Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Mechanizmy krzywdzenia dzieci – aspekt prawny i psychopedagogiczny

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/dziecko_1_2000_1316.jpg

konferencja

Mechanizmy krzywdzenia dzieci

 aspekt prawny i psychopedagogiczny

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy: Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu.


Przemoc wobec dzieci, mimo podejmowanych środków o charakterze edukacyjnym i legislacyjnym, nadal jest bardzo poważnym problemem społecznym. Konferencja organizowana przez wrocławski wydział Uniwersytetu SWPS, Sąd Okręgowy we Wrocławiu oraz Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia otwiera przestrzeń dla dyskusji nad konsekwencjami, jakie niesie ze sobą doświadczenie przemocy w dzieciństwie. Jednym z omawianych zagadnień będzie przemoc wobec dzieci nienarodzonych oraz konieczność wypracowania rozwiązań prawnych, które umożliwiłyby egzekwowanie odpowiedzialności za jej stosowanie.

Przyjmowanie zgłoszeń zgłoszeń zostało zakończone z powodu wyczerpania limitu miejsc.

konferencja

październik17 2016

Wrocław

O konsekwencjach przemocy wobec dzieci

Współcześnie obserwuje się szereg działań – zarówno na gruncie teoretycznym, jak i praktycznym – zmierzających do zapobiegania szeroko pojętemu krzywdzeniu dzieci. Podejmowanie przez państwo prac mających na celu realizację ochrony najmłodszych, znajduje swoje prawne zabezpieczenia w ustawodawstwie obowiązującym w Polsce.

Wciąż jednak obserwuje się akty przemocy (o mniejszym bądź większym nasileniu) wobec małoletnich, brak również uregulowań prawnych, stanowiących istotne narzędzie pracy dla służb działających w obszarze szeroko rozumianej sfery społecznej.

Wzrost świadomości obywatelskiej w zakresie potrzeby podmiotowego traktowania najmłodszych oraz potrzeby ich ochrony przed zróżnicowanymi formami przemocy, jak również w zakresie skutków, jakie niesie ze sobą doświadczenie przemocy, stanowi wyzwanie dla współczesnych nauk.

Jak podkreślają organizatorzy konferencji, konieczne jest podjęcie dalszych działań, które mają uświadomić społeczeństwu konsekwencje stosowania przemocy wobec dzieci – począwszy do życia płodowego, poprzez dzieciństwo, adolescencję aż do dorosłości.

W tym kontekście szczególnie problematyczne wydaje się krzywdzenie dzieci nienarodzonych (np. poprzez stosowanie używek) – brak odpowiednich regulacji prawnych uniemożliwia pociągnięcie jej sprawców do odpowiedzialności.

Cele konferencji

Celem konferencji jest budowanie wśród słuchaczy postawy zorientowanej na skuteczną i efektywną pracę zarówno z osobami doświadczającymi, jak i stosującymi przemoc.

Konferencja jest odpowiedzią na często dostrzegane sygnały doświadczanej bezsilności wśród podmiotów podejmujących pracę ze sprawcami i ofiarami przemocy.

Wydarzenie ma także przyczynić się do zwiększenia świadomości dotyczącej długofalowych  skutków doświadczania przemocy w dzieciństwie.

Adresaci konferencji

Problematyka szeroko rozumianych mechanizmów krzywdzenia dzieci obejmuje wiele gałęzi nauki i wymaga współdziałania specjalistów z różnych dziedzin. Stąd też interdyscyplinarny charakter planowanej konferencji.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy zarówno teoretyków, jak i praktyków z zakresu kurateli sądowej oraz sądownictwa rodzinnego, psychologów, terapeutów, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, przedstawicieli środowisk akademickich, przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz ochrony praw dzieci.

Program

9.30-10.00 – rejestracja uczestników

10.00-10.30 – powitanie uczestników  otwarcie konferencji

10.30-11.00 – dr Izabela Hayduk-Hawrylak – Karcenie małoletnich w formie  kar cielesnych  przestępstwo czy kontratyp?

11.00-11.45 – prof. dr hab. Jerzy Vetulani – Trauma dziecięca a rozwój mózgu

11.45-12.15 – Izabela Bancewicz, Uniwersytet SWPS  „Przemoc w rodzinie skutki przemocy dla funkcjonowania dziecka. Jak rozpoznać dziecko, które jest ofiarą przemocy. Analiza przypadku”

12.15-12.45 – przerwa kawowa


12.45-13.15 – Jolanta Zmarzlik, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę  „Mechanizmy funkcjonowania rodziny kazirodczej”

13.15-13.45  Małgorzata Makarczuk-Kłos  „Doświadczanie przemocy przez dzieci – ujęcie praktyczne na przykładzie Wrocławia”

13.45-14.15 – Obciążenia z dzieciństwa a funkcjonowanie jako dorosły – analiza przypadku na przykładzie historii kobiety objętej nadzorem kuratora. W analizie wykorzystany zostanie list napisany przez bohaterkę historii, opowiadający o jej doświadczeniach związanych z dorastaniem w patologicznej rodzinie i późniejszych próbach stworzenia własnej rodziny w dorosłym życiu.

14.15-14.45 – podsumowanie konferencji i zakończenie obrad

Prelegenci

Izabela Bancewicz

Od ponad 15 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami. Jest specjalistą w zakresie psychologii klinicznej. Zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń wieku rozwojowego. Prowadzi terapię indywidualną dzieci i młodzieży, zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców. Na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu prowadzi zajęcia z diagnozy psychologicznej dziecka oraz psychopatologii dzieci i młodzieży. Prowadzi też szkolenia z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży dla różnych grup zawodowych, treningi wychowawcze dla rodziców. W pracy zawodowej stara się, by diagnoza psychologiczna nie stanowiła „etykietki” dla dziecka, a przyczyniła się do lepszego rozumienia jego problemu i stanowiła punkt wyjścia do terapii.

prof. dr hab. Jerzy Vetulani

Profesor nauk przyrodniczych, psychofarmakolog, neurobiolog, biochemik, członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, członek honorowy Indian Academy of Neuroscience, doctor honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Farmakologii PAN, profesor Małopolskiej Szkoły Wyższej im. J. Dietla w Krakowie. Autor kilkuset prac badawczych o międzynarodowym zasięgu, jeden z najczęściej cytowanych naukowców polskich w dziedzinie biomedycyny. Popularyzator nauki, przez ponad dwie dekady redaktor naczelny czasopisma „Wszechświat”, autor książek „Mózg: fascynacje, problemy tajemnice” (2010) i „Piękno neurobiologii” (2011) oraz bloga „Piękno neurobiologii” (od 2010).

Jolanta Zmarzlik

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistka ds. ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Fundacji Dzieci Niczyje. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży i dorosłych. Wydaje opinie psychologiczno-sądowe, prowadzi szkolenia z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego. Posiada certyfikat PARPA specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz certyfikat superwizora ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia „Niebieska Linia”. Jest wykładowcą na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

dr Izabela Hayduk-Hawrylak

Autorka publikacji z zakresu prawa karnego materialnego, prawa karnego procesowego oraz teorii i filozofii prawa. Jest współautorką Komentarza do Kodeksu Postępowania Karnego pod redakcją prof. Jerzego Skorupki (C.H. Beck 2010). W roku 2009 ukończyła aplikację sędziowską. Od 2010 r. wykonywała zawód adwokata, prowadząc indywidualną kancelarię, była członkiem Izby Adwokackiej we Wrocławiu i zajmowała stanowisko wiceprzewodniczącej KPC (Koła Przyjaciół Czworonogów) przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Od 2015 r. sędzia Sądu Rejonowego w Otwocku – Wydział Rodzinny. 

Małgorzata Makarczuk-Kłos

Magister socjologii, certyfikowany psychoterapeuta nurtu Terapii Systemowej, absolwentka studiów podyplomowych o kierunku – Diagnoza kliniczna i psychoterapia (Uniwersytet SWPS) oraz zaawansowanego kursu psychoterapii systemowej przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej

(szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne). Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Studium metod pracy z ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzinami i opiekunami, a także specjalistyczny kurs „Psychoterapia systemowa dzieci i młodzieży”.

Organizatorzy

LOGO SRWS

LOGO SOWROC

SWPS Wroclaw logotyp jpg

Zgłoszenia

Przyjmowanie zgłoszeń zostało zakończone z powodu wyczerpania limitu miejsc.

 

Termin i miejsce

17 października 2016 r., godz. 10.00-15.00

Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30 b, aula 45

Kontakt

Iga Lewicka

tel. 71 750 72 51
tel. kom. +48 785 202 527
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.