Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Teofrast Superstar dla prof. Andrzeja Eliasza

float_intro: images-old/2015/Nagrody/rektor_Andrzej_Eliasz.jpg

Prof. Andrzej Eliasz – współzałożyciel i pierwszy rektor naszej uczelni – otrzymał nagrodę specjalną Teofrast Superstar za unikatowy wkład w rozwój psychologii w Polsce oraz powołanie Uniwersytetu SWPS. 

– Dwadzieścia lat temu stan polskiej psychologii był zapewne nieco inny – mówił podczas gali wręczenia nagród prof. Roman Cieślak. – To, co się stało z polską psychologią, zawdzięczamy oczywiście naszej wspaniałej grupie zawodowej, ale także tym, którzy stworzyli miejsce pracy i twórczości dla tych, którzy chcieli być psychologami. Tą osobą w naszym środowisku jest niewątpliwie Andrzej Eliasz.

Pierwszy prywatny uniwersytet w Polsce

Prof. Andrzej Eliasz jest nie tylko wybitnym psychologiem i nauczycielem akademickim, lecz także wizjonerem, który dzięki odwadze w podejmowaniu trudnych decyzji, konsekwencji w działaniu i zaufaniu, jakim obdarza swoich współpracowników, zrealizował wraz z nimi swoje marzenie – stworzył miejsce nauki i rozwoju z prawdziwego zdarzenia, uniwersytet humanistycznospołeczny, jeden z najlepszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Uczelnię, która oferuje nowoczesny model kształcenia, uczy otwartości i gotowości do poszukiwania nowych rozwiązań, przygotowuje studentów do rozpoczęcia kariery zawodowej.

Instytucję, która należy dziś do grona najbardziej cenionych ośrodków naukowych w Polsce wyróżnionych przez MNiSW prestiżową kategorią A+. Aktywne centrum badawcze, która zapewnia naukowcom optymalne warunki do pracy, daje przestrzeń do realizacji innowacyjnych przedsięwzięć i możliwość prowadzenia interdyscyplinarnych projektów na światowym poziomie.

Profesor Andrzej Eliasz

Prof. Andrzej Eliasz pełnił funkcję rektora Uniwersytetu SWPS przez 20 lat. Oprócz ustawicznych działań na rzecz jakości polskiego szkolnictwa wyższego, reformowania i unowocześniania programów kształcenia, pełnił liczne funkcje naukowe, społeczne i administracyjne, m.in.: zastępcy dyrektora Instytutu Psychologii PAN, przewodniczącego Europejskiego Towarzystwa Psychologii Osobowości, redaktora naczelnego „Studiów Psychologicznych” oraz redaktora konsultanta „European Journal of Personality Psychology”. Działał w Prezydium KRASP oraz w Radzie do Spraw Edukacji i Badań Naukowych przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.

Specjalizuje się w psychologii różnic indywidualnych, kształtowaniu się temperamentu w rozwoju człowieka i psychologii ekologicznej. Jego wieloletnie badania nad temperamentem i systemem związków temperamentu z cechami osobowości oraz środowiskiem doprowadziły do sformułowania Transakcyjnego Modelu Temperamentu. Idee tam zawarte zostały włączone do różnych badań nad temperamentem. Jest autorem wielu publikacji z tego zakresu, m.in.: „Temperament a system regulacji stymulacji”, „Ryzyko chorób psychosomatycznych: Środowisko i temperament a wzór zachowania”, „Advances in research on temperament”.

myFlickr

zdj. Krzysztof Plebankiewicz

Teofrast – znak najwyższej jakości

Nagrody magazynu psychologicznego „Charaktery” przyznawane są co roku autorom najlepszych naukowych i popularnonaukowych książek psychologicznych. Ich laureatami są wybitne osobowości polskiej psychologii, w tym wykładowcy Uniwersytetu SWPS: prof. Dariusz Doliński, prof. Paweł Boski, prof. Bogdan Wojciszke, prof. Wiesław Łukaszewski oraz prof. Piotr Oleś. Wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz prestiżowych imprez promujących polską psychologię. O jego randze świadczy honorowy patronat prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Michała Kleibera.

Podczas tegorocznej gali nagrodę specjalną Teofrast Superstar otrzymał także prof. Jerzy Mellibruda za dokonanie rewolucyjnego przełomu w rozumieniu i leczeniu choroby alkoholowej w Polsce. W zeszłym roku nagroda ta została wręczona po raz pierwszy – wyróżniono wówczas prof. Jana Strelaua, międzynarodowej sławy eksperta w dziedzinie psychologii różnic indywidualnych, od wielu lat związanego z Uniwersytetem SWPS.