Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Konferencja pt. „Marka Miasta”

float_intro: images-old/360x150-Marka-Miasta.jpg

Nowy Jork, Vancouver, Tel-Awiw, Berlin – co łączy te miasta? Z pewnością duża przestrzeń, ogromne skupisko ludzi i wynikające z tego kwestie natury poglądowej, ekonomicznej, społecznej. Wielkie miasta implikują różnorodność – można się z miastem utożsamiać, można żywić do niego emocje, można także dostrzegać jego specyfikę. Wrocławski Wydział Uniwersytetu SWPS zaprasza na konferencję pt. „Marka Miasta” organizowaną w ramach konkursu „Kręci Cię Wrocław? Kręć Wrocław!”, która odbędzie się 26 września 2015 r. Tematem przewodnim spotkania będzie miasto, jego wizerunek i to, co go kształtuje na przestrzeni lat. Wstęp wolny, po uprzednim wypełnieniu formularza »

Wskaż mi miasto, a powiem Ci, jakie jest

W trakcie konferencji porozmawiamy m.in. o tym jaki wizerunek ma Wrocław, jak wygląda komunikacja w mieście, jak przebiega partycypacja mieszkańców w tworzeniu miasta, co dzieje się z „zapomnianymi” rejonami miasta i jak przywrócić je do życia. Nawiązując do konkursu „Kręci Cię Wrocław? Kręć Wrocław!” poruszymy także temat wykorzystania miasta jako planu zdjęciowego. Po prelekcjach zapraszamy na cykl warsztatów poświęconych m.in. wykorzystaniu grafiki w filmie, fotografii miejskiej, pracy z kamerą i mikrofonem, współtworzeniu miasta przez ludzi czy kreowaniu strategii komunikacyjnych dla miasta.

Marka Miasta

Prelekcje, godz. 13.00-15.00, sala 120

 • „Kognitywny wizerunek Wrocławia” – prof. dr hab. Michael Fleischer, godz. 13.10-13.30

A mowa będzie o: charakterze miasta, ulubionych obiektach w mieście, przywiązaniu do miasta, wizerunku wrocławian oraz przeszłości i polskości Wrocławia, zarówno z punktu widzenia samych wrocławian jak i mieszkańców innych miast.

{slider=O prowadzącym}

prof. dr hab. Michael Fleischer – wybitny znawca komunikacji społecznej. Naukowo intere-suje się teorią systemów, konstruktywizmem i lingwistyką kognitywną. Jest kierownikiem grafiki na wrocławskim wydziale Uniwersytetu SWPS, gdzie zajmuje się tematyką reklamy, komunikacji wizualnej, corporate identity oraz designem.

{/slider}

 • „Miejska komunikacja bezmózgowa” – dr Mariusz Wszołek, godz. 13.30-13.50

Miasto można rozumieć jako opakowanie systemu społecznego, dużo się mówi w tym zakresie o procesach urbanizacyjnych, nowych technologiach i innowacjach, które mają ułatwić życie wszystkim mieszkańcom. Często jednak zapomina się o tym, że to nie technologia i urbanistyka stanowią o atmosferze miejsca, ale społeczne relacje i kompetencje socjalne i komunikacyjne, a te, jak to zwykle bywa są mocno zróżnicowane.

{slider=O prowadzącym}

dr Mariusz Wszołek – projektant i wykładowca na grafice na Uniwersytecie SWPS. W pracy naukowej zajmuje się głównie reklamą, ze szczególnym uwzględnieniem dyferencji rynkowych oraz mechanizmów działania reklamy w kontekście komunikacyjnym. Ponadto zajmuje się projektowaniem komunikacji (w tym design thinking, human centered design, corporate identity), dyskursami wizualnymi i teorią społeczeństwa i komunikacji. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z kreacji, communication design, designu opakowań, corporate identity, reklamy społecznej i teorii i praktyki designu. Redaktor serii wydawniczej projektowanie komunikacji w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

{/slider}

 • „Miasto w filmie – film w mieście” – Natalia Stysło, Odra Film, godz. 13.50-14.10

Jak wygląda city placement po polsku i jak prezentuje się na tle słynnych międzynarodo-wych produkcji? Jak samorządy lokalne mogą wspierać i jak wspierają produkcję filmową w kraju? Na ile miasto czy region może stać się atrakcyjnym produktem, który warto ulokować w filmie czy w reklamie? I jakie są tego efekty na ekranie?

