Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Awanse naukowe – 38 doktorów i 8 doktorów habilitowanych

float_intro: images-old/2015/Wydzialy/promocja_2019.jpg

Kolejni naukowcy wypromowani na Uniwersytecie SWPS odebrali dyplomy doktorskie i habilitacyjne. Uroczystość odbyła się 2 kwietnia w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS. Tegoroczna gala zgromadziła 38 doktorów i 8 doktorów habilitowanych, którym nadano stopnie naukowe w okresie od 10 kwietnia 2018 do 21 marca 2019 r. Postępowania awansowe prowadzone były przez Wydział Psychologii, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Wydział Prawa, II Wydział Psychologii (Filia we Wrocławiu) oraz Wydział Zamiejscowy w Sopocie.

W uroczystości wzięli udział promotorzy, członkowie rodzin i bliscy nowo mianowanych doktorów habilitowanych i doktorów. Ceremonię, w tradycyjnej akademickiej oprawie, poprowadzili Rektor prof. dr hab. Roman Cieślak oraz Prorektor ds. nauki – prof. dr hab. Grzegorz Sędek.

Nie ma dobrej edukacji bez bardzo dobrej działalności naukowej

Uniwersytet SWPS jest silnym ośrodkiem kształcenia kadry naukowej. Dotychczas nadano tu 285 stopni naukowych doktora oraz 67 stopni naukowych doktora habilitowanego. Zakończono także 8 postępowań o nadanie tytułu profesora.

Nasza uczelnia należy do grona najaktywniejszych instytucji badawczych w Polsce. W 2018 roku naukowcy Uniwersytetu SWPS realizowali 385 projektów na kwotę ponad 53 mln zł. Środki te zostały pozyskane z najbardziej prestiżowych agencji finansujących naukę, m.in. Narodowego Centrum Nauki, Komisji Europejskiej, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Zobacz bazę projektów badawczych pracowników Uniwersytetu SWPS »

Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Badań Naukowych Uniwersytetu SWPS w uczelni powstają nowe centra naukowe wyposażone w specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie nowatorskich badań. Więcej informacji »

Pracownicy Uniwersytetu SWPS mogą także liczyć na profesjonalne wsparcie Biura ds. Badań Naukowych, które koordynuje proces przygotowania aplikacji konkursowych, doradza, jak prawidłowo zarządzać projektami przyjętymi do realizacji, a także pomaga w poszukiwaniu partnerów i tworzeniu konsorcjów naukowych.

 

Wkład młodych kadr naukowych w rozwój Uniwersytetu SWPS trudno podsumować w kilku słowach. Uzyskanie stopnia naukowego to zwieńczenie wieloletniej pracy i wysiłku. Każdy Doktor Habilitowany i Doktor zna cenę tego osiągnięcia. Uzyskanie stopnia naukowego jest osiągnięciem indywidualnym, samodzielnym, jest ważnym etapem w rozwoju własnej osoby, ale jest to też potwierdzenie wejścia w określona wspólnotę – wspólnotę ludzi, których zadaniem i powołaniem jest prowadzić badania i rozwijać naukę.

prof. dr hab. Grzegorz Sędek, Prorektor ds. nauki

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska

Studia doktoranckie na Uniwersytecie SWPS skierowane są zarówno do osób planujących karierę akademicką, jak i tych, które doktorat traktują jako szansę rozwoju osobistego i element wspierający karierę zawodową Interdyscyplinarny charakter studiów umożliwia realizację projektów z pogranicza różnych dyscyplin naukowych.

Doktoranci współpracują z badaczami z najlepszych ośrodków w kraju i za granicą, ponad to, mają możliwość skorzystania z dodatkowego, mentoringowego wsparcia i konsultacji indywidualnych. Partnerskie relacje mistrz-uczeń gwarantują indywidualne podejście do każdego studenta.

Doktoranci otrzymują wsparcie merytoryczne, logistyczne oraz finansowe przy organizacji konferencji oraz innych przedsięwzięć naukowych istotnych z punktu widzenia przygotowywanego doktoratu. Mogą także liczyć na pomoc w zakresie współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, do których wyjeżdżają na staże naukowe, międzynarodowe konferencje i sympozja.

8 nowych doktorów habilitowanych

 

Nauki społeczne
(dyscyplina psychologia i prawo)

 • dr hab. Ewa Gruszczyńska
  na podstawie osiągnięcia naukowego:
  „Radzenie sobie ze stresem w wybranych kontekstach zdrowotnych: mikro - i makroperspektywa”
 • dr hab. Tomasz Grzyb
  na podstawie osiągniecia naukowego „Eksperyment terenowy w psychologii społecznej. Metodologia, etyka, praktyka”
 • dr hab. Aleksandra Cisłak-Wójcik
  na podstawie osiągniecia naukowego „Społeczna asymetria - przejawy i konsekwencje w spostrzeganiu społecznym na przykładzie władzy i płci”
 • dr hab. Michał Parzuchowski
  na podstawie osiągniecia naukowego „Asocjacyjny mechanizm formułowania ocen wartości”
 • dr hab. Szymon Wichary
  na podstawie osiągniecia naukowego „Mechanizmy wyboru: poznawcze, afektywne, motywacyjne i fizjologiczne źródła ograniczeń w podejmowaniu decyzji”
 • dr hab. Jakub Jan Szczerbowski
  na podstawie osiągniecia naukowego „Lex cryptographia. Znaczenie prawne umów i jednostek rozliczeniowych opartych na technologii blockchain”

Nauki humanistyczne
(dyscyplina kulturoznawstwo)

 • dr hab. Dorota Kamińska-Jones
  na podstawie osiągniecia naukowego „Kobieta, sztuka i kolonizacja. WIzerunki kobiet w strefie kontaktu indyjsko-brytyjskiego”
 • dr hab. Małgorzata Martynuska
  na podstawie osiągniecia naukowego „The Cultural Hybridity of Mexican Americans”

38 nowych doktorów

Nauki społeczne (dyscyplina psychologia)

 • Nina Chrobot
 • Aleksandra Dopierała
 • Daniela Hekiert
 • Aleksandra Jerzmanowska
 • Olga Kamińska
 • Agata Kopacz
 • Natalia Kowalczyk
 • Maciej Kościelniak
 • Krystyna Pomorska
 • Maria Rozwadowska
 • Monika Surawska
 • Karolina Horodyska
 • Jakub Kuś
 • Anna Banik
 • Natalia Frankowska

Nauki humanistyczne (dyscyplina kulturoznawstwo)

 • Małgorzata Bulaszewska
 • Dorota Furtak-Masica
 • Anna Kiedrzyńska-Tui
 • Agata Ludzis-Todorov
 • Joanna Łapińska

Nauki humanistyczne (dyscyplina literaturoznawstwo)

 • Jakub Ligor

Nauki społeczne (dyscyplina socjologia)

 • Anna Kęsicka
 • Iwona Szczęsna

Nauki prawne (dyscyplina prawo)

 • Ewa Gidel-Stefaniec
 • Katarzyna Gutbier
 • Wojciech Kosior 
 • Bartosz Kowalski
 • Monika Kwiecień-Miland
 • Michał Laskowski
 • Agnieszka Legutko-Kasica
 • Anna Machałek
 • Karolina Muzyczka
 • Magdalena Reshef
 • Aleksandra Sewerynik
 • Szymon Stach
 • Anna Stasiak-Apelska
 • Michał Czerniawski
 • Przemysław Żukiewicz