Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Tygiel nastrojów

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/konferencja_tygiel_nastrojow.jpg

 

 

 Konferencja

Tygiel nastrojów

 

 

 

 

 

Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Psychoterapii i Treningu oraz Uniwersytet SWPS w Poznaniu.

 

Z jakimi trudnościami psychologicznymi zmagał się bohater „Gwiezdnych Wojen” – Anakin Skywalker? Jaki związek ma depresja z zespołem stresu pourazowego i czy można ją leczyć w podobny sposób? Jak relacje z innymi ludźmi wpływają na nasze możliwości radzenia sobie z emocjami i jak tworzyć wspierające społeczności? Na te i inne pytania będzie można uzyskać odpowiedź podczas wykładów i warsztatów w ramach IV edycji Tygla, który w tym roku poświęcony jest zaburzeniom nastroju i sposobom radzenia sobie z nimi. Wydarzenie jest organizowane z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

20 października odbędzie się konferencja z udziałem psychologów i psychoterapeutów, a od 21 do 23 października zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

20-23 października
14.00-20.00
Poznań

O konferencji 

Coraz częściej słyszymy, że depresja jest chorobą cywilizacyjną XXI wieku. Paradoksalnie, w dobie kultury sukcesu statystyki Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) stawiają depresję w czołówce najczęściej występujących zaburzeń zdrowia psychicznego – choruje na nią ponad 300 milionów ludzi na całym świecie. W szczególności niepokoją dane dotyczące ludzi młodych. Na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia liczba prób samobójczych wśród młodzieży w Polsce wzrosła aż trzykrotnie. Depresja to choroba, o czym powinno się mówić głośno. Osoba w depresji nie jest słaba ani nie użala się nad sobą. Nie jest jej potrzebne pozytywne myślenie, ale fachowa pomoc i wsparcie bliskich. O czym jeszcze warto wiedzieć?

Podczas „Tygla nastrojów” porozmawiamy o tym, czym jest depresja, jak ją leczyć, a także, co zrobić, aby się przed nią uchronić. Wydarzenie to będzie idealną przestrzenią dla tych, którzy chcą zgłębić tematykę zaburzeń nastroju, opierając się na aktualnej wiedzy naukowej i doświadczeniach znakomitych psychologów i psychoterapeutów.

Wykłady

20 października, sala A001

 • 14.00-14.50 – 50 twarzy smutku – dr Katarzyna Sanna

WHO prognozuje, że do 2020 r. depresja będzie najpoważniejszym problemem zdrowotnym na świecie. W potocznym rozumieniu najczęściej kojarzy się z przeżywaniem smutku i podwyższonym ryzykiem samobójstwa. Ale jaka jest prawdziwa twarz depresji? Skąd się bierze? Kto jest w grupie ryzyka? Podczas wykładu będzie można znaleźć odpowiedzi na powyższe pytania oraz poznać podstawowe hipotezy dotyczące powstawania oraz utrzymywania się tego zaburzenia.

dr Katarzyna Sanna – psycholog, psychoterapeuta, psychoonkolog. Ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, studium z Psychoonkologii Klinicznej na UAM w Poznaniu oraz szkolenie w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej. Jej zainteresowania koncentrują się wokół psychologii medycznej, psychosomatyki oraz psychoonkologii. Prowadzi badania dotyczące zdrowia psychicznego członków rodzin osób chorujących z powodu nowotworu. W ramach praktycznej działalności pracuje jako psycholog oraz psychoterapeuta w poradni zdrowia psychicznego w Poznaniu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

 • 14.50-15.30 – „Ale to już było i nie wróci więcej…” Czy na pewno? O skuteczności EMDR w leczeniu depresji – dr hab. Tomasz Hanć, prof. UAM

Depresja jest częstą konsekwencją przeżycia niekorzystnych, traumatyzujących wydarzeń. Zasadne jest więc pytanie, jak skuteczne w leczeniu depresji są terapie oparte na pracy z traumą. Jedną z dwóch metod rekomendowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) do leczenia zespołu stresu pourazowego (PTSD) jest terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR). Wyniki zastosowania EMDR w terapii depresji są obiecujące. Wykład poświęcony będzie założeniom terapii EMDR i dotychczasowej wiedzy na temat jej skuteczności w leczeniu depresji.

dr hab. Tomasz Hanć, prof. UAM – adiunkt w Instytucie Antropologii UAM w Poznaniu. Doktor habilitowany nauk biologicznych, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Ukończył zaawansowane szkolenia z zakresu terapii schematu, terapii odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych (EMDR) oraz terapii akceptacji i zaangażowania (ACT). Prowadzi terapię poznawczo-behawioralną dzieci, młodzieży i dorosłych z wykorzystaniem podejść tzw. III fali CBT oraz szkolenia dla psychoterapeutów, psychologów, nauczycieli i rodziców. Prowadzi badania nad współwystępowaniem zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) z otyłością oraz nad konsekwencjami traumy dla przebiegu rozwoju biologicznego i psychicznego u dzieci. Aktualnie realizuje badania w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki „Czynniki genetyczne i deficyty funkcji wykonawczych jako podłoże zwiększonego ryzyka otyłości u dzieci z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, ADHD)”. Bada wpływ farmakoterapii na rozwój fizyczny dzieci z ADHD we współpracy z the Multimodal Treatment of Attnetion Deficit Hyperactivity Disorder Study (MTA) Team oraz rozwój sierot z doświadczeniem głębokiej deprywacji wraz z the English and Romanian Adoptee Study Team. W ramach współpracy z Zakładem Antropologii Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN prowadzi badania wpływu perinatalnej ekspozycji na katastrofę naturalną na ryzyko wystąpienia ADHD u dzieci w Indiach. 

 • 15.30-16.10 – Emocje i archipelagi, czyli co mają wspólnego samotne wyspy i depresja – dr Anna Cwojdzińska

Nie jesteśmy samotnymi wyspami, nawet jeśli czasem mamy na to ochotę. To czy i jacy ludzie nas otaczają ma ogromne znaczenie dla całości naszego funkcjonowania. Wspierający bliscy mogą pomóc nam wyjść cało z niejednej trudnej życiowej sytuacji, bliscy którzy krzywdzą mogą przyczynić się do powstania blizn, które zostaną z nami na długo. Kontekst społeczny to jednak nie tylko coś w czym jesteśmy zanurzeni, lecz także coś, czego możemy być twórcami. Uczestnikom wykładu przedstawiona zostanie „teoria bazy społecznej” Coana i Beckes, jakie są powiązania między innymi ludźmi a naszymi możliwościami radzenia sobie z emocjami oraz wspólnie z uczestnikami zastanowimy się nad tym, co i jak możemy robić, by doświadczać dobrej obecności innych w naszym życiu. 

dr Anna Cwojdzińska – psycholożka i terapeutka, zadeklarowana behawiorystka i empirystka. Ukończyła długoterminowe szkolenie z zakresu psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Stopień doktora uzyskała na Uniwersytecie SWPS w Warszawie za pracę nad powiązaniami czynników afektywnych z teorią umysłu. Swoje doświadczenie terapeutyczne zbudowała pracując w wielu obszarach praktyki, jej specjalnością jest jednak praca z młodzieżą i rodzinami. Współautorka książek i publikacji naukowych i popularnonaukowych, tłumaczka artykułów naukowych z zakresu psychiatrii, neurologii i psychologii. W pracy i w życiu fascynują ją emocje, regulacja emocji i ich biologiczne podstawy oraz ich społeczny wymiar.

 • 16.10-16.30 – przerwa
 • 16.30-17.10 – Studium przypadku Anakina Skywalkera. Wykorzystanie bohaterów popkultury oraz Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) w praktyce psychoterapeutycznej zaburzeń nastroju – mgr Hubert Czupała

Podczas wystąpienia dowiemy się, jak można łączyć w praktyce terapeutycznej postać fikcyjnego bohatera zaczerpniętą z kultury popularnej i interwencje terapeutyczne oparte na dowodach naukowych. Metoda ta ułatwia tworzenie adaptacyjnych wzorców zachowania oraz narracji, do której klient może odnieść swoją własną historię. Sprawia również, że treningi kluczowych procesów psychologicznych stają się bardziej atrakcyjne i przystępne dla uczestników.

