Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Efektywność zachowań organizacyjnych w dobie współczesnego zarządzania

float_intro: images-old/aktualnosci/seminarium_karczewski.jpg

Seminarium

 

 

Efektywność zachowań organizacyjnych w dobie współczesnego zarządzania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy: Katedra Zarządzania Uniwersytetu SWPS, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS, Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS

 

Zachowania organizacyjne to jeden z najważniejszych obszarów efektywności przedsiębiorstw prywatnych i instytucji publicznych. Pandemia COVID-19 postawiła przed tą subdyscypliną szereg nowych wyzwań badawczych i praktycznych, między innymi w zakresie tematyki organizacji pracy, kształtowania kapitału ludzkiego i potencjału intelektualnego, roli przywódcy, fluktuacji zachowań odbiorców instytucji kultury, aktorów branży informatycznej oraz kwestii gender i płci w zarządzaniu. Celem seminarium jest klasyfikacja i analiza tych problemów w perspektywie efektywności zachowań organizacyjnych w nowej (po)pandemicznej rzeczywistości.

Wydarzenie jest bezpłatne i odbędzie się online w usłudze Zoom. Zapraszamy do zapisów przez formularz zgłoszeniowy. Link do spotkania zostanie przekazany uczestnikom mailowo.

Seminarium jest objęte patronatem Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS.

16 czerwca 2021 r.
12.00–16.15 CEST (UTC+2)
online

Program

WPROWADZENIE

12.00 – Otwarcie seminarium – dr hab. Katarzyna Januszkiewicz, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS, dr Wojciech Karczewski – Uniwersytet SWPS

12.10 Wystąpienie powitalne – dr Jordan Jensen, Founder, CEO, and Master Facilitator of Freedom Focused LLC – Palm Beach Gardens in South Florida, USA

I SESJA

12.15 – dr Wojciech Karczewski – Predyspozycje do wykonywania pracy wysoko zrutynizowanej: perspektywa organizacji komercyjnych i publicznych – Uniwersytet SWPS

12.30 – dr Piotr Mikosik, dr Agnieszka Król – Efektywność kapitału ludzkiego w dobie pandemii – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

12.45 – Dyskusja

12.55 – dr Kamila Pietrzak – Konsekwencje różnić w strukturze płci zespołów zadaniowych – Uniwersytet Warszawski

13.10 – dr Mikołaj Rogiński – Zachowania programistów a otwarte standardy w branży informatycznej – Uniwersytet SWPS

13.25 – dr Marcin Chrząścik – Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni: w co są w stanie uwierzyć polscy internauci? – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

13.40 – Dyskusja

13.50–14.20 – Przerwa

II SESJA

 

14.20 – dr hab. Agnieszka Szczygielska, prof. ASzWoj – Kształtowanie potencjału intelektualnego w siłach zbrojnych RP – Akademia Sztuki Wojennej

14.35 – dr Katarzyna Adamiak – Rola przywódcy w zarządzaniu instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

14.50 – Ewa Bogusz-Moore – Zmiana zachowań odbiorców instytucji kultury w dobie pandemii COVID-19: studium NOSPR – Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

15.05 – Dyskusja

15.15 – dr Marek Pawłowski – Empowerment jako przywództwo wyższego stopnia w organizacjach – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

15.30 – dr Sylwester Pietrzyk i dr Ewa Gołębiowska – Innowacyjne zarządzanie procesowe w sektorze publicznym – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

15.45 – Professor Sergey Ivanov – Incompatibility between the Profits Now – Profits First Mode and Good Leadership: A Perennial Struggle between Good and the Banality of Evil in the Modern Organization – University of the District of Columbia, Washington, DC, USA

16.00 – dr Jordan Jensen – Self-Action Leadership: A Proposed Antidote to Current Cultural and Educational Quagmires in the United States and Beyond – Founder, CEO, and Master Facilitator of Freedom Focused LLC – Palm Beach Gardens in South Florida, USA

16.15–16.30 – Dyskusja

KONKLUZJE

 

16.30–16.40 – Podsumowanie seminarium – dr Wojciech Karczewski – Katedra Zarządzania Uniwersytetu SWPS

