Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Uniwersytet SWPS członkiem międzynarodowej organizacji VITAE

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/mentoring_2000_1316.jpg

Uniwersytet SWPS, jako pierwsza polska instytucja, został członkiem międzynarodowej organizacji VITAE, wspomagającej profesjonalny rozwój naukowców. Obecnie nasza uczelnia i VITAE pracują nad utworzeniem Centrum Kompetencyjnego (Center of Excellence), które będzie wspierać działalność badawczą naukowców i rozwój ich kariery. 

O organizacji VITAE

VITAE jest organizacją non profit, z siedzibą w Wielkiej Brytanii, która od ponad 45 lat prowadzi szkolenia dla naukowców, a także wspiera doktorantów w przejściu z uczelni do biznesu i przemysłu. Instytucjom pomaga w prowadzeniu innowacyjnych projektów i komercjalizacji wyników badań naukowych.

Wśród głównych celów organizacji są także: wywieranie wpływu na kształtowanie i wdrażanie przepisów dotyczących rozwoju naukowców, poprawa dostępu do szkoleń, ewidencjonowanie wyników prowadzonych działań.

U podstaw działalności VITAE tkwi przekonanie, że to właśnie pracownicy naukowi umożliwiają organizacjom osiąganie celów strategicznych. Stąd współpraca z uczelniami wyższymi, placówkami badawczymi, fundatorami nauki i innymi organizacjami zainteresowanymi wykorzystaniem potencjału naukowego badaczy na całym świecie. Od kilkunastu lat współdziała także z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej w zakresie szkoleń, m.in. z kierowania projektami badawczymi, upowszechniania nauki, zarządzania karierą naukową.

Priorytetem dla naszych doktorantów oraz ich opiekunów naukowych jest dostęp do platformy takiej, jak VITAE, która daje możliwość dzielenia się doświadczeniem w środowisku międzynarodowym i umożliwia dostęp do narzędzi pomocnych w przygotowaniu i obronie prac doktorskich i zachowaniu równowagi pomiędzy pracą naukową i życiem osobistym.

dr hab. Izabela Grabowska, prof. Uniwersytetu SWPS, kierownik Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich

Międzynarodowy program członkowski

W 2015 r. VITAE zainicjowało międzynarodowy program członkowski dla organizacji, które szkolą i zatrudniają naukowców, doktorantów, stypendystów oraz kadrę akademicką. Obecnie uczestniczą w nim 183 organizacje z całego świata. W praktyce oznacza to dostęp do najnowszych wyników badań i narzędzi, udział w szkoleniach, wydarzeniach specjalnych oraz konsultacjach. To także wyjątkowa możliwość wymiany doświadczeń w międzynarodowym środowisku i nawiązania nowych kontaktów zawodowych.