{slider=O prowadzącym}

Natalia Stysło – absolwentka filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na co dzień związana z Instytucją Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego Odra-Film we Wrocławiu, gdzie zajmuje się Wrocławską Komisją Filmową i Dolnośląskim Konkursem Filmowym.

{/slider}

 • „Wałcorw – to też jest Wrocław” – mgr Piotr Maroń (University of York), Rudolf Dettlaff (członek Koła Naukowego Ant_Y),
  godz. 14.10-14.30

Wałcorw dotyczy estetycznie zdegradowanych przestrzeni Wrocławia. Głównym założeniem jest fakt, że miejsca estetycznie zdegradowane i ‘wykluczone’ społecznie wypełniają tkankę miejską ścisłego centrum. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na zaburzenie i praktyczne pozbawienie funkcjonalności poszczególnych przestrzeni w ramach architektonicznego pejzażu Wrocławia. W trakcie prelekcji zaprezentujemy zebrany materiał wizualny oraz zaprezentujemy wyniki przeprowadzonych badań nad postrzeganiem życia w przestrzeni estetycznie zdegradowanej.

 • „Creative cities a ruchy partycypacyjne” – dr Maurycy Graszewicz, godz. 14.30-14.50

Warsztaty – 15.00-17.00 (równoległe)

 • „Warsztaty z pracy z kamerą i mikrofonem” – red. Magdalena Pawlinow, sala 125

Prowadzę praktyczne zajęcie, podczas których uczę między innymi jak mówić, żeby widzowie chcieli słuchać, ale także jak komunikować obrazem, który w telewizji pełni przecież rolę nadrzędną, jak ważny jest dobrze napisany scenariusz, odpowiednie zdjęcia i dlaczego bez montażu nie byłoby telewizji, itd. Najwięcej jednak czasu poświęcam na naukę zachowania przed kamerą. Każdy ma więc okazję stanąć przed kamerą. Nagrania są oglądane i szczegółowo omawiane, a uczestnicy dostają odpowiednie wskazówki i zestawy ćwiczeń, dzięki którym to coraz bardziej powszechne urządzenie stanie się na pewno mniej obce i przerażające, a bardziej przyjazne. Wszystkie treningi uzupełniają praktyczne porady dotyczące makijażu i ubioru, bowiem, jak cię widzą...  Zajęcia prowadzone są z użyciem kamery i mikrofonu.

{slider=O prowadzącym}

red. Magdalena Pawlinow – wykładowca Uniwersytetu SWPS, dziennikarka TVP. Z kamerą potrafi zrobić tyle co MacGyver ze sznurkiem i kamieniem.

{/slider}

 • „Warsztat fotografii miejskiej” – dr Michał Jakubowicz, sala 43

Interesuje Cię fotografia, projektowanie planów zdjęciowych, kompozycja i światło w plenerze? Tematem warsztatów będzie przestrzeń miejska Wrocławia jako inspiracja do projektowania planów zdjęciowych. W ramach kursu omawiane będą zasady kompozycji i montażu fotograficznego, semiotyka, narracja obrazu, realizacja zdjęć w plenerze. Podczas warsztatów omówione zostaną projekty realizowane w ramach Letniej Szkoły Projektowania.

{slider=O prowadzącym}

dr Michał Jakubowicz – rocznik 1977, studiował polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim oraz fotografię na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, gdzie uzyskał tytuł doktora sztuk plastycznych. Zajmuje się fotografią w powiązaniu z komunikacją społeczną. Łączy refleksję konceptualną z dokumentem i fotartem. Prace twórcze przedstawia na wystawach w kraju i za granicą. Publikuje w pismach artystycznych, literackich i naukowych. Jest autorem książki Medium na białym tle. Pracuje jako wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

{/slider}

 • „Grafika a film” – Arkadiusz Wojnarowski, sala 101

Warsztat dotyczy zastosowania grafiki w kinematografii. Praca grafika w przemyśle filmowym obecna jest na wszystkich etapach powstawania filmu, zaczyna się od przygotowania do produkcji, a kończy na dystrybucji gotowego produktu. Na podstawie przykładów omówione zostaną takie zagadnienia jak: graficzna promocja filmu, wykorzystanie narzędzi graficznych przy tworzeniu scenografii, przygotowywanie storyboardów i podstawy wiedzy o narracji obrazowej wymaganej do tworzenia scenorysu (tj. kadr, ujęcie, plany filmowe, punkty widzenia kamery), graficzno-komputerowe efekty VFX.

