Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

W czołówce grantobiorców Narodowego Centrum Nauki

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/NCN-logo.jpg

Narodowe Centrum Nauki opublikowało najnowsze statystyki pozyskiwania grantów w latach 2011-2016. Uniwersytet SWPS ponownie znalazł się w gronie najbardziej aktywnych ośrodków naukowych, zajmując 5. miejsce wśród jednostek, które otrzymały największe kwoty dofinansowania na badania.

179grantobiorców
w obszarze nauk humanistycznych i społecznych
34miliony zł
pozyskane przez Uniwersytet SWPS
5.miejsce
pod względem przyznanych środków
102projekty badawcze
zakwalifikowane do finansowania
8.miejsce
pod względem liczby projektów

 

Aktywność badawcza naszych naukowców

Naukowcy z Uniwersytetu SWPS prowadzą liczne projekty badawcze, których wyniki są publikowane w prestiżowych pismach i monografiach międzynarodowych oraz wdrażane w różnych obszarach gospodarki. Co roku uczelnia otwiera kolejne laboratoria wyposażone w nowoczesną aparaturę i sprzęt, umożliwiające prowadzenie badań na najwyższym poziomie. Z kolei profesjonalne wsparcie administracyjne gwarantuje wysoką skuteczność w pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych.

W latach 2011-2016 zdobyliśmy ponad 34,5 mln zł z NCN na realizację 102 projektów naukowych. W zestawieniach NCN zajęliśmy 5. miejsce w kraju wśród jednostek, które otrzymały najwięcej funduszy na badania w dziedzinach nauk humanistycznych i społecznych oraz 8. miejsce pod względem liczby realizowanych projektów.

Tym samym znaleźliśmy się w czołówce najlepszych instytucji naukowych w Polsce, wśród których są takie uczelnie, jak: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński czy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
Zobacz statystyki NCN » 

Wysoka skuteczność w pozyskiwaniu grantów

W samym 2016 roku uczelnia pozyskała prawie 5,5 mln zł na nowe projekty. Pod względem wysokości przyznanej kwoty Wydział Psychologii zajął 4. miejsce wśród jednostek ubiegających się o dofinansowanie na działania w dziedzinie nauk społecznych, z kolei Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych znalazł się na 5. miejscu wśród jednostek prowadzących badania w zakresie nauk filologicznych.

Statystyki NCN pokazały również, że nasza uczelnia jest bardzo skuteczna w pozyskiwaniu grantów, o czym świadczy wysoki współczynnik sukcesu utrzymujący się na poziomie 40%. Wydziały w Sopocie i Wrocławiu zajmują kolejno 2. i 4. miejsce pod względem skuteczności wśród wszystkich jednostek, które składały wnioski w dziedzinie nauk społecznych w latach 2013-2016.

Narodowe Centrum Nauki nie jest jedynym źródłem finansowania projektów naukowych prowadzonych na Uniwersytecie SWPS. Pozyskujemy środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Korzystamy także z funduszy strukturalnych. Realizujemy około 300 projektów badawczych rocznie.
Więcej informacji »

Te dane potwierdzają, że nasza uczelnia skutecznie konkuruje w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych z najlepszymi uniwersytetami w Polsce. Kontakt z nauką światową pozwala nam również nieustannie unowocześniać kształcenie studentów i doktorantów – podstawą znakomitej dydaktyki na Uniwersytecie SWPS jest wysoki poziom prowadzonych badań.

prof. dr hab. Grzegorz Sędek, prorektor ds. nauki