Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Rola społeczności w procesie zdrowienia osób po kryzysie psychicznym

float_intro: images-old/2015/konferencja_rola_spolecznosci_w_procesie_zdrowienia.jpg

konferencja

Rola społeczności w procesie zdrowienia osób po kryzysie psychicznym

 

 

 

 

 

Organizatorem konferencji jest Uniwersytet SWPS, Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy, Fundacja Wielogłosu i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej, Miasto Katowice.

 

Gdy rady bliskich typu: „weź się w garść”, „będzie dobrze”, „uśmiechnij się, to tylko chwilowe” nie działają lub nawet pogarszają sytuację, z pewnością czujemy podskórnie, że nasz stan nie ma nic wspólnego z przejściową chandrą Z roku na rok rośnie w Polsce liczba osób, które potrzebują wsparcia psychologa lub pomocy psychiatrycznej. Organizowanie wydarzeń takich jak Dzień Zdrowia Psychicznego pozwala zwrócić uwagę społeczeństwa na ten istotny problem.

Uniwersytet SWPS w Katowicach wraz z Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy, Fundacją Wielogłosu i Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego Wydziałem Zdrowia i Opieki Społecznej zapraszają na seminarium pt. „Rola społeczności w procesie zdrowienia osób po kryzysie psychicznym”. Podczas wydarzenia skoncentrujemy się przede wszystkim na pomocy i wsparciu osobom doświadczającym załamania.

12-14 września
10.00-16.00
Katowice

O konferencji

W ramach corocznych obchodów Dnia Zdrowia Psychicznego organizatorzy starają się przypomnieć lokalnej społeczności, politykom, środowisku medycznemu, psychologom, pedagogom, naukowcom i studentom o istotności problematyki związanej ze zdrowiem psychicznym. Przyświeca nam idea dbałości o zapewnienie dobrostanu nas wszystkich.

Są wśród nas osoby po kryzysach psychicznych, włączając w to ludzi ze zdiagnozowaną schizofrenią lub chorobą afektywną. Są także osoby, które doświadczają y kryzysu w tym momencie, i takie, którym kryzys zagraża. Czy mogą ratować się sami? W jaki sposób mają przełamywać bariery? Gdzie szukać pomocy?

Porozmawiamy także o tym, jaką postawę przyjmować w stosunku do ludzi wracających do społeczności po kryzysie psychicznym? Szczególną uwagę chcemy poświęcić „etykietowaniu” i „reanimacji emocjonalnej” takich osób. Planujemy zaprezentowanie najnowszych prac naukowych na temat skutków stygmatyzacji i sposobów przeciwdziałania temu zjawisku. Spotkanie uświetni wystąpienie gościa obchodów Dnia Zdrowia Psychicznego na Śląsku dr. Daniela Fishera – znanego amerykańskiego psychiatry i neurofizjologa, zajmującego się leczeniem schizofrenii. Dr Daniel Fisher poprowadzi dwudniowe warsztaty poświęcone własnej autorskiej metodzie „e-CPR: Reanimacja Emocjonalna" (Można dopisywać się na listę rezerwową uczestnictwa w warsztatach – patrz formularz zgłoszeniowy) w dniach 13-14 września.

Chcemy pokazać, jak wieloaspektowym zjawiskiem jest udzielanie wsparcia osobom po kryzysie psychicznym. Poruszane przez nas tematy stale ewoluują wraz ze zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze. Jesteśmy otwarci na dyskusję, dlatego zapraszamy uczestników seminarium do udziału w panelu podsumowującym zaprezentowaną problematykę.

Ludzie po kryzysie psychicznym często doświadczają trudności. Jednak niesprawiedliwe traktowanie i upokorzenia ze strony innych, naruszające godność, mogą być najwyższym kosztem, jaki przychodzi im zapłacić. Dlatego tak ważne jest przeciwdziałanie stygmatyzacji. Istotny jest też łatwy dostęp do pomocy środowiskowej, tworzenie systemu wielokierunkowego wsparcia, z poszanowaniem podmiotowości tych osób, co umożliwiałoby im samostanowienie.

dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, prof. Uniwersytetu SWPS, Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach

W ramach seminarium zapraszamy do otwartego dialogu na temat możliwości adaptacji i readaptacji społecznej osób po kryzysach psychicznych. Chcemy zaprosić do dyskusji przede wszystkim osoby, które już tę drogę przebyły: popadły w kryzys, w psychozę i z niej wyszły, a teraz dobrze funkcjonują społecznie.

lek. med. Ewa Rudzka-Jasińska, Centrum Psychiatrii w Katowicach

Program

 • 9.30-10.00 – rejestracja uczestników
 • 10.00-10.05 – otwarcie seminarium, dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, prof. Uniwersytetu SWPS oraz lek. med. Ewa Rudzka-Jasińska

