Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Efektywność zachowań organizacyjnych w dobie współczesnego zarządzania

float_intro: images-old/aktualnosci/seminarium_karczewski.jpg

Seminarium

 

 

Efektywność zachowań organizacyjnych w dobie współczesnego zarządzania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy: Katedra Zarządzania Uniwersytetu SWPS, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS, Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS

 

Zachowania organizacyjne to jeden z najważniejszych obszarów efektywności przedsiębiorstw prywatnych i instytucji publicznych. Pandemia COVID-19 postawiła przed tą subdyscypliną szereg nowych wyzwań badawczych i praktycznych, między innymi w zakresie tematyki organizacji pracy, kształtowania kapitału ludzkiego i potencjału intelektualnego, roli przywódcy, fluktuacji zachowań odbiorców instytucji kultury, aktorów branży informatycznej oraz kwestii gender i płci w zarządzaniu. Celem seminarium jest klasyfikacja i analiza tych problemów w perspektywie efektywności zachowań organizacyjnych w nowej (po)pandemicznej rzeczywistości.

Wydarzenie jest bezpłatne i odbędzie się online w usłudze Zoom. Zapraszamy do zapisów przez formularz zgłoszeniowy. Link do spotkania zostanie przekazany uczestnikom mailowo.

Seminarium jest objęte patronatem Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS.

16 czerwca 2021 r.
12.00–16.15 CEST (UTC+2)
online

Program

WPROWADZENIE

12.00 – Otwarcie seminarium – dr hab. Katarzyna Januszkiewicz, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS, dr Wojciech Karczewski – Uniwersytet SWPS

12.10 Wystąpienie powitalne – dr Jordan Jensen, Founder, CEO, and Master Facilitator of Freedom Focused LLC – Palm Beach Gardens in South Florida, USA

I SESJA

12.15 – dr Wojciech Karczewski – Predyspozycje do wykonywania pracy wysoko zrutynizowanej: perspektywa organizacji komercyjnych i publicznych – Uniwersytet SWPS

12.30 – dr Piotr Mikosik, dr Agnieszka Król – Efektywność kapitału ludzkiego w dobie pandemii – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

12.45 – Dyskusja

12.55 – dr Kamila Pietrzak – Konsekwencje różnić w strukturze płci zespołów zadaniowych – Uniwersytet Warszawski

13.10 – dr Mikołaj Rogiński – Zachowania programistów a otwarte standardy w branży informatycznej – Uniwersytet SWPS

13.25 – dr Marcin Chrząścik – Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni: w co są w stanie uwierzyć polscy internauci? – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

13.40 – Dyskusja

13.50–14.20 – Przerwa

II SESJA

 

14.20 – dr hab. Agnieszka Szczygielska, prof. ASzWoj – Kształtowanie potencjału intelektualnego w siłach zbrojnych RP – Akademia Sztuki Wojennej

14.35 – dr Katarzyna Adamiak – Rola przywódcy w zarządzaniu instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

14.50 – Ewa Bogusz-Moore – Zmiana zachowań odbiorców instytucji kultury w dobie pandemii COVID-19: studium NOSPR – Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

15.05 – Dyskusja

15.15 – dr Marek Pawłowski – Empowerment jako przywództwo wyższego stopnia w organizacjach – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

15.30 – dr Sylwester Pietrzyk i dr Ewa Gołębiowska – Innowacyjne zarządzanie procesowe w sektorze publicznym – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

15.45 – Professor Sergey Ivanov – Incompatibility between the Profits Now – Profits First Mode and Good Leadership: A Perennial Struggle between Good and the Banality of Evil in the Modern Organization – University of the District of Columbia, Washington, DC, USA

16.00 – dr Jordan Jensen – Self-Action Leadership: A Proposed Antidote to Current Cultural and Educational Quagmires in the United States and Beyond – Founder, CEO, and Master Facilitator of Freedom Focused LLC – Palm Beach Gardens in South Florida, USA

16.15–16.30 – Dyskusja

KONKLUZJE

 