mgr Hubert Czupała – absolwent Psychologii UAM w Poznaniu, Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji oraz Kolegium Języków Obcych UAM. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji, Ambulatorium Psychoterapeutycznym Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji i Szpitalu Powiatowym w Śremie. Kierował Oddziałem Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym w Śremie. Obecnie pracuje w zespole psychoterapeutów prywatnego Ośrodka Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Poznaniu. W pracy klinicznej specjalizuje się w nowych formach psychoterapii zwanych trzecią falą terapii poznawczo-behawioralnej. Ukończył 4-letnie szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej oraz liczne szkolenia i warsztaty z zakresu terapii trzeciej fali, takich jak fali: terapia schematu (ST), terapia akceptacji i zaangażowania (ACT), terapia oparta na współczuciu (CFT) oraz terapia oparta na analizie funkcjonalnej (FAP). Pracuje z rodzicami i nauczycielami, prowadzi warsztaty dotyczące wspierania umiejętności wychowawczych, prowadzi rehabilitację psychologiczną, grupy wsparcia dla osób przewlekle chorych oraz realizuje projekty edukacyjne z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego. Swoją wiedzę i umiejętności przekazuje również studentom jako wykładowca akademicki na Uniwersytecie SWPS i UAM.

 • 17.10-18.00 – Depresja – jak wspierać osoby chore – dr Agnieszka Mościcka-Teske

Depresja jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń zdrowia psychicznego. Wokół niej pojawia się wiele pytań. Gdy ktoś nie jest smutny, a „tylko” zmęczony i bez energii, zastanawiamy się, czy to depresja. Mamy nadzieję, że w walce z depresją wystarczy pozytywne myślenie i wszystko się zmieni. Bywa, że nie wiemy, co mówić i jak się zachować, aby pomóc. Podczas wykładu zostaną przedstawione różne oblicza depresji i powody, dlaczego się pojawia, a także wskazówki, w jaki sposób otoczenie może wspierać osobę chorą.

dr Agnieszka Mościcka-Teske – psycholożka, psychoterapeutka Gestalt, interwentka kryzysowa, kierowniczka Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. Zajmuje się problematyką stresu i sposobów radzenia sobie z nim, z uwzględnieniem czynników indywidualnych i środowiskowych, które chronią przed jego negatywnymi skutkami. Jest autorką szeregu artykułów naukowych na temat stresu zawodowego i mobbingu.

Warsztaty

21 października

 • 18.00-19.15, sala A304 – W trosce o dobre relacje – komunikacja w rodzinie – Agnieszka LangaMarzena Owczarzak. Dla rodziców i opiekunów dzieci klas I-VIII szkoły podstawowej BRAK MIEJSC

Na warsztacie będzie można się dowiedzieć, w jaki sposób można doskonalić umiejętność skutecznego komunikowania się z dzieckiem przy jednoczesnym budowaniu akceptacji uczuć, woli oraz indywidualności najmłodszego. Ponadto będzie można poznać główne przyczyny problemów w komunikacji z dziećmi. Skupimy się na analizie fundamentów utrzymania więzi i dobrych relacji z dzieckiem.

Agnieszka Langa – studentka III roku psychologii. Obszar jej zainteresowań, to: wsparcie osób w każdym wieku w ich rozwoju osobistym, co może się przyczynić nie tylko do pokonania słabości, ale także do poprawy jakości życia, zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej.

Marzena Owczarzak – studentka III roku psychologii. Z pasją odkrywa zawiłości psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Miłośniczka pedagogiki Jespera Julla, Porozumienia bez Przemocy oraz Pozytywnej Dyscypliny. Prywatnie mama czwórki dzieci. 

 • 16.00-17.15 – Tai Chi. Medytacja w ruchu – Paweł RobaszkiewiczMagdalena Duwel. Dla osób dorosłych BRAK MIEJSC

Zajęcia obejmować będą: krótką historię Tai Chi zakończoną pokazem, rozgrzewkę połączoną z nauką krótkiego fragmentu Tai Chi, praktyka medytacji siedzącej. Ruch w swej istocie powoduje znaczną poprawę nastroju poprzez wydzielanie hormonów, tj. endorfiny. Dodatkowo po aktywności fizycznej organizm przestawia się na regenerację i odpoczynek (czyli aktywniejszy jest przywspółczulny układ nerwowy). Powoduje to obniżenie poziomu hormonów stresu. Oprócz ruchu niezwykle pomocna w walce ze stresem I depresją jest medytacja. Pozwala ona być tu i teraz, czyli pozwala odłączyć się od ciągłych trosk i zmartwień. Podczas zajęć będziemy praktykować sposoby obniżania poziomu stresu w organizmie i łagodzenia stanów depresyjnych.

