Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Prof. Hubert Izdebski członkiem korespondentem PAN

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/PAN.jpg

Wsród nowych członków Polskiej Akademii Nauk znalazł się prof. Hubert Izdebski, dyrektor Instytutu Prawa na Uniwersytecie SWPS. Profesor – wybitny prawnik, kierownik zespołu eksperckiego, który opracowuje szczegółowe założenia do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym – został członkiem korespondentem tej prestiżowej korporacji uczonych.

Wybory nowych członków PAN 

Polska Akademia Nauk jest państwową instytucją założoną w 1952 roku. Działa na rzecz rozwoju i upowszechniania nauki z zachowaniem najwyższych standardów jakości badań. Skupia doświadczonych badaczy z kraju i zagranicy.

Co cztery lata Zgromadzenie Ogólne PAN wybiera spośród cenionych polskich uczonych nowych członków korporacji. W tym roku do grona najlepszych naukowców przyjęto 34 członków korespondentów oraz 28 członków rzeczywistych, w tym prof. Małgorzatę Kossut z Wydziału Psychologii i prof. Bogdana Wojciszke z Wydziału Zamiejscowego w Sopocie.

Prof. Hubert Izdebski został członkiem korespondentem Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, gdzie wchodzi w skład Rady Kuratorów. – Wybory na członków korespondentów są wyborami niezwykle trudnymi, dlatego że konkuruje bardzo wiele osób z całego środowiska naukowego w Polsce – wyjaśnia prezes PAN prof. Jerzy Duszyński. 

Prof. Hubert Izdebski – współtwórca prac legislacyjnych z zakresu administracji publicznej

258 hubert izdebski

Prof. dr hab. Hubert Izdebski kieruje Instytutem Prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS. Jest cenionym radcą prawnym i adwokatem. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa publicznego i jego styku z prawem cywilnym. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w przygotowywaniu projektów ustaw i prowadzeniu spraw z zakresu prawa administracyjnego oraz konstytucyjnego. Koncentruje się na aksjologii i genezie rozwiązań prawnych, a także na problematyce zarządzania publicznego.

Jest współtwórcą ustaw o samorządzie terytorialnym i szkolnictwie wyższym w Polsce. Brał udział w pracach nad reformą administracji publicznej. Jest autorem projektu drugiej ustawy samorządowej dla Warszawy (1994). Współtworzył projekt ustawy o szkolnictwie wyższym (1989-90) oraz projekt ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (1995-2003). Obecnie na Uniwersytecie SWPS kieruje zespołem eksperckim, który opracowuje szczegółowe założenia do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym (projekt Ustawa 2.0).