Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Erasmus Mundus Global-MINDS na Uniwersytecie SWPS

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/erasmus-studenci.jpg

Uniwersytet SWPS dołączył do międzynarodowego Konsorcjum Erasmus Mundus Global-MINDS, oferującego wspólny, 2-letni program studiów magisterskich w dziedzinie Psychology of Global Mobility, Inclusion and Diversity in Society [Psychologia globalnej mobilności, akceptacji i różnorodności w społeczeństwie]. Konsorcjum, w skład którego wchodzą również ISCTE University Institute of Lisbon w Portugalii, University of Limerick w Irlandii, University of Oslo w Norwegii oraz Koç University w Turcji, otrzymało grant z funduszy Komisji Europejskiej na zrealizowanie programu oraz sfinansowanie 58 stypendiów w ciągu trzech lat. Pierwsi uczestnicy programu rozpoczną naukę jesienią 2017 r. Absolwenci otrzymają dyplomy magistra co najmniej  dwóch uczelni.

O Programie Erasmus Mundus Global-MINDS

Program Global-MINDS, z wykładowym językiem angielskim, jest przeznaczony dla osób posiadających licencjat z psychologii lub jego ekwiwalent. Zgodnie z założeniami programu studenci realizują kolejne etapy studiów na co najmniej dwóch uniwersytetach i mają do wyboru dwie ścieżki kształcenia: pierwszy semestr studiów w Warszawie a drugi w Oslo lub Stambule, albo pierwszy semestr w Lizbonie a drugi w Limerick lub Oslo. Program Global-MINDS umożliwia uzyskanie międzynarodowego wykształcenia na wysokim poziomie, łączącego naukową wiedzę teoretyczną z praktycznymi umiejętnościami w dziedzinie psychologii społecznej i międzykulturowej. 

Z programu mogą skorzystać zarówno studenci samofinansujący się, jak i stypendyści. Grant przyznany przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego przy Komisji Europejskiej przeznaczony jest głównie na stypendia naukowe i socjalne. O stypendia mogą ubiegać się studenci z całego świata.

Dzięki dyplomowi przynajmniej dwóch uczelni i międzynarodowemu doświadczeniu zdobytemu podczas studiów w co najmniej dwóch krajach, absolwenci programu Global-MINDS będą świetnie przygotowani do pracy w międzynarodowym i wielokulturowym środowisku. 

Według amerykańskiego Biura Statystyk Pracy (BLS) psycholodzy społeczni będą nadal poszukiwanymi pracownikami w sektorze prywatnym, zwłaszcza wobec wyzwań, z którymi będą musiały mierzyć się współczesne społeczeństwa, coraz bardziej zróżnicowane etnicznie i kulturowo: koniecznością międzykulturowej współpracy czy pogodzeniem interesów różnych grup religijnych i społecznych.

smartslider3[99]

Partnerzy

258 logo SWPS University

Uniwersytet SWPS, Polska

Uniwersytet SWPS to druga uczelnia w Polsce należąca do międzynarodowego konsorcjum Erasmus Mundus. Uniwersytet, założony w 1996 r., jest pierwszym prywatnym uniwersytetem i wiodącym ośrodkiem naukowym, cenionym w Polsce za nowatorskie badania naukowe oraz wysoką jakość kształcenia na studiach psychologicznych. Projekty badawcze realizowane przez naukowców z Uniwersytetu SWPS mają rzeczywisty wpływ na życie jednostek i społeczności. Więcej informacji o Uniwersytecie SWPS »

258 logo ISTCE IUL

ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), Portugalia

ISCTE-IUL to publiczny uniwersytet założony w 1972 r. Dzięki metodom nauczania, badaniom naukowym oraz działalności społecznej odgrywa ważną rolę w edukacji wykwalifikowanych specjalistów. Do celów strategicznych ISCTE-IUL należą: innowacyjność, jakość kształcenia, umiędzynarodowienie oraz rozwój kultury przedsiębiorczości. Uniwersytet prowadzi badania w dziewięciu centrach naukowych. Więcej informacji o Uniwersytecie ISCTE »

258 logo oslo

The University of Oslo (UiO), Norwegia

UiO utworzony w 1811 r., jest najstarszym uniwersytetem w Norwegii, a według norweskich rankingów – także najlepszym pod względem jakości kształcenia i badań naukowych. Shanghai World Ranking zalicza UiO do 100 najlepszych uniwersytetów na świecie. Więcej informacji o UiO »

258 koc university

Koç University, Turcja

Koç University w Stambule, założony w 1993 r., jest prywatną uczelnią non profit. To wiodący uniwersytet w Turcji, wyróżniający się ogromnym wkładem w rozwój edukacji. Program nauczania Koç University jest tak sprofilowany, aby umożliwić studentom zdobycie zarówno specjalistycznej wiedzy w danej dziedzinie naukowej, jak i wszechstronnego, ogólno humanistycznego wykształcenia. Więcej informacji o Koç University »

258 logo limerick

University of Limerick (UL), Irlandia

UL to uczelnia powstała w 1972 r., ceniona szczególnie za wysoki poziom nauczania, innowacyjność, wielokulturowość, infrastrukturę oraz wysoki poziom zatrudnienia absolwentów. UL wyróżnia także prężna współpraca z biznesem i przemysłem. Dzięki niej uniwersytet przoduje w prowadzeniu wdrożeniowych projektów naukowych, których wyniki badań są wykorzystywane do rozwiązywania rzeczywistych problemów społecznych. Więcej informacji o UL »

Program Global-MINDS łączy wysoką jakość kształcenia teoretycznego z praktyką w zakresie psychologii społecznej i kulturowej. Odpowiednio dobrane kursy stwarzają możliwość zapoznania się z aktualną problematyką dotyczącą migrantów i ich adaptacji kulturowej, rozwiązywania konfliktów etnicznych, zarządzania międzykulturowością, itp. w przynajmniej dwóch państwach i na przynajmniej dwóch partnerskich uniwersytetach.

Dr Karolina Mazurowska, Katedra Psychologii Międzykulturowej, Koordynator Programu Global-MINDS na Uniwersytecie SWPS