Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Nagroda Pomerania Nostra 2017 dla Prof. Anny Wolff-Powęskiej

float_intro: images-old/2015/Nagrody/prof-wolff-poweska-relacje-polska-niemcy.jpg

Prof. Anna Wolff-Powęska, historyk i profesor nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu SWPS, otrzymała nagrodę Pomerania Nostra 2017 za naukowe publikacje na temat stosunków polsko-niemieckich oraz uznanie, jakim się cieszy w środowisku niemieckich i polskich historyków i publicystów. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 10 listopada 2017 r., w auli Uniwersytetu w Greifswaldzie.

Polski ekspert w dziedzinie historii Niemiec

Tegoroczna laureatka należy do grona wybitnych polskich autorytetów w dziedzinie historii Niemiec i relacji polsko-niemieckich. Jest historykiem idei, badaczem stosunków międzynarodowych, specjalistą w zakresie stosunków polsko-niemieckich. Zajmuje się dziejami myśli politycznej, filozofią historii, a także kulturą i polityką historyczną. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień pamięci zbiorowej, śladów przeszłości w teraźniejszości oraz świadomości historycznej Polaków i Niemców. Była dyrektorem Instytutu Zachodniego w Poznaniu oraz przewodniczącą rady naukowej Centrum Badań Historycznych w Berlinie.

Za jej naukowe dokonania i za jej zasługi dla polsko-niemieckiego pojednania oraz rozwoju stosunków polsko-niemieckich została już wielokrotnie wyróżniona, m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, nagrodą im. Ryszarda Kapuścińskiego, nagrodą KLIO I stopnia – zwaną Noblem dla historyków – za wybitny wkład w badania historyczne i książkę „Pamięć – brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945–2010), Nagrodą Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Aktualnie wykłada na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu w Katedrze Teorii, Filozofii i Historii Prawa.

Kapituła nagrody Pomerania Nostra podkreśliła znaczenie naukowe publikacji prof. Anny Wolff-Powęskiej na temat stosunków polsko-niemieckich oraz uznanie, jakim się cieszy wśród niemieckich oraz polskich historyków i publicystów. Bez jej wkładu na rzecz zbadania relacji polsko-niemieckich nie można byłoby sobie wyobrazić licznych publikacji innych naukowców.

z uzasadnienia Kapituły nagrody Pomerania Nostra

O nagrodzie Pomerania Nostra

Nagroda Pomerania Nostra przyznawana jest od 2003 roku. Fundatorami nagrody są Uniwersytet w Greifswaldzie oraz Uniwersytet Szczeciński, dziennik „Kurier Szczeciński“ oraz miasta Greifswald i Szczecin. Nagroda przyznawana jest co dwa lata osobom szczególnie zasłużonym dla sztuki, nauki, gospodarki czy polityki, które swoją działalnością znacząco wpierają polsko-niemiecki dialog.

Do grona dotychczasowych laureatów należą: prof. dr h.c. mult. Berthold Beitz (2003), prof. Krzysztof Skubiszewski (2005), Janina Jasnowska i prof. dr Michael Succow (2007), prof. dr Władysław Filipowiak (2009), festiwal polenmARkT (2011), prof. dr Eugeniusz Kus (2013) oraz prof.dr Norbert Hosten (2015).