Wykłady plenarne – moderacja: Ewa Rudzka-Jasińska

 • 10.05-11.00 – dr Daniel Fisher
 • 11.00-11.30 – dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, prof. Uniwersytetu SWPS oraz dr Karolina Zalewska-Łunkiewicz
 • 11.30-12.00 – dr n.med. Artur Kochański
 • przerwa kawowa
 • 12.30-14.00 – panel dyskusyjny, moderacja: dr Karolina Zalewska-Łunkiewicz. Udział w panelu dyskusyjnym:
  • Czy da się wyzdrowieć bez wsparcia najbliższej (ale i dalszej) społeczności? – dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS, dr Daniel Fisher, dr nauk med. Artur Kochański – tematyka główna
  • Perspektywa osoby w kryzysie – Mateusz Biernat i dr Daniel Fisher
  • Wsparcie społeczności "nastepnego kręgu", rola pracy i perspektywa ekonomi społecznej – dr Ewa Rudzka-Jasińska, mgr Martyna Jarząb 
  • Potrzeby studentów (włączając w to tzw; "kryzys normatywny" ), a możliwości społeczności jaką jest uczelnia – dr Małgorzata Trojańska (Uniwersytet Pedagogiczny Kraków) Mateusz Biernat (Uniwersytet Pedagogiczny Kraków)
  • Małgorzata Moryn-Trzęsimiech – naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice
 • 14.00 – podsumowanie pierwszego dnia seminarium, lek. med. Ewa Rudzka-Jasińska

Prelegenci

258_Daniel_Fisher

dr Daniel Fisher

Amerykański psychiatra, światowy autorytet w tej dziedzinie, neurochemik, naukowiec. Były pacjent z diagnozą schizofrenii, który odzyskał zdrowie dzięki pozytywnym relacjom społecznym, miłości i wsparciu innych osób po kryzysie psychicznym. Aby zmieniać system pomocy zdrowotnej udzielanej osobom z diagnozą psychiatryczną, zdobył dyplom lekarza medycyny i założył National Empowerment Center. Był członkiem New Freedom Commission on Mental Health, konsultantem w gabinecie prezydenta Obamy do spraw reformy zdrowia psychicznego w USA, pracował przy organizacji National Coalition for Mental Health Recovery, pomagał rozwijać Emotional CPR. Jest autorem książki „Heartbeats of hope”, poświęconej procesowi zdrowienia.

258-agata-chudzicka-czupala

dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, prof. Uniwersytetu SWPS

Psycholog społeczny, pracuje na Wydziale Zamiejscowym w Katowicach, jest kierownikiem Zakładu Psychologii Zachowań Społecznych i Organizacyjnych. Interesuje ją moralna warstwa badanych zjawisk oraz uwarunkowania zachowania się ludzi w sytuacjach trudnych. Autorka publikacji na temat przeciwdziałania stygmatyzacji osób po kryzysie psychicznym oraz psychospołecznych skutków tego zjawiska. Propaguje ideę środowiskowej opieki dla osób doświadczających problemów ze zdrowiem psychicznym. Prowadzi badania nad dobrostanem i radzeniem sobie przez ludzi z diagnozą psychiatryczną i po przebytej hospitalizacji, nad psychologicznymi uwarunkowaniami ich reintegracji społecznej i zawodowej.

258_Ewa_Rudzka-Jasinska

lek. med. Ewa Rudzka-Jasińska

Lekarz chorób wewnętrznych, Specjalista psychiatra. Specjalista terapii środowiskowej. Przez 9 lat tworzyła i prowadziła Zespół Leczenia Środowiskowego Centrum Psychiatrii w Katowicach. Wdraża myslenie środowiskowe i prace zespołową w interwencji psychosocjalnej, wokół kryzysu psychicznego, wykorzystując do tego humanistyczne podejścia psychoterapeutyczne Otwartego Dialogu i Emocjonalnej reanimacji. Trenerka Asystentów Zdrowienia. Jest sekretarzem zarządu Sekcji Psychiatrii Środowiskowej Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i przewodniczącą jej Śląskiej Filii, członkiem stowarzyszeń: „Porozumienie na Rzecz NPOZP”, „Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu”, „Fundacja Wielogłosu”.

