Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

XXIX Kolokwia Psychologiczne PAN

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/kolokwia_psychologiczne_2020v2.jpg

 

 

XXIX Kolokwia Psychologiczne PAN

 

 

Wdrożenia – między psychologią naukową a potrzebami praktyki

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy
Wydział Psychologii w Warszawie Uniwersytetu SWPS
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 

Kolokwia Psychologiczne są coroczną konferencją organizowaną przez Komitet Psychologii PAN. Celem kolokwiów jest wymiana doświadczeń związanych z istotnymi problemami współczesnej psychologii, wspólna refleksja nad kierunkami rozwoju naukowej myśli psychologicznej oraz dyskusja nad kształceniem przyszłych psychologów.

Szanowni Państwo, w związku z panującą sytuacją  dotyczącą COVID-19 oraz w celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa Komitet Organizacyjny i Naukowy podjął decyzję o przeniesieniu Kolokwiów Psychologicznych (planowanych pierwotnie na 2020 r.) na 15 i 16 czerwca 2021 r. i zdecydował, że będą się one odbywały online. O dalszych krokach związanych z konferencją będziemy informować mailowo.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Zapisy na konferencję będą się odbywały przez formularz zgłoszeniowy rozsyłany za pośrednictwem sekretariatów i biur jednostek naukowych

Udział w konferencji można zgłaszać do wyczerpania miejsc (ograniczenie wynika z możliwości technicznych wykorzystywanej platformy online).

15–16 czerwca 2021
9.30
online

O konferencji

XXIX Kolokwia Psychologiczne odbędą się pod hasłem „Wdrożenia – między psychologią naukową a potrzebami praktyki”, a poruszane podczas konferencji zagadnienia dotyczyć będą aktualnych problemów aplikacyjnych w badaniach prowadzonych w ramach różnych działów psychologii. Psychologia jest nauką eksperymentalną, o silnych związkach zarówno z naukami przyrodniczymi, jak i innymi naukami społecznymi. Dokumentuje to bogata historia dyscypliny, począwszy od filozofii duszy i umysłu, poprzez psychologię behawioralną i psychoanalizę, na neuronauce kończąc. Złożona natura psychologii, jako nauki, generuje ważkie pytania o praktyczną wartość badań podstawowych i możliwości ich wdrażania.

W konferencji wezmą udział aktualni członkowie Komitetu Psychologii, a także naukowcy z różnych ośrodków akademickich reprezentujący dyscypliny związane z tematyką konferencji oraz dziekani i dyrektorzy instytutów psychologii. Ważną grupą odbiorców są młodzi badacze o znaczącym dorobku publikacyjnym.

Zaproszeni specjaliści podczas swoich wykładów omówią zarówno zakończone, jak i realizowane wdrożenia z zakresu psychologii. Wykłady i dyskusje wokół zagadnienia wdrożeń są ważne i aktualne dla przedstawicieli wszystkich jednostek naukowo-badawczych, w których dyscyplina naukowa Psychologia podlegać będzie ewaluacji.

Prelegenci

Podczas Konferencji zaplanowano kilkanaście wystąpień naukowych przedstawicieli różnych kierunków psychologii, a także wystąpienia nawiązujące do połączenia biznesu i nauki.

Wśród prelegentów znajdą się m.in.: Bartłomiej Banaszak, Jan Cieciuch, Roman Cieślak, Radosław Kaczan, Agata Kozłowska, Grażyna Krasowicz-Kupis, Seweryn Krupnik, Emanuel Kulczycki, Dominika Maison, Mateusz Płatos, Piotr Rycielski, Karolina Malinowska, Katarzyna Pasiak, Grzegorz Sędek, Paweł Strojny, Elżbieta Szeląg, Anna Szuster, Adam Tarnowski, Kinga Wojaczek, Adrian Wójcik, Małgorzata Wójcik.

Kolokwia Psychologiczne są coroczną konferencją organizowaną przez Komitet Psychologii PAN. XXIX Kolokwia Psychologiczne odbędą się pod hasłem „Wdrożenia – między psychologią naukową a potrzebami praktyki”, a poruszane podczas konferencji zagadnienia będą dotyczyć aktualnych problemów aplikacyjnych w badaniach prowadzonych w ramach różnych działów psychologii.

Organizatorzy konferencji

Skrócony harmonogram

WTOREK, 15 CZERWCA 2021 R.