{slider=O prowadzącym}

Arkadiusz Wojnarowski – założyciel i prezes Fundacji Magellan, producent, dystrybutor filmowy, wykładowca Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Członek Europejskiej Akademii Filmowej i Stowa-rzyszenia Filmowców Polskich. Interesuje się zagadnieniem formatu scenariuszy filmowych i problematyką związaną z tworzeniem europejskich koprodukcji filmowych.

{/slider}

 • „Gehlizm” – przepis na miasto dla ludzi” – dr Dorota Płuchowska, sala 118

Miasto tworzą ludzie, ale paradoksalnie nie zawsze z myślą o ludziach. Myślenie Gehla tak jak myślenie designem, jest zorientowane na projektowanie miasta, w którego centrum stoi człowiek. To pomysł na zmianę „miast dla słoni” w „miasta o ludzkiej skali”, czyli miasta wygodne i przyjazne dla ludzi. Na czym polega ta zmiana? Jaki jest przepis na miasto dla ludzi? Na czym polega placemaking? To główne zagadnienia warsztatu, na którym poszukamy w głowach pomysłu na stworzenie w przestrzeni wspólnej miejsca otwartego, przyciągającego ludzi o każdej porze dnia i roku.

{slider=O prowadzącym}

dr Dorota Płuchowska – socjolog, politolog, specjalistka komunikacji społecznej w zakresie teorii systemów i doradztwa systemowego. Doświadczony dydaktyk, trenerka, autorka licznych autor-skich projektów i programów szkoleniowych. Zajmuje się komunikacją interpersonalną, zespołową i organizacyjną w kontekście interkulturowym.

{/slider}

 • „Komunikacja miasta” – Szymon Sikorski, sala 116

Warsztat o tym, jak w praktyce projektować zadania i kampanie komunikacyjne dla miasta. Pod-czas spotkania porozmawiamy o tym, o czym trzeba pamiętać pracując dla magistratu, o nowych trendach i narzędziach w promocji oferty miejskiej. Spotkanie będzie miało charakter panelu dyskusyjnego, analizy case studies, ale także będą krótkie ćwiczenia w grupach.

{slider=O prowadzącym}

Szymon Sikorski – Prezes Zarządu i strateg w Agencji PR Publicon. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Public Relations bieżącej kadencji, w zarządzie stowarzyszenia od 2008. Członek Rady Etyki Public Relations. Założyciel i pomysłodawca cyklu konferencji Social Media Day (socialmediaday.pl), promującej rewolucje jaka dokonuje się dzięki nowym mediom. Założyciel i prezes Stowarzyszenia OpenGov.pl – zajmującego się transparentnością komunikacji instytucji publicznych. Juror krajowych i międzynarodowych konkursów branżowych (Złote Spinacze, Bright Awards).

{/slider}

*Wystawa prac dr Michała Jakubowicza pt. „Zmierzch Wzgórza Partyzantów″

Projekt fotograficzny związany z tożsamością Wzgórza Partyzantów - miejsca uwikłanego w szereg kontekstów publicznych i prywatnych, w relacje polsko-niemieckie, symboliczną transformację miasta. Wzgórze od lat pełni funkcję widokowego tarasu na Wrocław. Ta historyczna rogatka umożliwiająca ogląd poza dawne fortyfikacje i fosę oferuje również przepiękne widoki skierowane na zachodnią stronę Wrocławia. Wzgórze Partyzantów jest symbolem wielu zmian społeczno-kulturowych rozgrywanych na terenie miasta przed i po II wojnie światowej, występowało w dwóch – przeplatających się – funkcjach, jako obiekt militarny (bastion, a w czasie II wojny światowej bunkier Festung Breslau) oraz miejsce rozrywki (Liebichs Höhe miejsce uwielbiane przez niemieckich mieszczan). Współcześnie Wzgórze Partyzantów jest połączeniem obu funkcji za pomocą metafory partyzanta – nieoficjalnego żołnierza, łączącego militaryzm z prywatnością.

{slider=O autorze}

dr Michał Jakubowicz – rocznik 1977, studiował polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim oraz fotografię na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, gdzie uzyskał tytuł doktora sztuk plastycznych. Zajmuje się fotografią w powiązaniu z komunikacją społeczną. Łączy refleksję konceptualną z dokumentem i fotartem. Prace twórcze przedstawia na wystawach w kraju i za granicą. Publikuje w pismach artystycznych, literackich i naukowych. Jest autorem książki Medium na białym tle. Pracuje jako wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

{/slider}

Termin i miejsce

 • 26 września 2015 r. godz. 13.00-17.00
 • Uniwersytet SWPS we Wrocławiu,
  ul. Ostrowskiego 30b