258-Katarzyna-Popiolek

dr hab. Katarzyna-Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS

Psycholog społeczny. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki relacji międzyludzkich, sposobów udzielania pomocy i wsparcia, uwarunkowań funkcjonowania w bliskich związkach – jak zmienia je czas, model kariery, odczuwany konflikt roli zawodowej i rodzinnej, specyficzne charakterystyki i doświadczenia partnerów. Prowadzi także badania nad percepcją czasu i jej konsekwencjami. Wiele uwagi poświęca zachowaniom człowieka w sytuacjach kryzysowych. Organizatorka interdyscyplinarnych spotkań naukowych pod hasłem „Kryzysy, katastrofy, kataklizmy”, które zaowocowały cyklem publikacji książkowych poruszających kwestie zagrożeń, jakie pojawiają się współcześnie w życiu jednostek i całych społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem dyskryminacji i wykluczenia. Jest współzałożycielką Fundacji Pomocy „Gniazdo”, Instytutu Współczesnego Miasta i Stowarzyszenia Zrównoważonego Rozwoju Śląska LIBRA, a także członkiem zarządu Fundacji Gieche.

258_Karolina_Zalewska-Luniewicz

dr Karolina Zalewska-Łunkiewicz

Psycholog, terapeuta psychodynamiczny, socjoterapeuta. Interesuje się aspektami rozwoju osobistego w tym dotyczącymi ról płciowych, adaptacji i funkcjonowania społecznego osób doświadczających zaburzeń psychicznych oraz przeżywających sytuacje kryzysowe. Prowadzi m.in. badania dorosłych doświadczających hospitalizacji psychiatrycznej w kontekście radzenia sobie z zadaniami rozwojowymi i podejmowaniem ról płciowych. Powoływana jako biegły psycholog w sprawach karnych osób dorosłych i młodzieży. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Członkini zarządu katowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. A Doświadczenie zawodowe zdobywała na stażach klinicznych i certyfikacyjnych w akredytowanych ośrodkach: Szpitalu im. J. Babińskiego w Krakowie oraz Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia „Dąbrówka” w Gliwicach. Przez wiele lat pracowała w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach.

258_Martyna_Jarzab

Martyna Jarząb

Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim. Uczestniczka 4-letniego kursu psychoterapii organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie. Ukończyła certyfikowany roczny kurs Otwartego Dialogu. Pracuje w Zespole Leczenia Środowiskowego w Katowicach, jest również założycielką przedsiębiorstwa społecznego zatrudniającego osoby niepełnosprawne. Posiada doświadczenie we wsparciu osób w kryzysach psychicznych. Zajmuje się terapią indywidualną oraz terapią rodzin.

258_Artur_Kochanski

dr n.med. Artur Kochański

Psychiatra, Kierownik Ośrodka Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii Ex CORDIS w Lublinie, Naczelny Lekarz Centrum Zdrowia Psychicznego dla osób z podwójną diagnozą In CORDE w Lublinie, Sekretarz Zarządu Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego, Członek Rady Zdrowia Psychicznego w Ministerstwie Zdrowia, Wiceprzewodniczący Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Członek Komisji Reformy Opieki Psychiatrycznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Członek Wojewódzkiego i Miejskiego Lubelskiego Zespołu ds. Wdrażania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Prezes Zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego.

258_Mateusz_Biernat

Mateusz Biernat

Pedagog specjalny, konsultant studentów z zaburzeniami psychicznymi w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, student psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach, terapeuta w podejściu Otwartego Dialogu, trener asystentów zdrowienia, autor warsztatów i prowadzący szkolenia rozwojowo-edukacyjne dla osób po kryzysie psychicznym. Współpracuje ze Szpitalem Psychiatrycznym im. dr J.Babińskiego w Krakowie oraz z Polskim Instytutem Otwartego Dialogu.

Komitet programowy i naukowy

 • dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, prof. Uniwersytetu SWPS
 • lek. med. Ewa Rudzka-Jasińska
 • dr Karolina Zalewska-Łunkiewicz
 • mgr Mateusz Biernat
 • mgr Martyna Jarząb

Komitet organizacyjny

 • dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, prof. Uniwersytetu SWPS
 • lek. med. Ewa Rudzka-Jasińska
 • dr Karolina Zalewska-Łunkiewicz
 • mgr Martyna Jarząb
 • mgr Mateusz Biernat
 • mgr Patrycja Paczyńska-Jasińska
 

Organizatorzy

CLP II edycja   

 

logo urzad miasta katowice   logo slaskie kolorowe www

       

 • Uniwersytet SWPS – Wydział Zamiejscowy w Katowicach
 • Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy
 • Fundacja Wielogłosu
 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej
 • Miasto Katowice
 

Patronat honorowy

patronat honorowy ciemna liczba

 • Patronat Prezydenta Miasta Katowice

Patron

 

 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Oddział w Katowicach
 

Termin i miejsce

12-14 września 2019 r.

Uniwersytet SWPS w Katowicach
ul. Techników 9, aula

Kontakt

Karolina Zalewska-Łunkiewicz

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ewa Rudzka-Jasińska

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.