Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Quis custodiet ipsos custodes?

Nadzór nad policją w kontekście przestrzegania praw człowieka

O seminarium Zapisy zakończone.

Języki wydarzenia: polski i angielski

Zdjęcie policjanta tyłem na tle radiowozu

O seminarium

Od dłuższego czasu wzrasta liczba skarg na działania policji w Polsce. Dotyczą one nadużywania środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy, nieuzasadnionych zatrzymań oraz wątpliwości czy policjanci działają w granicach uprawnień. Obywatele często mają wrażenie, że policjanci nie ponoszą odpowiedzialności za swoje działania, nawet jeśli ich błędy są potwierdzane przez sądy.

W Polsce można skarżyć się na działania policji do Rzecznika Praw Obywatelskich lub wykorzystywać środki prawnokarne. Powstaje jednak pytanie, czy jest to rzeczywiście skuteczne i efektywne. Być może warto się zastanowić nad stworzeniem w Polsce niezależnego organu nadzorującego pracę policji. Przykładem może być Stały Komitet Nadzoru nad Służbami Policyjnymi, który pełni taką funkcję w Belgii (Comité P).

Podczas seminarium Kathleen Stinckens, przewodnicząca Comité P, przedstawi zasady jego funkcjonowania oraz przykłady przeprowadzonych działań. Następnie w gronie ekspertów – byłych funkcjonariuszy policji, urzędników państwowych oraz aktywistów i aktywistek organizacji społecznych – zastanowimy się, jak mógłby wyglądać optymalny system nadzoru nad działaniami policji w kontekście zarzutów naruszenia praw człowieka.

Program

 1. Otwarcie seminarium

   

  prof. Roman Cieślak
  Rektor Uniwersytetu SWPS
  Rik Van Droogenbroeck
  Ambasador Królestwa Belgii
 2. Keynote speech: Obywatelski nadzór nad działaniami policji w Królestwie Belgii

   

  Kathleen Stinckens
  przewodnicząca Comité P
  Jan Van Lier
  zastępca dyrektora generalnego Le Service d’enquêtes P (Biura Dochodzeniowo-Śledczego) w Comité P
 3. Sesja Q&A

   

 4. Przerwa kawowa

   

 5. Panel dyskusyjny: Praktyka obsługi skarg obywateli na działalność policji w Polsce i możliwe zmiany w tym zakresie

   

  Moderator: Adam Bodnar, dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  dziekan Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS
  Kathleen Stinckens
  przewodnicząca Comité P
  Adam Rapacki
  prezes Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej | były wiceminister spraw wewnętrznych i zastępca komendanta głównego policji
  [online] prof. Stanisław Pieprzny
  Uniwersytet Rzeszowski
  dr hab. Aleksandra Wentkowska, prof. UŚ
  Uniwersytet Śląski w Katowicach, pełnomocniczka terenowa Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach
  Karolina Gierdal
  adwokatka, współtwórczyni kolektywu Szpila
  [online] dr hab. Janina Czapska, prof. UJ
  Uniwersytet Jagielloński
  Jan Van Lier
  zastępca dyrektora generalnego Le Service d’enquêtes P (Biura Dochodzeniowo-Śledczego) w Comité P
 6. Podsumowanie

   

  dr Ewa Dawidziuk
  prodziekan ds. studenckich na Wydziale Prawa w Warszawie na Uniwersytecie SWPS

Keynote speakers

avatar female
 
Kathleen Stinckens
prawniczka. Przewodnicząca Stałego Komitetu Nadzoru nad Służbami Policyjnymi w Królestwie Belgii (Comité P). Ukończyła prawo na Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii oraz studia podyplomowe z zakresu kryminalistyki sądowej (Multidisciplinary Forensic Sciences). W trakcie swojej kariery zawodowej pracowała jako adwokatka, zastępczyni prokuratora w sądzie pierwszej instancji w Leuven, sędzia sądu policyjnego oraz wiceprzewodniczącą sędziów pokoju i sędziów policyjnych w Leuven. W latach 2016-218 była rzeczniczką prasową Union royale des juges de paix et de police (związku sędziów pokoju i policyjnych). Wykłada na Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii oraz gościnnie na innych uczelniach i w instytucjach szkoleniowych. Jest współautorką serii publikacji z zakresu prawa o ruchu drogowym oraz autorką książek prawniczych. Regularnie bierze udział w panel eksperckich i konferencjach naukowych.
avatar female
Jan Van Lier
Zastępca dyrektora generalnego Le Service d’enquêtes P (Biura Dochodzeniowo-Śledczego) w Comité P. Ukończył studia magisterskie w dziedzinie politologii i nauk społecznych na Uniwersytecie Antwerpskim. W 2008 roku ukończył kurs poświęcony tematyce przeciwdziałania korupcji na International Anti-Corruption Academy w Wiedniu. W trakcie swojej kariery zawodowej pełnił wiele różnych funkcji w policji belgijskiej, m.in. menadżerskich i doradczych. W latach 2003–2022 był audytorem w Biurze Dochodzeniowo-Śledczym w Comité P, a w 2022 został mianowany zastępcą dyrektora generalnego. Jest uznanym ekspertem w dziedzinie Integrity Policy & Integrity Assessment, a także w kwestiach związanych ze zwalczaniem korupcji i audytem działań policji.

Organizatorzy

 • logo Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS
 • Logo ambasady Belgii

Miejsce

Wydział Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS, ul. Chodakowska 19/31, sala S304