Paweł Robaszkiewicz – z wykształcenia: fizjoterapeuta, magister fizyki (UAM) oraz dyplomowany coach (SWPS), instruktor rekreacji ruchowej w zakresie Tai Chi, Chi Kung (ukończył Wyższą Szkołę Trenerów Sportu). Praktykuje Tai Chi od 1999 r.

Magdalena Duwel – studentka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Interesuje się badaniami z zakresu powiązania medytacji z trwałymi zmianami w mózgu, w szczególności wpływem na emocje automatyczne. Praktykuje Tai Chi jako formę medytacji w ruchu. Na co dzień jest nauczycielem oraz zajmuje się kierownictwem duchowym.

 • 17.00-19.00, N405 – Odkrywca – Wiktoria Zielińska i Filip Śledziński. Dla młodzieży w wieku 12-16 lat

Odkrywca jest metaforą naturalnych umiejętności, jakie posiada każdy człowiek. Czasami powtarzamy jakieś zachowania, które prowadzą ciągle do tych samych, nieprzyjemnych rezultatów. Innym razem zachowujemy się w taki sposób, że krzywdzimy siebie lub inne osoby. Podczas warsztatu będziemy szukali schematów zachowań i odkryjemy, które z nich mogą pomóc prowadzić satysfakcjonujące i wartościowe życie.

Wiktoria Zielińska – studentka psychologii o specjalności psychologia dziecka na Uniwersytecie SWPS. Od 2 lat prowadzi warsztaty psychoedukacyjne w ramach projektu Uniwersytet SWPS dla Młodzieży. Od roku pracuje również w Ośrodku Terapii Poznawczych i Behawioralnych jako asystent psychoterapeuty.

Filip Śledziński – student psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Odbywa staż w Ośrodku Terapii Poznawczych i Behawioralnych w Poznaniu. Jest członkiem Koła Psychoterapii i Treningu oraz wiceprzewodniczącym Koła Naukowego Tu i Teraz.

 • 18.00-19.30, A303 – Depresja – czym jest i jak sobie z nią radzić – Paulina Kaczor. Dla dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jakie są objawy depresji oraz jakie są możliwości jej leczenia, przyjdź na ten warsztat. Podczas zajęć dowiesz się, co można zrobić, żeby poprawić sobie nastrój oraz jak pomagać osobie, u której podejrzewa się lub zdiagnozowano depresję.

Paulina Kaczor – studentka psychologii, absolwentka pedagogiki (specjalność: nauczanie wczesnoszkolne i terapia pedagogiczna) na UAM. Pracuje jako nauczycielka wychowania przedszkolnego w polsko-angielskim przedszkolu.

22 października

 • 18.30-20.00, sala A306 – „Nie czuj – bo się lękam”. Jak pomóc osobie z podejrzeniem depresji? – Magdalena DrozdowiczEliza Sławek. Dla osób pełnoletnich BRAK MIEJSC

Podczas warsztatu będziemy rozmawiać o tym, czym jest depresja, jakie są jej przyczyny i objawy. Oddzielimy fakty na temat depresji od mitów oraz podpowiemy, w jaki sposób rozmawiać z osobą chorą na depresję.

Magdalena Drozdowicz  – pracuje jako terapeuta w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ma 20 letni staż pracy. W swojej pracy korzysta z wiedzy i narzędzi dialogu motywującego, terapii systemowej oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Obecnie studiuje psychologię kliniczną na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu.

Eliza Sławek – absolwentka socjologii UAM oraz Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii UAM, obecnie studentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Od 18 lat pracuje z osobami z różnego typu niepełnosprawnościami. Interesuje się terapią uzależnień oraz różnymi formami terapii psychosomatycznej.

 • 17.00-18.30, sala A304 – Profilaktyka depresji w ujęciu Terapii Akceptacji i Zaangażowania – Jakub SzymańskiAleksandra Bawolska-Piszczatowska. Dla osób dorosłych BRAK MIEJSC

Na warsztacie będzie można zapoznać się ze skutecznymi metodami profilaktyki zaburzeń nastroju w ujęciu terapii ACT. Skupimy się na uważności jako nawigacji w rozróżnianiu tzw. „brudnego” i „czystego” cierpienia. Na warsztacie pojawi się ćwiczenie uważności – kierowania uwagi na chwilę obecną w poszukiwaniu bodźców zewnętrznych.

