Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Rodzina zastępcza w systemie wsparcia – WYDARZENIE ODWOŁANE

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/konferencja_piecza_zastepcza.jpg

Konferencja

 

 

Rodzina zastępcza w systemie wsparcia

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy
Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu
Dolnośląska Fundacja na rzecz Pieczy Zastępczej Przystanek Rodzina

 

Ze względu na bezpieczeństwo uczestników konferencji i w związku z napływającymi informacjami o sytuacji epidemiologicznej dotyczącej COVID-19 organizatorzy zdecydowali o odwołaniu konferencji „Rodzina zastępcza w systemie wsparcia”, która miała odbyć się pomiędzy 26 i 27 marca 2020 r. na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją będziemy Państwa informować o decyzjach dotyczących ewentualnej zmiany terminu wydarzenia. Ze wszystkimi, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w konferencji, pozostajemy w kontakcie i będziemy informować o bieżących ustaleniach. Wszystkie osoby, które dokonały płatności, w sprawie zwrotów prosimy o kontakt na adres: [email protected].

W razie dodatkowych pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: [email protected], tel. 785 202 527.

26–27 marca
Wrocław
Wydarzenie odwołane

O konferencji

Tematyka ochrony rodziny i dziecka będzie przedmiotem ogólnopolskiej konferencji poświęconej systemowemu wsparciu rodzin zastępczych. Celem spotkania jest dialog różnych środowisk (badaczy, dydaktyków, praktyków) oraz zwrócenie uwagi na fundamentalną potrzebę rozwijania współpracy sądów z rodzinami zastępczymi, rodzinnymi domami dziecka i organizatorami pieczy zastępczej. Będzie to również doskonała okazja do poznania i diagnozy problemów dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej.

Piecza zastępcza od kilku lat funkcjonuje w zmienionym układzie organizacyjnym. Zmniejszenie liczby dużych placówek opiekuńczo-wychowawczych na rzecz rozwoju pieczy rodzinnej, utworzenie specjalistycznych jednostek dla dzieci wymagających szczególnej opieki, powołanie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i usprawnienie procedur adopcyjnych to wiodące cele, które przyświecały nowelizacji przepisów w tym obszarze. Przemiany te wpisują się w trend deinstytucjonalizacji form pieczy zastępczej, wyznaczają nowe zadania i wyzwania, skłaniają również do dyskusji, refleksji i krytyki.

Dodatkowe informacje

Część zajęć panelowych pragniemy poświęcić problemom, które mają niekorzystny wpływ na wizerunek rodzicielstwa zastępczego i zniechęcają potencjalnych kandydatów do pełnienia tej funkcji. Podpowiemy rodzicom zastępczym, gdzie konkretnie mogą poszukiwać pomocy i na wsparcie jakich instytucji, w tym organizacji pozarządowych, mogą liczyć.

Adresaci konferencji

Przedstawiciele świata nauki: socjologowie, prawnicy, politycy społeczni, ekonomiści, pedagodzy, specjaliści z zakresu pracy z dziećmi, przedstawiciele rządu, samorządów, starostwa powiatowe i organizatorzy pieczy zastępczej, przedstawiciele sądownictwa, organizacje pozarządowe, rodzice zastępczy, kandydaci na rodziny zastępcze i inne osoby zainteresowane tematem rozwoju rodzicielstwa zastępczego.

Chętnie podejmiemy każdą merytoryczną dyskusję, nie wyłączając uwag krytycznych wobec aktualnego systemu wsparcia. Zależy nam jednak na pokazaniu rozwiązań, które dobrze działają, tak aby odczarować negatywny obraz rodzicielstwa zastępczego i zachęcić potencjalnych kandydatów do pełnienia tej funkcji.

Organizatorzy konferencji

Ramowy program

 • 26 marca 2020 r. – naukowa debata nad pieczą, w ramach której przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych będą prezentować wyniki swoich badań.
 • 27 marca 2020 r. – warsztaty i panele dyskusyjne poświęcone praktycznemu wymiarowi funkcjonowania systemu pieczy zastępczej.

