Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Sprawiedliwość naprawcza w konfliktach

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/sn_konferencja19_grafika.jpg

Konferencja

 

 

Sprawiedliwość naprawcza w konfliktach

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy: Uniwersytet SWPS oraz Poznańskie Centrum Mediacji

 

Już po raz drugi Wydział Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS w Poznaniu będzie centrum szerokiej debaty na temat mediacji. Podczas konferencji „Sprawiedliwość naprawcza w konfliktach” porozmawiamy o m.in., praktycznych aspektach wdrażania idei sprawiedliwości naprawczej w Europie i Polsce. Wstęp wolny po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

Wydarzenie będzie rejestrowane.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Miasta Poznań.

logo poznan6 grudnia

9.00-20.00

Poznań

O konferencji

Celem konferencji jest ukazanie praktycznych i pragmatycznych aspektów idei sprawiedliwości naprawczej. Wystąpienia prelegentów dotyczyć będą praktycznych aspektów wdrażania idei sprawiedliwości naprawczej w Europie i Polsce, przeszkód, które należy w tym procesie pokonać oraz inspirujących pomysłów by przekonać ustawodawców i społeczeństwo, że idea sprawiedliwości naprawczej nie jest tylko czystą abstrakcją, ale skutecznym rozwiązaniem.

Prelegenci opowiedzą o swoich doświadczeniach i modelach pracy. Konferencja będzie miała charakter dyskusyjny i roboczy, dlatego zapraszamy do zadawania pytań i prowokowania dyskusji.

To już druga taka konferencja w Poznaniu organizowana przez Uniwersytet SWPS i Poznańskie Centrum Mediacji. Ośrodek finansowany jest z budżetu miasta Poznania i służy mieszkańcom bezpłatnymi mediacjami i poradami. Jednocześnie częścią działalności Poznańskiego Centrum Mediacji jest promocja mediacji poprzez organizację szkoleń, konferencji i pracy z uczniami w szkołach.

Adresaci

Konferencja adresowana jest do mediatorów, praktyków sprawiedliwości naprawczej, kuratorów, nauczycieli zainteresowanych mediacjami w szkołach, studentów kierunków prawniczych, sędziów, prawników i policjantów.

Dodatkowe informacje

Udział w konferencji można zgłaszać do 5 grudnia 2019 r. Wydarzenie jest bezpłatne, wstęp wolny, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Konferencja będzie rejestrowana.

Program

 • 8.30 – rejestracja uczestników
 • 9.00-14.00 – Aula 001
  • Wpływ sprawiedliwości naprawczej na zmiany w systemie karnym i więziennym w Holandii
   Gert Jan Slump, Restorative Justice Nederland
  • Rozwój praktyk sprawiedliwości naprawczej w Irlandii
   Peter Keeley, dyrektor RJS - Restorative Justice Service, członek EFRJ - European Forum for Restorative Justice
  • Sprawiedliwość naprawcza w pracy z młodzieżą
   Daniela Arieti, mediator, Center of Restorative Justice in Trient, członek EFRJ - European Forum for Restorative Justice
  • Norweski system sprawiedliwości naprawczej
   Peder Knutsen, mediator Norwegian Mediation and Reconciliation Service
  • Kto się boi sprawiedliwości naprawczej?
   Marceli Kwaśniewski, mediator, dyrektor Poznańskiego Centrum Mediacji
  • Komu i po co potrzebna jest sprawiedliwość naprawcza?
   Beata Czarnecka-Dzialuk, doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN
  • Wrocławska droga do sprawiedliwości naprawczej
   Magdalena Taraszkiewicz, Grzegorz Miśta, Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej
  • Sprawiedliwość naprawcza w polskim prawie karnym
   Piotr Karlik, doktor nauk prawnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Sprawiedliwość naprawcza w polskiej szkole - doświadczenia praktyczne
   Aleksandra Dopierała, psycholog praktyk, naukowiec, dydaktyk
 • 14.00-15.00 – przerwa
 • 15.00-16.30warsztaty w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski
  • Zastosowanie sprawiedliwości naprawczej w pracy z młodzieżą
   Daniela Arieti | sala 303 | limit miejsc: 15 osób | brak miejsc, obowiązują zapisy na listę rezerwową
  • Sprawiedliwość naprawcza w poważnych przestępstwach na podstawie przypadków
   Peter Keeley | sala 306 | limit miejsc: 15 osób | brak miejsc, obowiązują zapisy na listę rezerwową
 • 16.30-18.00 – Sprawiedliwość naprawcza w mediacji
  Peder Knutsen | sala 307 | limit miejsc: 15 osób | brak miejsc, obowiązują zapisy na listę rezerwową
 • 18.30 – Aula 001
  Prezentacja filmu „A Conversation”, z napisami w języku polskim, dla odbiorców 18+
  Film jest oparty na faktach i opowiada o spotkaniu rodziców ofiary, zgwałconej i zabitej dziewczyny, z rodziną zabójcy. Prowokuje do stawiania pytań o Sprawiedliwość Naprawczą, lecz nie tylko pytań natury prawnej, ale i etycznej, moralnej, czy filozoficznej. Bo czy można „naprawić” zbrodnię?

