Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

12. międzynarodowa konferencja polsko-hiszpańska organizowana przez Wydział Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS

float_intro: images/ZDJECIA/konferencje/12-miedzynarodowa-konferencja-polsko-hiszpanska.jpg

 

 

12th Polish-Spanish Conference on the European Legal Tradition

 

Relationship between Law and Civil Society – Historical, Comparative and Interdisciplinary Perspective

 

 

 

 

 

Organizatorzy:
Wydział Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS
Wydział Prawa Uniwersytetu w Castellon de la Plana


Zapraszamy na 12. międzynarodową konferencję polsko-hiszpańską (12th Polish-Spanish Conference on the European Legal Tradition) organizowaną przez Wydział Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPSInstytut Prawa Uniwersytetu SWPS oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Castellon de la Plana w Hiszpanii. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się pod hasłem „Relacja pomiędzy prawem a społeczeństwem obywatelskim z perspektywy historycznej, komparatystycznej i interdyscyplinarnej”. Tematyka poruszana przez znakomitych prelegentów z europejskich uczelni będzie się skupiała na demokracji w antycznej Grecji i antycznym Rzymie, konstytucyjnym uwarunkowaniu społeczeństwa demokratycznego, relacji państwo a obywatel, a także samorządności lokalnych społeczności.

Udział czynny można zgłaszać tutaj do 4 marca 2022 r.

Dlaczego warto

Koncepcja społeczeństwa obywatelskiego, a więc realny wpływ konkretnych grup społecznych na kształtowanie się jego organizacji i funkcjonowania, była przedmiotem rozważań filozoficznych od najdawniejszych czasów, poczynając od Arystotelesa, Cycerona, Thomasa Hobbes, Johna Locka czy Adama Smitha. Również współcześnie koncepcja społeczeństwa obywatelskiego jest przedmiotem licznych opracowań naukowych, dysput akademickich czy politycznych. Istotną rolę w kształtowaniu się społeczeństwa obywatelskiego odgrywa system prawa. Rola prawa w tym procesie uwidoczniła się już m.in. w okresie Republiki Rzymskiej poprzez tworzenie prawa na zgromadzeniach ludowych (comitia) oraz podczas przemian społecznych, politycznych, gospodarczych, poczynając od końca XVIII w.

Współcześnie wraz ze wzrostem świadomości społecznej kwestia partycypacji społeczeństwa w wykonywaniu władzy jest jednym z najważniejszych imperatywów aktywności jednostki oraz poszczególnych grup społecznych. System prawa stał się fundamentem i gwarantem społeczeństwa obywatelskiego. Takie ujęcie problematyki społeczeństwa obywatelskiego determinuje przygotowanie wystąpień na konferencji o charakterze prawno-historycznym, komparatystycznym, filozoficznym czy kulturowym.

12. międzynarodowa konferencja polsko-hiszpańska (12th Polish-Spanish Conference on the European Legal Tradition) jest organizowana przez Wydział Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Castellon de la Plana w Hiszpanii we współpracy z kilkoma uniwersytetami zagranicznymi i polskimi. Tegoroczne wydarzenie ma tytuł „Relacja pomiędzy prawem a społeczeństwem obywatelskim z perspektywy historycznej, komparatystycznej i interdyscyplinarnej”. Tematyka poruszana przez prelegentów będzie się głównie skupiała wokół następujących obszarów badawczych:

 • demokracja w antycznej Grecji i antycznym Rzymie
 • konstytucyjne uwarunkowania społeczeństwa demokratycznego – studia prawno-porównawcze;
 • państwo a obywatel
 • samorządność lokalnych społeczności

Więcej o tematyce konferencji, zapisach i opłatach

Wyjątkowi goście

Międzynarodowa konferencja to znakomita okazja do tego, by spotkać autorytety z dziedziny prawa z całego świata. Wśród nich są również wykładowcy z Uniwersytetu SWPS.