Szczegółowy program konferencji »

Komitet naukowy

 • prof. dr hab. Marek Piechowiak, Uniwersytet SWPS
 • dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska, prof. Uniwersytetu SWPS
 • dr hab. Iwona Sierpowska, prof. Uniwersytetu SWPS
 

Zgłoszenie uczestnictwa czynnego

Prosimy o przesłanie deklaracji uczestnictwa na adres: [email protected]. Tytuł wiadomości: „Konferencja Rodzina zastępcza w systemie wsparcia – zgłoszenie referatu”. Do wiadomości prosimy dołączyć abstrakt referatu (obejmujący temat oraz najważniejsze zagadnienia, które mają być poruszone w wystąpieniu; objętość do 500 słów), dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz afiliację.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2020 r.

Organizatorzy zastrzegają możliwość przeprowadzenia procedury kwalifikacji nadesłanych propozycji referatów. Informacja zwrotna zostanie przesłana do 29 lutego 2020 r.

Po otrzymaniu potwierdzenia włączenia referatu do programu konferencji należy dokonać opłaty konferencyjnej, przesłać potwierdzenie przelewu na adres [email protected] oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy.

 

Opłata

Opłata konferencyjna 150 zł (zwolniona z podatku VAT) obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, poczęstunek oraz bezpłatny parking.

Zwolnieni z opłaty są: rodzice zastępczy, kandydaci do pełnienia funkcji rodzica zastępczego, przedstawiciele organizacji społecznych, urzędów oraz innych instytucji rządowych i samorządowych wykonujących zadania z zakresu pieczy zastępczej.

Przewidziane zostało 20 bezpłatnych miejsc dla studentów studiów wyższych na Uniwersytecie SWPS. Studentów zainteresowanych udziałem prosimy o podanie w formularzu zgłoszeniowym adresu e-mail w domenie uczelni.

Opłatę należy wnieść na konto organizatorów:
Raiffeisen Bank Polska S.A.
30 1750 1019 0000 0000 3625 3541

W tytule przelewu prosimy podać tytuł konferencji „Rodzina zastępcza” oraz imię i nazwisko uczestnika. Potwierdzenie przelewu opłaty konferencyjnej prosimy przesłać na adres [email protected] w ciągu 7 dni od wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

W celu otrzymania faktury należy w formularzu zgłoszeniowym zaznaczyć opcję „Chcę otrzymać fakturę” i uzupełnić dane do faktury. Istnieje możliwość otrzymania faktury w wersji elektronicznej oraz papierowej (prosimy o zaznaczenie preferencji w formularzu). Faktura zostanie przesłana drogą pocztową na podany w formularzu adres korespondencyjny lub e-mail. Wykluczamy możliwość odbioru faktur podczas konferencji.

konferencja piecza zastepcza organizatorzy partner

konferencja piecza zastepcza organizatorzy partner

 

Komitet organizacyjny

 • dr hab. Iwona Sierpowska, prof. Uniwersytetu SWPS – kierownik Katedry Prawa na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu
 • Małgorzata Sawicka – prezes Dolnośląskiej Fundacji na rzecz Pieczy Zastępczej Przystanek Rodzina
 • Kazimierz Ździebło – członek Rady Fundacji PozyTYwka
 • Anna Murzyn-Romańczuk – Uniwersytet SWPS
 • Dominika Stępień – Uniwersytet SWPS

Kontakt

Sprawy organizacyjne

Anna Murzyn-Romańczuk
e-mail: [email protected]
tel. 71 750 72 50

Dominika Stępień
e-mail: [email protected]
tel. 71 750 72 93

Sprawy referatów i wystąpień

dr hab. Iwona Sierpowska, prof. Uniwersytetu SWPS
e-mail: [email protected]

Termin i miejsce konferencji

26–27 marca 2020 r.

Uniwersytet SWPS
Filia we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30b
53-238 Wrocław