Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Jeśli UX design, to tylko z Uniwersytetem SWPS!

float_intro: images-old/2015/Blog/UX-designer.jpg

Z raportu UX Cyfrowe produkty i usługi 2017 przeprowadzonego na projektantach, badaczach i product ownerach wynika, że w branży user experience pracuje najwięcej psychologów, a 1/3 respondentów biorących udział w badaniu ukończyła studia podyplomowe z obszaru UX, z czego 89 proc. na Uniwersytecie SWPS.

Kompetencje psychologiczne w pracy specjalistów UX

Raport został sporządzony przez ekspertów w dziedzinach UX, research i design produktów cyfrowych: Igę Mościchowską, Joannę Rutkowską i Tomasza Skórskiego, którzy przeprowadzili badanie dotyczące absorpcji UX w firmach. Poddali analizie liczbę specjalistów UX w organizacjach, nazwy stanowisk osób, które pracują w obszarze user experience, średnie wynagrodzenie miesięczne, jakie uzyskują pracownicy tej branży, aplikacje, z których korzystają w swojej pracy, metody badawcze i projektowe, które wykorzystują na co dzień, najczęściej wykonywane czynności.

Bardzo ważną częścią raportu okazał się przegląd poziomu wykształcenia projektantów, badaczy i product ownerów, którzy wzięli udział w badaniu. Wynika bowiem, że dominującą grupą, która pracuje w tym obszarze, są absolwenci psychologii. Stanowią oni prawie 19 proc. zatrudnionych. Tuż za psychologami plasują się informatycy, kognitywiści, socjolodzy. Ponadto, 1/3 spośród respondentów ukończyła studia podyplomowe z obszaru user experience, z czego 89 proc. na Uniwersytecie SWPS (UX Design, School of Form, User Experience: Psychologia Projektowania). Okazuje się jednak, że prawie połowa specjalistów UX ma niewystarczające kompetencje miękkie, co tylko potwierdza potrzebę łączenia nowych technologii z wiedzą psychologiczną.

UX raport

Przyszłość należy do user experience

Raport potwierdza, że branża user experience rozwija się konsekwentnie i progresywnie. Coraz więcej specjalistów UX poszukuje możliwości zdobycia dodatkowej wiedzy w zakresie wykonywanej pracy, a sama branża odnotowuje coraz szerszą popularność – projektantami user experience nie stają się już tylko osoby związane ze ścisłymi naukami, przeciwnie: z raportu wynika, że to głównie humaniści wykazujądużą aktywność w tej branży, w tym przede wszystkim absolwenci psychologii. UX designerzy są również częściej poszukiwani przez duże firmy, a narzędzia pracy, którymi dysponują, są coraz bardziej zróżnicowane. Autorzy badania, Iga Mościchowska, Joanna Rutkowska i Tomasz Skórski, stwierdzają, że branża UX dojrzewa i normalizuje się. 

Kilka słów o projektowaniu UX

Projektowanie UX to projektowanie produktów interaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem pozytywnych doświadczeń, które powinien odczuwać użytkownik po wejściu w interakcję. Idealny produkt powinien prezentować się w sposób atrakcyjny dla użytkownika, być funkcjonalny, ergonomiczny, użyteczny, satysfakcjonujący. Projektowanie doświadczeń użytkownika z powodzeniem stosowane może być nie tylko w odniesieniu do oprogramowania, ale również do całościowej obsługi klienta w marketingu.

Studia podyplomowe z UX