Komitet naukowy

 • Prof. Carmen Azcárraga è Monzonís (University of Valencia)
 • Prof. Silvestre Bello Rodríguez (University of Las Palmas de Gran Canaria)
 • Prof. Jaime Bonet Navarro (University of Valencia))
 • Prof. Adam Bodnar (Uniwersytet SWPS)
 • Prof. Robert Brtko (University of Bratislava)
 • Prof. Marek Chmaj (Uniwersytet SWPS)
 • Prof. Jarosław Dobkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Prof. Teresa Gardocka (Uniwersytet SWPS)
 • Prof. Michele Indelicato (University of Bari)
 • Prof. Rosa Indelicato (University of Law)
 • Prof. Piotr Krajewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Prof. Sławomir Kursa (Uniwersytet SWPS)
 • Prof. Carmen Lázaro Guillamón (University Jaume I de Castellón)
 • Prof. María Lidón Lara Ortiz (University Jaume I de Castellón)
 • Prof. Joanna Misztal-Konecka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Prof. Amparo Montañana Casaní (University Jaume I de Castellón)
 • Prof. Anna Musiała (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Prof. Rosanna Ortu (University of Sassari)
 • Prof. Patricia Panero Oria (University of Barcelona)
 • Prof. Ferdinando Parente (Università degli Studi de Bari)
 • Prof. Salvatore Antonello Parente (University of Bari Aldo Moro)
 • Prof. Andrea Planchadell Gargallo (University Jaume I de Castellón)
 • Prof. Magdalena Rzewuska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Prof. Maciej Rzewuski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Prof. Magdalena Sitek (Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie)
 • Prof. Bronisław Sitek (Uniwersytet SWPS)
 • Prof. Beata Stępień-Załucka (Uniwersytet Rzeszowski )
 • Prof. Małgorzata Such-Pyrgiel (Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie)
 • Prof. Renata Świrgoń-Skok (Uniwersytet Rzeszowski )
 • Prof. Jakub Szczerbowski (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. Małgorzata Szwejkowska (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie)
 • Prof. Laura Tafaro (Università degli Studi de Bari)
 • Prof. Franco Vallocchia (University La Sapiezna – Rom)
 • Prof. Caty Vidales Rodríguez (University Jaume I de Castellón)
 • Prof. Mariusz Załucki (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
 • Prof. José Luis Zamora Manzano (University of Las Palmas de Gran Canaria)
 • Prof. Elżbieta Zębek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Dr Katarzyna Ciućkowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Dra María del Carmen Colmenar Mallén (University Jaume I de Castellón)
 • Dra Iwona Florek (Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie)
 • Dra Tewise Ortega Gonzalez (University of Las Palmas de Gran Canaria)
 • Dr Małgorzata Eysymontt (Uniwersytet SWPS)

Komitet organizacyjny

 • Prof. Silvestre Bello Rodríguez (University of Las Palmas de Gran Canaria)
 • Prof. Carmen Lázaro Guillamon (University Jaume I de Castellón)
 • Prof. Amparo Montañana Casaní (University Jaume I de Castellón)
 • Prof. Bronisław Sitek (Uniwersytet SWPS)
 • Prof. Jakub Szczerbowski (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. José Luis Zamora Manzano (University of Las Palmas de Gran Canaria)
 • Dr Katarzyna Ciućkowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Dra María del Carmen Colmenar Mallén (University Jaume I de Castellón)
 • Dr Małgorzata Eysymontt (Uniwersytet SWPS)
 • Dra Tewise Ortega Gonzalez (University of Las Palmas de Gran Canaria)
 • Justyna Skwirowska (Uniwersytet SWPS)

Organizatorzy

Wydział Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS

Instytut Prawa Uniwersytetu SWPS

University Jaume I de Castellón

 

University of Las Palmas

Uniwersytet Łódzki

 

Współorganizatorzy

 • Faculty of law – University of Valencia
 • Faculty of law – University of Barcelona
 • Corso di studio in Scienze gestione delle attività marittime – Università degli studi di Bari Aldo Moro
 • Corso di studio in Scienze strategiche marittimo-portuali – Università degli studi di Bari Aldo Moro
 • Insytut Prawa – Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 • Department of Law – University of Bari
 • Department of Political Science – University of Bari
 • Department of Education, Psychology and Communication – University of Bari
 • Instytut Nauk Prawnych – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej – Uniwersytet SWPS w Warszawie

Opłaty

Opłata za udział czynny i bierny w konferencji wynosi: 350 zł/80 euro, dla studentów: 175 zł/40 euro).

Numer konta:

 • dla wpłat w PLN: 30 1750 1019 0000 0000 3625 3541
 • dla pozostałych wpłat (EUR, USD): PL21 1090 1854 0000 0001 3529 2157

IBAN: PL21 1090 1854 0000 0001 3529 2157
SWIFT: BIC: WBKPPLPP

W tytule przelewu prosimy wpisać: Beneficiary: Uniwersytet SWPS – Relationship between Law and Civil Society + imię i nazwisko.

Opłata obejmuje publikację pokonferencyjną.

Termin i miejsce konferencji

8 kwietnia 2022 r., online

Kontakt

Justyna Skwirowska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.