Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Prof. Mirosław Filiciak wśród liderów innowacji

float_intro: images-old/2015/filiciak-swps-dziedziniec.jpg

Dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS, w gronie laureatów New Europe 100! To zaszczytne wyróżnienie jest przyznawane największym innowatorom w obszarach biznesu, polityki, kultury, nauki i działań społecznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jury doceniło działania prof. Filiciaka podejmowane w kierunku odświeżenia wizerunku humanistyki – przełamania jej alienacji i połączenia z innymi obszarami: biznesem oraz działaniami społecznymi, a także innowacyjne badania nad aktualnymi problemami społeczno-kulturowymi. Gratulujemy!

Najbardziej innowacyjni w Europie Środkowo-Wschodniej

Wśród laureatów New Europe 100 są osoby podejmujące odważne wyzwania, kreatywne, konsekwentne w swoich działaniach. Takie, które nie boją się wychodzić poza bezpieczne i przewidywalne ramy swoich dziedzin. To głównie twórcy aplikacji i urządzeń, analitycy trendów, wizjonerzy. Tym bardziej cieszy decyzja jury, które wyróżniło działania prof. Filiciaka zmierzające do połączenia humanistyki z biznesem i nowymi technologiami.

– Oczywiście cieszę się z tego wyróżnienia. Doceniono nim nie tylko moją pracę, lecz także działania wielu osób, z którymi kooperuję w różnych sieciach, zarówno w ramach uczelni, jak i poza jej murami. Odbieram je także jako wyraz uznania dla działań podejmowanych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych. Mają one na celu odświeżenie wizerunku humanistyki, która we współczesnym świecie wciąż jest niezbędna. Musi jednak silniej wchodzić w relacje z innymi obszarami: działaniami społecznymi czy biznesem – podkreśla prof. Filiciak.

Wyróżnienie pozwala także spojrzeć na termin „innowacja” z zupełnie nowej perspektywy. Przestać go kojarzyć wyłącznie z nowymi technologiami, a połączyć także z życiem społecznym i przestrzenią publiczną. Przykład? Nowo powstały, współtworzony przez prof. Filiciaka kierunek – School of Ideas – którego studenci uczą się rozpoznawać realne problemy ze świata kultury, biznesu i sfery społecznej oraz opracowywać innowacyjne rozwiązania.

– Lista New Europe 100 jest zdominowana przez przedstawicieli branży nowych technologii. Musimy jednak pamiętać, że technologia to nie tylko hardware czy kod, lecz także warstwa społeczna. Cieszę się, że doceniono również działania edukacyjne i związane z trzecim sektorem – mówi prof. Filiciak. – W pewnym sensie innowacyjne projekty studiów, takie jak School of Ideas, to też nowe technologie. W porównaniu z wcześniejszymi projektami są bardziej zorientowane na rozwiązywanie niż diagnozowanie problemów, ale zachowują przy tym wrażliwość społeczną. Bo biznes i nowe technologie, które tracą z horyzontu perspektywę kulturową i społeczną, rozwiązując jakieś problemy, często generują kolejne.

Na liście 100 największych innowatorów w Europie Środkowo-Wschodniej znalazło się 34 laureatów z Polski, wśród nich także kilkuosobowe zespoły. To już czwarta edycja konkursu, który organizuje Res Publica wraz z Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim, „Financial Times” oraz Google. Jego celem jest konsolidacja innowatorów działających w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, tak aby umożliwić im współpracę oraz stworzyć lepsze warunki do rozwoju. 

Dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS

Medioznawca. Zajmuje się wpływem mediów cyfrowych na uczestnictwo w kulturze. Bada internet, gry komputerowe, przemiany telewizji oraz nieformalny obieg treści i kulturę współczesną.

Od lat współpracuje z publicznymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i biznesem. Jest współtwórcą techno-kulturowego projektu Kultura 2.0, współtworzył też pierwszy polski Medialab – inicjatywę samokształceniową z pogranicza aktywizmu społecznego, sztuki i technologii. Kierował licznymi projektami badawczymi, takimi jak „Młodzi i media” , „Tajni kulturalni” czy „Obiegi kultury”. Autor książek: „Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej” (2006), „Media, wersja beta” (2014) oraz wspólnie z Alkiem Tarkowskim „Dwa zero. Alfabet nowej kultury i inne teksty” (2015). Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Kultura Popularna”.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu nowych mediów, popkultury i kultury audiowizualnej.