Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
zajęcia realizowane:
forma zajęć:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

II Forum Prawa Administracyjnego

udostępnij artykuł
II Forum Prawa Administracyjnego

Konferencja

II Forum prawa Administracyjnego 

 

 

 

 

Organizatorzy: Instytut Prawa Uniwersytetu SWPS Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Wojewódzki Sąd Administracyjny


Instytut Prawa Uniwersytetu SWPS we współpracy z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu „Forum prawa administracyjnego”. Podczas spotkania rozmawiać będziemy o regulacjach dotyczących planowania przestrzennego. Przyjrzymy się również problematyce ochrony środowiska w kontekście procesu inwestycyjnego.

23 maja
9.00-11.00
Poznań

O konferencji

Tegoroczna edycja forum jest poświęcona szeroko rozumianemu procesowi inwestycyjnemu, a więc zagadnieniom związanym z budową obiektów budowlanych, co wiąże się z regulacją planowania przestrzennego, ochrony środowiska oraz prawa budowlanego. Szczególny akcent zostanie położony na problematykę konieczności uwzględnienia ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym, na budzącym powszechne zainteresowanie przykładzie realizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenie można przesyłać do 22 maja 2019 roku.

Adresaci

  • radcy prawni
  • adwokaci
  • pracownicy organów administracji publicznej
  • studenci prawa, administracji
  • osoby zainteresowane tematyąa procesu inwestycyjnego

Program

Prelegenci

258 Pawel Daniel

dr hab. Paweł Daniel, prof. Uniwersytetu SWPS – Wieloletni pracownik Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, specjalizuje się w problematyce postępowania administracyjnego, administracyjnoprawnych problemów zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowalnego. Autor kilkudziesięciu polskich i zagranicznych publikacji naukowych.

258 Filip Geburczyk

dr Filip Geburczyk – Adiunkt na Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. Autor publikacji z zakresu procedury administracyjnej i sądowo-administracyjnej oraz prawa administracyjnego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w największych polskich kancelariach prawnych.

258 Krzysztof Smolinski

Krzysztof Smoliński – Magister planowania przestrzennego, od 19 lat zajmuje się opiniowaniem projektów i doradztwem w zakresie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jest pełnomocnikiem wiodących podmiotów realizujących powyższe inwestycje na terenie kraju.

Jakub Zieliński – Od 1997 roku związany z wymiarem sprawiedliwości, początkowo jako asesor w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, następnie sędzia Sądu Rejonowego oraz Sądu Okręgowego. Obecnie sędzia oraz wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Wykłady

Bieżące problemy procesu inwestycyjnego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Problematyka procesu inwestycyjnego jest przedmiotem szerokiego zainteresowania sądów administracyjnych, przy czym w orzecznictwie można dostrzec stopniową ewolucję sposobu postrzegania poszczególnych instytucji. Podczas wystąpienia przedstawione zostaną bieżące orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz jego wpływ na działalność organów planistycznych oraz budowlanych.

Udział społeczeństwa w procedurze planistycznej – realne uprawnienia jednostki, czy konieczny obowiązek organu?

Temat partycypacji społecznej na etapie postępowania w przedmiocie uchwalenia aktów planistycznych pozostaje obecnie „modnym” tematem doktryny. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera regulacje umożliwiające wszystkim osobom zainteresowanym udziałem w postępowaniach mających za przedmiot uchwalenie studium zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustawodawca nie przyjął jednak „negocjacyjnego” trybu uchwalania powyższych aktów, co znacząco obniża poziom ochrony jednostek w procedurze planistycznej. Co więcej, również orzecznictwo sądów administracyjnych nie pozwala na przyjęcie aby obywatele mieli rzeczywisty wpływ na końcową treść aktów planistycznych. Wykład stanowi krytyczną ocenę obecnie istniejących rozwiązań.

Oddziaływanie stacji bazowej telefonii komórkowej a strony postępowania administracyjnego. Aspekty techniczne i ich implikacje prawne

Punktem wyjścia dla wykładu jest obserwacja sytuacji, w których w ramach postępowań administracyjnych dotyczących realizacji inwestycji, jaką są stacje bazowe telefonii komórkowej, organy administracji publicznej mają tendencję do uznawania szczególnie szerokiego kręgu podmiotów za strony takich postępowań. O ile praktyka ta opiera się na – słusznym skądinąd – wspieraniu partycypacji społecznej w postępowaniach administracyjnych, to uznanie zbyt wielu podmiotów za strony postępowania stanowi zagrożenie dla praw inwestorów. Jak zatem wyważyć (poniekąd) sprzeczne interesy? W ocenie prelegentów powyższy stan rzeczy wynika z faktu, że administracji częstokroć brak wystarczającej wiedzy techniczno-eksperckiej w odniesieniu do rzeczywistego oddziaływania stacji bazowych telefonii komórkowej. Wobec tego prelegenci zamierzają oni skupić się na analizie aspektów technicznych powyższych inwestycji, aby w móc umieścić je w kontekście dotychczasowego dorobku orzeczniczego oraz doktryny w zakresie mechanizmów prawnych regulujących krąg stron postępowań administracyjnych. Na podstawie dokonanej analizy prelegenci przedstawią wytyczne co do prawnej koncepcji strony w postępowaniach administracyjnych dotyczących wskazanych inwestycji.

 

Organizatorzy

  • Instytut Prawa Uniwersytetu SWPS Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
  • Wojewódzki Sąd Administracyjny

Termin i miejsce

23 maja 2019 r., godz. 9.00-11.00, sala 001
Uniwersytet SWPS Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań

Kontakt

Anna Szulczewska
tel. 785 643 688
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.