Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Erasmus Mundus Global-MINDS na Uniwersytecie SWPS

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/erasmus-studenci.jpg

Uniwersytet SWPS dołączył do międzynarodowego Konsorcjum Erasmus Mundus Global-MINDS, oferującego wspólny, 2-letni program studiów magisterskich w dziedzinie Psychology of Global Mobility, Inclusion and Diversity in Society [Psychologia globalnej mobilności, akceptacji i różnorodności w społeczeństwie]. Konsorcjum, w skład którego wchodzą również ISCTE University Institute of Lisbon w Portugalii, University of Limerick w Irlandii, University of Oslo w Norwegii oraz Koç University w Turcji, otrzymało grant z funduszy Komisji Europejskiej na zrealizowanie programu oraz sfinansowanie 58 stypendiów w ciągu trzech lat. Pierwsi uczestnicy programu rozpoczną naukę jesienią 2017 r. Absolwenci otrzymają dyplomy magistra co najmniej  dwóch uczelni.

O Programie Erasmus Mundus Global-MINDS

Program Global-MINDS, z wykładowym językiem angielskim, jest przeznaczony dla osób posiadających licencjat z psychologii lub jego ekwiwalent. Zgodnie z założeniami programu studenci realizują kolejne etapy studiów na co najmniej dwóch uniwersytetach i mają do wyboru dwie ścieżki kształcenia: pierwszy semestr studiów w Warszawie a drugi w Oslo lub Stambule, albo pierwszy semestr w Lizbonie a drugi w Limerick lub Oslo. Program Global-MINDS umożliwia uzyskanie międzynarodowego wykształcenia na wysokim poziomie, łączącego naukową wiedzę teoretyczną z praktycznymi umiejętnościami w dziedzinie psychologii społecznej i międzykulturowej. 

Z programu mogą skorzystać zarówno studenci samofinansujący się, jak i stypendyści. Grant przyznany przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego przy Komisji Europejskiej przeznaczony jest głównie na stypendia naukowe i socjalne. O stypendia mogą ubiegać się studenci z całego świata.

Dzięki dyplomowi przynajmniej dwóch uczelni i międzynarodowemu doświadczeniu zdobytemu podczas studiów w co najmniej dwóch krajach, absolwenci programu Global-MINDS będą świetnie przygotowani do pracy w międzynarodowym i wielokulturowym środowisku. 

Według amerykańskiego Biura Statystyk Pracy (BLS) psycholodzy społeczni będą nadal poszukiwanymi pracownikami w sektorze prywatnym, zwłaszcza wobec wyzwań, z którymi będą musiały mierzyć się współczesne społeczeństwa, coraz bardziej zróżnicowane etnicznie i kulturowo: koniecznością międzykulturowej współpracy czy pogodzeniem interesów różnych grup religijnych i społecznych.

smartslider3[99]

Partnerzy

258 logo SWPS University

Uniwersytet SWPS, Polska

Uniwersytet SWPS to druga uczelnia w Polsce należąca do międzynarodowego konsorcjum Erasmus Mundus. Uniwersytet, założony w 1996 r., jest pierwszym prywatnym uniwersytetem i wiodącym ośrodkiem naukowym, cenionym w Polsce za nowatorskie badania naukowe oraz wysoką jakość kształcenia na studiach psychologicznych. Projekty badawcze realizowane przez naukowców z Uniwersytetu SWPS mają rzeczywisty wpływ na życie jednostek i społeczności. Więcej informacji o Uniwersytecie SWPS »

258 logo ISTCE IUL

ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), Portugalia

ISCTE-IUL to publiczny uniwersytet założony w 1972 r. Dzięki metodom nauczania, badaniom naukowym oraz działalności społecznej odgrywa ważną rolę w edukacji wykwalifikowanych specjalistów. Do celów strategicznych ISCTE-IUL należą: innowacyjność, jakość kształcenia, umiędzynarodowienie oraz rozwój kultury przedsiębiorczości. Uniwersytet prowadzi badania w dziewięciu centrach naukowych. Więcej informacji o Uniwersytecie ISCTE »

258 logo oslo

The University of Oslo (UiO), Norwegia

UiO utworzony w 1811 r., jest najstarszym uniwersytetem w Norwegii, a według norweskich rankingów – także najlepszym pod względem jakości kształcenia i badań naukowych. Shanghai World Ranking zalicza UiO do 100 najlepszych uniwersytetów na świecie. Więcej informacji o UiO »

258 koc university

Koç University, Turcja

Koç University w Stambule, założony w 1993 r., jest prywatną uczelnią non profit. To wiodący uniwersytet w Turcji, wyróżniający się ogromnym wkładem w rozwój edukacji. Program nauczania Koç University jest tak sprofilowany, aby umożliwić studentom zdobycie zarówno specjalistycznej wiedzy w danej dziedzinie naukowej, jak i wszechstronnego, ogólno humanistycznego wykształcenia. Więcej informacji o Koç University »

258 logo limerick

University of Limerick (UL), Irlandia

UL to uczelnia powstała w 1972 r., ceniona szczególnie za wysoki poziom nauczania, innowacyjność, wielokulturowość, infrastrukturę oraz wysoki poziom zatrudnienia absolwentów. UL wyróżnia także prężna współpraca z biznesem i przemysłem. Dzięki niej uniwersytet przoduje w prowadzeniu wdrożeniowych projektów naukowych, których wyniki badań są wykorzystywane do rozwiązywania rzeczywistych problemów społecznych. Więcej informacji o UL »

Program Global-MINDS łączy wysoką jakość kształcenia teoretycznego z praktyką w zakresie psychologii społecznej i kulturowej. Odpowiednio dobrane kursy stwarzają możliwość zapoznania się z aktualną problematyką dotyczącą migrantów i ich adaptacji kulturowej, rozwiązywania konfliktów etnicznych, zarządzania międzykulturowością, itp. w przynajmniej dwóch państwach i na przynajmniej dwóch partnerskich uniwersytetach.

Dr Karolina Mazurowska, Katedra Psychologii Międzykulturowej, Koordynator Programu Global-MINDS na Uniwersytecie SWPS