Zamierzam zbudować interdyscyplinarną, transgraniczną wspólnotę naukową specjalistów zarządzania, ekonomii, nauk socjologicznych i psychologii społecznej w celu synergicznej pracy nad wyłonieniem nowego modelu efektywności zachowań organizacyjnych dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych w okresie popandemicznym.

dr Wojciech Karczewski, kierownik Seminarium, adiunkt w Katedrze Zarządzania

RADA NAUKOWA

januszkiewicz

dr hab. Katarzyna Januszkiewicz, prof. Uniwersytetu SWPS – dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS, kierowniczka Katedry Zarządzania. Specjalizuje się w zachowaniach organizacyjnych, m.in. w obszarze zmiany zachowań ludzi w organizacji (elastyczność zachowań, zmiana paradygmatu kariery zawodowej, różnorodność w miejscu pracy) oraz metodologii badań społecznych aspektów zarządzania (profesjonalizacja metod i technik badawczych).

Łużniak-Piecha

dr Magdalena Łużniak-Piecha – prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS. Specjalizuje się m.in. w problematyce czynników zwiększających efektywność funkcjonowania kultur organizacyjnych, wpływu osobowości menedżerów na kulturę organizacyjną, niwelowania patologii organizacyjnych, zarządzania różnicami i zmianami w organizacjach.

sarnowska

dr Justyna Sarnowska – prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS, kierowniczka Katedry Studiów Społecznych, koordynatorka Ośrodka Młodzi w Centrum LAB. Specjalizuje się m.in. w problematyce przejścia z edukacji na rynek pracy, mobilności ludzi młodych, transferu kompetencji oraz socjalizacyjnej roli migracji międzynarodowych w procesie wchodzenia na rynek pracy.

Kierownik seminarium

dr Wojciech Karczewski

dr Wojciech Karczewski – doktor nauk społecznych w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, badacz i ekspert zarządzania, kierownik oraz wykonawca projektów B+R, konsultant biznesowy. Specjalizuje się w problematyce teorii i zastosowań zachowań organizacyjnych głównie w obszarach przywództwa, kultury organizacyjnej, pracy wysoko zrutynizowanej, zarządzania zespołami projektowymi oraz motywacji pracowników, z wykorzystaniem instrumentów i mierników metodologii badań ilościowych.

Obecnie pracuje nad interdyscyplinarnym modelem efektywności zachowań organizacyjnych dla przedsiębiorstw prywatnych i instytucji publicznych w okresie popandemicznym w zakresie tematyki organizacji pracy indywidualnej i zespołowej, kształtowania kapitału ludzkiego, potencjału intelektualnego, motywowania pracowników, roli przywódcy pokryzysowego, fluktuacji zachowań odbiorców, oraz kwestii gender i płci w zarządzaniu. Rezultaty badań aplikuje do problemów praktyki zarządzania głównie w zakresie projektów B+R w obszarach zachowań organizacyjnych, cyfryzacji i nowoczesnych technologii dla międzynarodowych korporacji, m.in. w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Indiach, Grecji i w Polsce, w branżach: finansowej, telekomunikacyjnej, ubezpieczeniowej i medycznej.

Autor licznych publikacji naukowych, laureat nagród, wieloletni pracownik firm EY i Orange; posiada certyfikaty z zarządzania projektami (PMP, Prince 2, Agile), zarządzania programami (MSP), architektury korporacyjnej (TOGAF 9), oraz zarządzania testami w organizacji (ISTQB).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z przedmiotów: zachowania organizacyjne, kompetencje przywódcze, zarządzanie organizacją, zarządzanie projektami oraz raportowanie menedżerskie; pełni ponadto funkcję koordynatora polskojęzycznej i anglojęzycznej ścieżki kierunku Zarządzanie i przywództwo na studiach I stopnia.

Organizatorzy

  • Katedra Zarządzania Uniwersytetu SWPS
  • Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS
  • Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS

Termin i miejsce

16 czerwca 2021 r., godz. 12.00–16.15
online

Kontakt

Informacje i materiały seminaryjne można otrzymać kierując zgłoszenie na adres:
e-mail: [email protected]
dr Wojciech Karczewski
Katedra Zarządzania Uniwersytetu SWPS