9.30–10.00 Otwarcie 29. Kolokwiów Psychologicznych PAN, powitanie gości

10.00–12.00 SESJA I – Wdrożenia w obszarze edukacji szkolnej

 • Wykład Wykład 1 – Jan Cieciuch (UKSW) – Diagnoza temperamentu i funkcjonowania emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży, czyli zapotrzebowanie na wdrożenie jako impuls teoriotwórczy
 • Wykład 2 – Grzegorz Sędek (Uniwersytet SWPS) i Grażyna Krasowicz-Kupis (UMCS i IBE) – Realizacja projektu wdrożeniowego MEN „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży”
 • Wykład 3 – Radosław Kaczan, Małgorzata Wójcik, Piotr Rycielski, Karolina Malinowska, Katarzyna Pasiak (Uniwersytet SWPS) – RESQL – system monitorowania i prewencji zachowań przemocowych w szkole
 • Wykład 4 – Anna Szuster (UW) – IMPACT – o możliwości modyfikowania cyberprzemocy rówieśniczej

12.00–12.30 Dyskusja ogólna

12.30–14.00 SESJA II – Wdrożenia w obszarze zdrowia

 • Wykład 5 – Agata Kozłowska (Uniwersytet SWPS) – Beviado – przykład komercjalizacji projektu z obszaru e-zdrowia
 • Wykład 6 – Mateusz Płatos i Kinga Wojaczek (UW) – Interwencje terapeutyczne dla osób ze spektrum autyzmu – badania i wdrożenia w modelu społecznym i biznesowym
 • Wykład 7 – Elżbieta Szeląg (IBD PAN) – Dr Neuronowski – usprawnianie mocy umysłu człowieka w świetle badań nad mózgiem

14.00–14.30 Dyskusja ogólna

14.30–15.30 Przerwa

15.30–17.00 Posiedzenie Dziekanów i Dyrektorów Instytutów Psychologii

ŚRODA, 16 CZERWCA 2021 R.

9.00–10.30 Zamknięte posiedzenie Komitetu Psychologii PAN

10.30–11.30 Otwarte posiedzenie Komitetu Psychologii PAN. Wręczenie nagrody/nagród im. Andrzeja Malewskiego

11.30–13.00 Wykład laureata/laureatów nagrody

13.00–13.30 Przerwa

13.30–15.30 SESJA III – Doświadczenia z wdrożeniami w innych obszarach

 • Wykład 8 – Adrian Wójcik (UMK) – Czy kampanie prośrodowiskowe potrzebują teorii psychologicznej?
 • Wykład 9 – Dominika Maison (UW)  – Odpowiedzialna konsumpcja – badania edukacyjne, komunikacyjne i wdrożeniowe w ramach projektów EIT Food (Horyzont 2020)
 • Wykład 10 – Adam Tarnowski (UMK) – System Test2Drive w badaniach kierowców: relacje między teorią, przepisami a praktyką
 • Wykład 11 – Paweł Strojny (UJ) – Realne potrzeby twórców wirtualnej rzeczywistości

15.30 – 16.00 Dyskusja ogólna

16.00 – 17.30 Panel dyskusyjny: Idea wdrożeń: wyzwania, uwarunkowania, możliwości – perspektywa akademicka. Skład panelu: Roman Cieślak (moderator prowadzący), Bartłomiej Banaszak, Emanuel Kulczycki, Seweryn Krupnik

17.30 – 18.00 Zamknięcie obrad

Komitet naukowy

 • prof. Paweł Ostaszewski (Uniwersytet SWPS) – przewodniczący
 • prof. Grzegorz Sędek (Uniwersytet SWPS)
 • dr hab. Michał Bilewicz (UW)
 • dr hab. Jan Cieciuch (UKSW)
 • dr hab. Michał Harciarek (UG, przewodniczący KP PAN)
 • dr hab. Kamil Imbir (UW)
 • dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi (UW)
 

Organizatorzy

konferencja piecza zastepcza organizatorzy partner

Partner

logo PAN

Komitet organizacyjny

 • dr hab. Wojciech Białaszek (Uniwersytet SWPS)
 • dr Radosław Rogoza (UKSW)
 • dr Klara Rydzewska (Uniwersytet SWPS)
 • dr Ilona Skoczeń (UKSW)
 • dr Małgorzata Styśko-Kunkowska (UW)

Kontakt

Sprawy organizacyjne

Wojciech Białaszek
e-mail: [email protected]

Termin i miejsce konferencji

15–16 czerwca 2021 r., online