Prelegenci

Peder Normat Knudsen

Peder Normat Knutsen

Mediator i doradca w Norwegian Mediation and Reconciliation Service - rządowej agencji wykorzystującej mediacje jako metodę rozwiązywania konfliktów. Zajmuje się skomplikowanymi przypadkami kryminalnymi i cywilnymi. Interesuje się więzieniami i kwestiami naruszania nietykalności osobistej. Prowadzi wykłady, warsztaty z dziedziny mediacji i sprawiedliwości naprawczej.

Daniela Arieti

Daniela Arieti

Z wykształcenia socjolog i kryminolog (University of La Sapienza w Rzymie). Specjalizuje się w mediacjach w sprawach karnych, od 2009 roku pracuje w Centrum Sprawiedliwości Naprawczej w Trento. W Centrum zajmuje się systemem sprawiedliwości wśród nieletnich, mediacjami w sprawach karnych i praktykami z zakresu sprawiedliwości naprawczej, które wdraża w lokalnej społeczności i w szkołach regionu.

Gert Jan Slump

Gert Jan Slump

Niezależny kryminolog, ekspert w dziedzinie sprawiedliwości naprawczej i przedsiębiorca. Założyciel Restorative Justice Nederland będącej innowacyjną siecią organizacji wykorzystujących ideę sprawiedliwości naprawczej. W Holandii założył Youth Courts Foundation. Wraz z Anke Siegers stworzył Communityprocessing - metodę rozwiązywania w demokratyczny sposób konfliktów społecznych. Zajmuje się także opieką nad młodzieżą i profesjonalizacją. Posiada ponad 25 lat doświadczenia jako badacz, trener, doradca, twórca i wykładowca.

Marceli Kwaśniewski

Marceli Kwaśniewski

Mediator w sprawach cywilnych od 2011 roku, wykładowca, trener mediacji, członek European Forum for Restorative Justice, dyrektor Poznańskiego Centrum Mediacji. Utworzył Ośrodek Mediacji Gospodarczej Związku Pracodawców i Przedsiębiorców Wielkopolska. Specjalizuje się w mediacjach gospodarczych i społecznych oraz we wdrażaniu mediacji w szkołach, promocji mediacji poprzez konferencje, szkolenia, warsztaty i wykłady.

Beata Czarnecka-Dzialuk

Beata Czarnecka-Dzialuk

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN. Od początku lat 90-tych interesuje się wprowadzeniem sprawiedliwości naprawczej do wymiaru sprawiedliwości, w szczególności mediacji (członek Zespołu ds. Wprowadzania Mediacji w Polsce, współautorka eksperymentalnego programu mediacji między pokrzywdzonymi i nieletnim sprawcą czynu karalnego oraz ewaluacji tego programu); zajmuje się również problemami reagowania na przestępczość nieletnich, probacji; wykłada zagadnienia sprawiedliwości naprawczej i wiktymologii na Uniwersytecie Gdańskim.

Aleksandra Dopierała

dr Aleksandra Dopierała

Psycholog praktyk, naukowiec i dydaktyk. Ukończyła szkolenie podstawowe i zaawansowane psychoterapii w nurcie systemowym oraz kurs terapii systemowej z dziećmi i młodzieżą. W pracy naukowej zajmuje się empatią, rozwojem moralności i kompetencji społeczno-emocjonalnych. W jednej ze szkół tworzy i koordynuje program rozwoju społeczno-emocjonalnego. Obecnie tworzy szkolny system sprawiedliwości oparty o idee sprawiedliwości naprawczej. Na co dzień mediuje konflikty w społeczności szkolnej.

Piotr Karlik

Piotr Karlik

Doktor nauk prawnych, adwokat czynnie wykonujący zawód, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa i postępowania karnego oraz prawa konstytucyjnego. Adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UAM, prowadzi zajęcia dla studentów SWPS z mediacji w sprawach karnych; wykładowca podyplomowego studium mediacji na WPiA UAM.

Magdalena Taraszkiewicz

Magdalena Taraszkiewicz

Koordynatorka projektów, trenerka, facylitatorka. Od 2009 roku zaangażowana w działalność społeczną organizacji pozarządowych, od marca 2018 roku koordynatorka zadania „Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej” we Wrocławskim Centrum Integracji.

Grzegorz Miśta

Grzegorz Miśta

Pedagog resocjalizacyjny, zawodowy kurator sądowy, Zastępca Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Frontis, core member w projekcie Restorative Justice. Strategies for Change.

Peter Keeley

Peter Keeley

Mediator, facilitator, dyrektor Restorative Justice Services (RJS) w Dublinie. Ma za sobą ponad piętnastoletnie doświadczenie w pracy ze sprawiedliwością naprawczą jako mediator, uczestnik i organizator spotkań. Realizując rekomendacje National Commission Report on Restorative Justice Peter wprowadził do programy sprawiedliwości naprawczej do sądów w Dublinie i pobliskich hrabstwach. Lider projektów badawczych realizowanych przez European Forum for Restorative Justice i członek tej organizacji.

Organizatorzy

 • Uniwersytet SWPS
 • Poznańskie Centrum Mediacji

Partner

 • Europejski Instytut Mediacji

Uniwersytet SWPS

Termin i miejsce

6 grudnia 2019 r., godz. 9.00-20.00, sala 001 + warsztaty 303, 306, 307
Uniwersytet SWPS Filia w Poznaniu
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61-719 Poznań

Kontakt

Anna Szulczewska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.