Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Prawie 4,5 mln zł z NCN dla naszych naukowców

float_intro: images-old/zdjecia/NCN-logo_-_Kopia.jpg

Jak negatywne stany emocjonalne wpływają na zachowania żywieniowe? Jak zwiększyć skuteczność działania technik wyobrażeniowych w psychoterapii? Dlaczego osoby mocno zmotywowane rezygnują z ważnych dla nich celów i ulegają pokusom? Naukowcy z Uniwersytetu SWPS poszukają odpowiedzi na te pytania dzięki środkom z Narodowego Centrum Nauki.

NCN ogłosiło laureatów swoich konkursów. Instytucja wsparła finansowo projekty naukowe trzech profesorów Uniwersytetu SWPS: dr hab. Annę Brytek-Materę, dr. hab. Jarosława Michałowskiegodr hab. Katarzynę Byrkę. Łączna kwota dofinansowania wyniosła prawie 4,5 mln zł.

Wpływ negatywnego afektu na zachowania żywieniowe

Negatywne emocje mogą wpływać na nasze zachowania żywieniowe na dwa sposoby: (1) zwiększać pragnienie zjedzenia smacznych pokarmów, które często są niezdrowe i (2) osłabiać odgórną kontrolę nad zachowaniem, która pomaga nam wybierać zdrową żywność. W niewielu badaniach próbowano oddzielić te dwie potencjalne ścieżki, a ich poszczególny udział w tego typu zachowaniach żywieniowych pozostaje nieznany.

Dzięki środkom z NCN prof. Anna Brytek-Matera z Wydziału Zamiejscowego w Katowicach zbada, w jaki sposób negatywny afekt prowadzi do nieadaptacyjnych zachowań żywieniowych oraz oceni udział każdej z wyżej wymienionych ścieżek w ich występowaniu. Badania dostarczą unikalnej wiedzy teoretycznej i empirycznej o dużym znaczeniu dla lekarzy, psychoterapeutów, dietetyków, psychodietetyków i innych specjalistów sektora opieki zdrowotnej.

Projekt będzie realizowany we współpracy z prof. Jamesem J. Grossem ze Stanford University – wybitnym ekspertem w dziedzinie regulacji emocji.

Jak zwiększyć skuteczność działania psychoterapeutycznych technik wyobrażeniowych?

Ekspozycja w wyobraźni jest uważana za jedną z najskuteczniejszych technik terapii problemów lękowych. W ostatnich latach ekspozycja w wyobraźni zyskała jednak silną konkurencję – technikę zwaną „wyobrażenie ze zmianą scenariusza”. Zgodnie z najnowszymi badaniami technika ta pomaga zredukować nie tylko problemy lękowe, lecz także szereg problemów wynikających z awersyjnych doświadczeń z dzieciństwa. Wyobrażenie ze zmianą scenariusza jest stosowane przede wszystkim w terapii schematu, należącej do najbardziej popularnych i obiecujących kierunków psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

W ramach projektu prof. Jarosław Michałowski z Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu porówna neuronalne i psychologiczne mechanizmy działania oraz skuteczność „ekspozycji w wyobraźni” i „wyobrażenia ze zmianą scenariusza” u osób z wysokim poziomem lęku przed porażką. Uzyskane wyniki przyczynią się do uzyskania ważnych informacji w dziedzinie badań nad mechanizmami i skutecznością psychoterapii.

Dążenie do autodefiniujących celów a poddawanie się i uleganie pokusom

Celem projektu jest zbadanie paradoksu polegającego na tym, że osoby bardzo zaangażowane w pewne kwestie czasem spoczywają na laurach lub ulegają pokusom. Obserwujemy na przykład, że wegetarianin kupuje skórzane buty albo że sportowiec po odbytym treningu zapala papierosa.

Ludzie angażują się w pewne aktywności, ponieważ są one ważne dla ich tożsamości – czyli dla tego, jak określają, kim chcą się stać. Przykładowy cel, to bycie dobrym akademikiem, dobrym rodzicem lub osobą dbającą o środowisko. Aby zrealizować go, ludzie podejmują różne aktywności. Na przykład osoba oddana kwestii bycia dobrym rodzicem może kupować swojemu dziecku wygodne ubrania, gotować mu zdrowe posiłki lub spędzać z nim popołudnia. W sytuacji, kiedy uzna ona, że spełniła się jako rodzic, doznaje stanu kompletności.

Dzięki środkom z NCN prof. Katarzyna Byrka z II Wydziału  Psychologii we Wrocławiu zbada, czy stan kompletności wpływa na uleganie pokusom, które często stoją w konflikcie do głównego celu. Ponadto postara się wykazać, że stan niekompletności chroni od pokus. Sprawdzone zostanie również, czy stan kompletności i niekompletności wpływa na wytrwałość w realizowaniu ważnych celów.

Obecnie naukowcy Uniwersytetu SWPS realizują 186 krajowych i zagranicznych projektów na kwotę blisko 60 mln zł. W ciągu ostatniego roku udało się pozyskać 29 nowych projektów, których łączna wartość dofinansowania wynosi ponad 33 mln zł. Jest to zasługa wysokiej aktywności badawczej naszych pracowników oraz skuteczności w pozyskiwaniu środków na realizację badań.

Piotr Matejek, dyrektor Biura ds. Badań Naukowych

Projekty nagrodzone w tegorocznej edycji konkursów NCN

dr hab. Anna Brytek-Matera, prof. Uniwersytetu SWPS 
Wydział Zamiejscowy w Katowicach 

  • Wpływ negatywnego afektu na zachowania żywieniowe: weryfikacja dwóch potencjalnych ścieżek w warunkach laboratoryjnych i ekologicznych
  • konkurs: Harmonia 10
  • kwota dofinansowania: 641 142 zł

dr hab. Jarosław Michałowski, prof. Uniwersytetu SWPS
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

  • Jak zwiększyć skuteczność działania psychoterapeutycznych technik wyobrażeniowych?
  • konkurs: Sonata Bis 8
  • kwota dofinansowania: 2 102 807 zł

dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS
II Wydział Psychologii we Wrocławiu

  • Dążenie do autodefiniujących celów a poddawanie się i uleganie pokusom
  • konkurs: Sonata Bis 8
  • kwota dofinansowania: 1 740 060 zł

Konkursy NCN

Harmonia to konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej. Konkurs Sonata Bis skierowany jest do doświadczonych naukowców, którzy chcą prowadzić pionierskie badania, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Konkurs ma na celu powołanie nowego zespołu naukowego i przeznaczony jest dla badaczy, którzy uzyskali stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Pozostałe źródła finansowania

Narodowe Centrum Nauki nie jest jedynym źródłem finansowania projektów naukowych realizowanych na Uniwersytecie SWPS. Pozyskujemy również środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz ze środków prywatnych. Rocznie realizujemy ponad 200 projektów badawczych, w tym prace badawczo-rozwojowe i badania stosowane.

Zobacz także: