Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Tajemnica zawodowa – współczesne wyzwania etyki

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/konferencja_tajemnica_zawodowa.jpg

konferencja naukowa

Tajemnica zawodowa – współczesne wyzwania etyki

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy: Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS,  Instytut Nauk Prawnych w Rzeszowie oraz mBank

 

Tajemnica zawodowa od zawsze towarzyszyła zawodom w szczególności tym, które opierają się na zaufaniu publicznym, zwłaszcza prawnikom, lekarzom, dziennikarzom i bankierom. Tematyka ta jest ważna z różnych względów, m.in. z powodu nowych technologii teleinformatycznych służących do komunikowania się czy urządzeń technicznych wspomagających szpiegowanie przez organy publiczne lub wyspecjalizowane firmy detektywistyczne.

Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa w Warszawie zaprasza na konferencję naukową pt. „Tajemnica zawodowa – współczesne wyzwania etyki”, która odbędzie się 2 grudnia 2019 r. w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS, przy ul. Chodakowskiej 19/31

2 grudnia
9.00-17.00
Warszawa
Wstęp wolny

Goście honorowi

Wśród prelegentów referaty wygłoszą goście honorowi, m.in.:

 • lek. med. Grzegorz Wrona – Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy
  temat wystąpienia: „Ewolucja definicji etyki lekarskiej na przestrzeni dziejów”
 • mec. Włodzimierz Chróścik – dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski – minister sprawiedliwości, prokurator generalny w latach 2007-2009, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Wyższej Szkole Prawa i Administracji – Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
  temat wystąpienia: „Tajemnica zawodowa prokuratorów”
 • prof. dr hab. Lech Gardocki – prawnik, wybitny specjalista w zakresie prawa karnego. Sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego w latach 1996-2011, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego i Przewodniczący Trybunału Stanu w latach 1998-2010
  temat wystąpienia: „Tajemnica zawodowa sędziego”
 • dr hab. Zbigniew Banaszczyk – adwokat, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, ceniony specjalista z zakresu prawa cywilnego. Obok wykonywania praktyki adwokackiej, jest arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, w Stałym Sądzie Polubownym przy Fundacji Adwokatury Polskiej i Ośrodku Badawczym Adwokatury im adw. W. Bayera w Warszawie
  temat wystąpienia: „Zasada poufności postępowań przed sądem polubownym i jej granice”
 • prof. dr hab. Bronisław Sitek – prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w latach 2013-2015, sekretarz Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułu Naukowego (2017-2020) oraz sekretarz Rady Doskonałości Naukowej (2019-2023)
  temat wystąpienia: „Tajemnica w działalności radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej”
 • lek. med. Piotr Artur Winciunas – członek Naczelnego Sądu Lekarskiego, biegły sądowy, przewodniczący Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu
  temat wystąpienia: „Współczesne łamanie etyki lekarskiej”
 • prof. dr hab. Marek Chmaj - prawnik, politolog, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego i administracyjnego, radca prawny. Partner zarządzający w kancelarii radcowskiej Chmaj i Wspólnicy. Arbiter Sądu Polubownego działającego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie
  temat wystąpienia: „Czy w polityce istnieje tajemnica zawodowa?”
 • prof. UR dr hab. Renata Świgroń-Skok – specjalistka z zakresu prawa rzymskiego oraz cywilnego, kierownik zakładu prawa rzymskiego na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest redaktorem naczelnym serii prawniczej Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego
  temat wystąpienia: „Tajemnica zawodowa doradcy podatkowego”
 • prof. AEH dr hab. Małgorzata Szwejkowska – specjalistka z zakresu prawa karnego i kryminologii, dziekan studiów prawno-administracyjnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Pracowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  temat wystąpienia: „Tajemnica obrońcy na tle gwarancji Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”
 • Tomasz Skory – ceniony polski dziennikarz, od 1993 roku związany ze stacją radiową RMF FM
  temat wystąpienia: „Tajemnica zawodowa w profesji dziennikarskiej”

Publikacja pokonferencyjna

Planowana jest publikacja pokonferencyjna, która ma się ukazać w 2020 r. w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza. Czasopismo to znajduje się na liście ministerialnej i otrzymało 20 punktów. Wymogi redakcyjne, jakie należy uwzględnić w opracowaniu, znajdują się na stronie internetowej.

Patronat honorowy

patronat honorowy tajemnica zawodowa

Patronat honorowy nad konferencją objęły następujące instytucje:

 • Naczelna Izba Lekarska
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
 • SPCG Kancelaria adwokatów i radców prawnych T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski sp.k.
 • mBank
 • Mastig

Zgłoszenia

Wszystkich zainteresowanych tematyką zapraszamy do czynnego lub biernego udziału w konferencji. Osoby, które chcą wygłosić referaty, proszone są o przesłanie tematu i abstraktu wystąpienia na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 24 listopada 2019 roku.

Opłaty związane z konferencją:

 • udział czynny dla studentów – 80 zł,
 • udział czynny dla pracowników naukowych i doktorantów – 160 zł

Po przesłaniu tematu wystąpienia wraz z abstraktem otrzymają Państwo dokładną instrukcję dotyczącą wniesienia opłaty konferencyjnej.

Termin i miejsce konferencji

2 grudnia 2019 r.,
Uniwersytet SWPS w Warszawie
ul. Chodakowska 19/31
Sala S305

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.