Jakub Szymański – psycholog, absolwent UAM, terapeuta ACT, obecnie w trakcie szkoły psychoterapii CBT na Uniwersytecie SWPS. Pracuje psychoterapeutycznie z osobami dorosłymi i młodzieżą licealną w Ośrodku Terapii Poznawczych i Behawioralnych w Poznaniu. Ukończył studium z zakresu seksuologii klinicznej pod kierownictwem prof. Marii Beisert. Członek-profesjonalista Association for Contextual Behavioral Science (ACBS) oraz członek Zarządu ACBS Polska – oficjalnego oddziału tejże organizacji. Uczestnik wielu warsztatów i szkoleń prowadzonych przez Peer-Reviewed ACT Trainers. Prowadził warsztaty z zakresu ACT dla studentów i terapeutów.

Aleksandra Bawolska-Piszczatowska  – pedagog specjalny, absolwentka UAM. Studentka I roku psychologii (IOS) na Uniwersytecie SWPS.

Administrator jest metaforą naturalnych umiejętności, jakie posiada każdy człowiek. To jak myślimy, rozumujemy, przypominamy sobie, kojarzymy różne fakty czy odbieramy świat, wpływa na to, w jaki sposób żyjemy w naszej rzeczywistości. Wspólnie z uczestnikami będziemy rozwijać te umiejętności, tak aby były one użyteczne i prowadziły do wartościowego i witalnego życia.

23 października

Nawigator jest metaforą naturalnych umiejętności, jakie posiada każdy człowiek. W codziennym biegu życia, natłoku różnych spraw i czasem presji społeczeństwa nie mamy kontaktu sami ze sobą. Nie wiemy, co jest dla nas ważne, nie wiemy do końca, co myślimy i czujemy. Często również działamy pod wpływem chwili i impulsu. Podczas warsztatów będziemy się uczyć zauważać, co się z nami dzieje w chwili obecnej, być bardziej uważnymi na siebie i na swoje otoczenie, tak aby prowadziło to nas do bardziej wartościowego życia.

 • 18.00-19.30, A304 – Budowanie dobrych relacji, czyli jak być uważnym w kontaktach z innymi? – Monika Wawrzyniak. Dla dorosłych BRAK MIEJSC

Kontakt z drugim człowiekiem jest chyba najczęstszym źródłem zarówno naszych najlepszych, jak i najgorszych doświadczeń. Relacje z bliskimi mogą dodawać sił, inspirować, ale mogą też być źródłem ogromnego smutku, złości i frustracji. Podczas warsztatu przyjrzymy się wspólnie, co się dzieje podczas naszych codziennych interakcji z innymi. Pochylimy się nad tym, jak mówimy o rzeczach dla nas ważnych i jak odbierają to inni. Sprawdzimy też, jak sami odbieramy zachowanie i słowa naszych rozmówców. Podczas ćwiczeń przyjrzymy się naszym emocjom w relacjach z innymi i spróbujemy popracować nad ich wpływem na nasze zachowanie. Przedstawimy kilka prostych, ale niekoniecznie łatwych w codziennym stosowaniu sposobów na poprawienie kontaktu z samym sobą i z drugim człowiekiem.

Monika Wawrzyniak – mgr romanistyki UAM, tłumaczka, aktualnie studentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Interesuje się zagadnieniem uważności, a w szczególności uważnością interpersonalną, którą bada w ramach pracy magisterskiej. Ukończyła kurs MBSR (Redukcja Stresu Metodą Uważności), MBB (Dostrojenie Ciała i Umysłu) oraz Porozumienie bez Przemocy.

Organizatorzy

Uniwersytet SWPS w Poznaniu

Koło Naukowe Psychoterapii i Treningu

smal slowa

Termin i miejsce

20-23 października 2019 r.

Uniwersytet SWPS w Poznaniu
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

Kontakt

Katarzyna Kwaśnik (informacje ogólne)

tel. 697 690 482

Filip Śledziński (zapisy)

tel. 575 343 157
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.