16.30–16.40 – Podsumowanie seminarium – dr Wojciech Karczewski – Katedra Zarządzania Uniwersytetu SWPS

Zamierzam zbudować interdyscyplinarną, transgraniczną wspólnotę naukową specjalistów zarządzania, ekonomii, nauk socjologicznych i psychologii społecznej w celu synergicznej pracy nad wyłonieniem nowego modelu efektywności zachowań organizacyjnych dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych w okresie popandemicznym.

dr Wojciech Karczewski, kierownik Seminarium, adiunkt w Katedrze Zarządzania

RADA NAUKOWA

januszkiewicz

dr hab. Katarzyna Januszkiewicz, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS, kierowniczka Katedry Zarządzania. Specjalizuje się w zachowaniach organizacyjnych, m.in. w obszarze zmiany zachowań ludzi w organizacji (elastyczność zachowań, zmiana paradygmatu kariery zawodowej, różnorodność w miejscu pracy) oraz metodologii badań społecznych aspektów zarządzania (profesjonalizacja metod i technik badawczych).

Łużniak-Piecha

dr Magdalena Łużniak-Piecha – prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS. Specjalizuje się m.in. w problematyce czynników zwiększających efektywność funkcjonowania kultur organizacyjnych, wpływu osobowości menedżerów na kulturę organizacyjną, niwelowania patologii organizacyjnych, zarządzania różnicami i zmianami w organizacjach.

sarnowska

dr Justyna Sarnowska – prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS, kierowniczka Katedry Studiów Społecznych, koordynatorka Ośrodka Młodzi w Centrum LAB. Specjalizuje się m.in. w problematyce przejścia z edukacji na rynek pracy, mobilności ludzi młodych, transferu kompetencji oraz socjalizacyjnej roli migracji międzynarodowych w procesie wchodzenia na rynek pracy.

Kierownik seminarium

dr Wojciech Karczewski

dr Wojciech Karczewski – doktor nauk społecznych w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, badacz i ekspert zarządzania, kierownik oraz wykonawca projektów B+R, konsultant biznesowy. Specjalizuje się w problematyce teorii i zastosowań zachowań organizacyjnych głównie w obszarach przywództwa, kultury organizacyjnej, pracy wysoko zrutynizowanej, zarządzania zespołami projektowymi oraz motywacji pracowników, z wykorzystaniem instrumentów i mierników metodologii badań ilościowych.

Obecnie pracuje nad interdyscyplinarnym modelem efektywności zachowań organizacyjnych dla przedsiębiorstw prywatnych i instytucji publicznych w okresie popandemicznym w zakresie tematyki organizacji pracy indywidualnej i zespołowej, kształtowania kapitału ludzkiego, potencjału intelektualnego, motywowania pracowników, roli przywódcy pokryzysowego, fluktuacji zachowań odbiorców, oraz kwestii gender i płci w zarządzaniu. Rezultaty badań aplikuje do problemów praktyki zarządzania głównie w zakresie projektów B+R w obszarach zachowań organizacyjnych, cyfryzacji i nowoczesnych technologii dla międzynarodowych korporacji, m.in. w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Indiach, Grecji i w Polsce, w branżach: finansowej, telekomunikacyjnej, ubezpieczeniowej i medycznej.

Autor licznych publikacji naukowych, laureat nagród, wieloletni pracownik firm EY i Orange; posiada certyfikaty z zarządzania projektami (PMP, Prince 2, Agile), zarządzania programami (MSP), architektury korporacyjnej (TOGAF 9), oraz zarządzania testami w organizacji (ISTQB).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z przedmiotów: zachowania organizacyjne, kompetencje przywódcze, zarządzanie organizacją, zarządzanie projektami oraz raportowanie menedżerskie; pełni ponadto funkcję koordynatora polskojęzycznej i anglojęzycznej ścieżki kierunku Zarządzanie i przywództwo na studiach I stopnia.

Organizatorzy

  • Katedra Zarządzania Uniwersytetu SWPS
  • Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS
  • Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS