestnik ma zapewniony:

 • udział w obradach,
 • komplet materiałów zawierający między innymi publikację w formie materiałów konferencyjnych, wydawnictwa naukowe i reklamowe.

Podana kwota obejmuje:

 • przygotowanie sal wykładowych,
 • obsługę techniczną konferencji,
 • dwa obiady,
 • przerwy kawowe.

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz tytuł konferencji: „Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych”.

Zgłoszenia udziału czynnego przyjmowane będą do 30 kwietnia 2019 r.

Zgłoszenia udziału biernego przyjmowane będą do 26 maja 2019 r.

Przypominamy, ze opłaty konferencyjne są bezzwrotne, a faktury będą wystawiane wyłącznie na podmiot podany w formularzu zgłoszeniowym.

Referaty – wymogi formalne

Wszystkie zgłoszone prace nawiązujące do tematyki konferencji zostaną uwzględnione i zakwalifikowane do przedstawienia, a te spełniające kryteria regulaminowe będą miały możliwość wydruku w całości w punktowanych publikatorach naukowych. Kwalifikacji nadesłanych prac dokonają członkowie Komitetu Naukowego, a następnie Zespół Recenzentów.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji, wyłącznie w formie wystąpienia, proszone są o nadesłanie streszczeń, które zamieszczone zostaną w materiałach konferencyjnych, najpóźniej do 30 kwietnia.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji zarówno w formie wystąpienia, jak i publikacji punktowanej, proszone są o:

 • nadesłanie streszczeń (które zostaną zamieszczone w materiałach konferencyjnych) oraz
 • pełnych prac przeznaczonych do druku.

Czas pojedynczego wystąpienia określono na 15-20 minut.

Prosimy o nadsyłanie streszczeń i prac do dnia 30 kwietnia 2019 r. w formie elektronicznej na adres biura konferencji: [email protected]

W zgłoszeniu pracy prosimy o podanie następujących informacji:
 • imię i nazwisko autora/autorów,
 • tytuł,
 • afiliacja (pełna nazwa instytucji),
 • dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail,
 • streszczenie (do 300 wyrazów).

Wymogi edytorskie prac:

 • objętość tekstu (w tym tabel), co najmniej ½ arkusza wydawniczego (tj. 20 000 tysięcy znaków ze spacjami),
 • format tekstu: Microsoft Word dla Windows lub RTF,
 • układ strony: format A-4, margines górny – 7,5 cm, dolny – 6,5 cm, wewnętrzny (lewy) – 5,5 cm, zewnętrzny (prawy) – 5,0 cm; czcionka: Arial 12.

Organizatorzy

logotyp konferencja katowice

 • Uniwersytet SWPS w Katowicach
 • Śląski Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu
 • GPE Psychotronics

Partnerzy i patroni

partnerzy patroni 2

 

 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 • Polska Akademia Nauk – Komisja Nauk Psychologicznych / Oddział Katowice
 • Izba Adwokacka w Katowicach
 • Kancelaria Adwokacka „Sowelo” adwokat Agnieszka Szydełko
 • Brilliant Processing
 • Centrum Psychologiczne „Best Psyche” Sp. Z o.o.
 • Patronat honorowy: Prezydent Miasta Katowice

Dojazd

 • Dąbrówka Mała Zespół Szkół, autobus: 177
 • Dąbrówka Mała Le Ronda, autobusy: 11, 61, 108, 109, 657, 911
 • Dąbrówka Mała Centrum Handlowe, autobusy: 40, 154, 800, 805, 807, 808, 811, 813, 814, 815, 817, 818, 835

Noclegi

Rezerwacji miejsc noclegowych uczestnicy dokonują we własnym zakresie. Poniżej lista hoteli współpracujących z organizatorami konferencji, które deklarują rabat dla uczestników. Wskazana jest rezerwacja do 14 dni przed planowanym terminem.

 • Hotel Silesian Katowice – ul. Szybowcowa 1a, Katowice, tel. +48 32 606 88 001
 • MAKARA pokoje gościnne – ul. Pod Młynem 20, Katowice, tel. +48 32 256 66 66
 • Park Inn by Radisson – Katowice, ul. Bytkowska 1a, Katowice, tel. +48 32 721 11 11
 • Hotel Kinga w Katowicach – ul. Zimowa 37, Katowice, tel. +48 32 209 96 69, 32 314 15 00

Termin i miejsce

6-7 czerwca 2019 r.

Wydział Zamiejscowy w Katowicach Uniwersytetu SWPS
ul. Techników 9

tel. 32 750 60 84
e-mail: [email protected]

Do dyspozycji uczestników jest parking dla samochodów osobowych.

Kontakt

Monika Bazan

tel. 32 750 60 84
e-mail: [email protected]