Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Stypendia MNiSW dla studentów Uniwersytetu SWPS

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/graduate_1_2000_1316.jpg

Czworo studentów naszej uczelni zostało wyróżnionych stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znakomite osiągnięcia w roku akademickim 2018/2019. Do MNiSW wpłynęło 1894 wniosków o przyznanie stypendium. Ostatecznie przyznano je 656 studentom i 82 doktorantom. Ogromnie cieszy nas, że w gronie najlepszych znaleźli się nasi studenci: Karolina Gościmińska, Dominik Lenda, Kamil Szymański i Alicja Zimoląg. Gratulujemy!

Nagrodzeni studenci 

  • Karolina Gościmińska – Studentka II roku grafiki Uniwersytetu SWPS, Filia we Wrocławiu. W zeszłym roku film jej autorstwa został wystawiony wraz z innymi pracami młodych artystów na międzynarodowej wystawie "Jak jest?" w galerii Labirynt w Lublinie.

  • Dominik Lenda  – Student V roku psychologii II Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS, Filia we Wrocławiu. Laureat VII edycji Diamentowego Grantu. Jego porjekt "Analiza wielu światów - skuteczne rozwiązanie w czasach kryzysu replikacyjnego w psychologii" otrzymał finansowanie w ramach konkursu Najlepsi z Najlepszych 3.0. Współautor publikacji "Does Fear Increase Search Effort in More Numerate People? An Experimental Study Investigating Information Acquisition in a Decision From Experience Task". Wielokrotny prelegent konferencji Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej.

  • Kamil Szymański – Student V roku psychologii II Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS, Filia we Wrocławiu. Laureat Diamentowego Grantu, a także konkursu Najlepsi z Najlepszych 3.0. Naukowo zajmuje się percepcją czasu i liczb. Interesuje się również analizą danych i neuronauką poznawczą.

  • Alicja Zimoląg – Studentka II roku grafiki Uniwersytetu SWPS, Filia we Wrocławiu, absolwentka kursów w Parsons The New School for Design w Nowym Jorku. We wrześniu 2018 roku debiutowała wystawą "Podmuch | Blown Away" w jednej z brooklyńskich galerii. Sukcesy na polu artystycznym pozytywnie wpłynęły na rozwój najważniejszego dla niej projektu, czyli własnej marki odzieżowej, gdzie realizuje się zarówno jako projektantka, jak i artystka.

Kryteria oceny

Wnioski oceniał 24-osobowy zespół ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Pod uwagę wzięto osiągnięcia naukowe, artystyczne związane ze studiami i osiągnięcia w sporcie. O przyznaniu stypendium za osiągnięcia naukowe zadecydowały: publikacje naukowe, udział w projektach badawczych, referaty wygłoszone podczas konferencji naukowych, w których uczestniczyli przedstawiciele z co najmniej 5 ośrodków akademickich, nagrody uzyskane w konkursach międzynarodowych.

W ocenie osiągnięć artystycznych istotne były: autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieł artystycznych, a także wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, nagrody uzyskane w konkursach artystycznych o znaczeniu międzynarodowym, w których udział brali uczestnicy z co najmniej pięciu państw.

Kryterium przyznania stypendium za osiągnięcia sportowe stanowiły: udział w zawodach, m.in. w igrzyskach olimpijskich, Mistrzostwach Europy, Uniwersjadzie, Europejskich Igrzyskach Studentów.

Wysokość stypendium ministra wynosi 15 000 zł w przypadku studentów oraz 25 000 zł w przypadku doktorantów.