Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Jan Strelau laureatem nagrody im. T. Kotarbińskiego

float_intro: images-old/2015/Nagrody/strelau-nagroda.jpg

Profesor Jan Strelau, nestor polskiej psychologii i światowej rangi badacz temperamentu, został laureatem Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego, za najwybitniejsze dzieło z zakresu nauk humanistycznych. 

Niezwykła praca naukowa

O nagrodę rywalizowało 30 publikacji stanowiacych ważny wkład w rozwój nauk humanistycznych. Kapituła konkursu, w gronie której znaleźli się profesorowie reprezentujący wybrane uczelnie, uznała „Różnice indywidualne. Historia – Determinanty – Zastosowania″ prof. Strelaua za najwybitniejsze dzieło spośród nadesłanych propozycji.

Nagrodzona publikacja to efekt ponad 50 lat badań profesora nad tematyką różnic indywidualnych, z uwzględnieniem świata zwierząt. Jak sam autor przyznaje – praca nad tekstem zajęła mu 4 lata.

25 rozdziałów o naturze ludzkiej

To książka dla wszystkich zainteresowanych ludzką psychiką oraz rozmaitością cech osobowiści, które wpływają na jakość naszego życia, determinują zachowanie i kształtują światopogląd. 

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do studentów i doktorantów psychologii, a także – ze względu na szczegółowość prezentowanej problematyki – do nauczycieli akademickich. Praca stanowi wsparcie merytoryczne dla pedagogów, filozofów i socjologów. Co ciekawe – może zainteresować badaczy i praktyków, którym bliskie są różnice indywidualne w zachowaniu zwierząt, w szczególności koni i psów.

Pierwsza edycja konkursu

Do nagrody mogły zostać zgłoszone prace z zakresu humanistyki, opublikowane w języku polskim, w roku poprzedzającym ogłoszenie konkursu.

Wyróżnienie zostało przyznane po raz pierwszy i przypadło w 70. rocznicę istnienia Uniwersytetu Łódzkiego. Filozof prof. Tadeusz Kotarbiński był jednym z założycieli, a także pierwszym rektorem tej uczelni.

Stralau Jan

Humanistyka jest potrzebna, gdyż bierze ona udział w kształtowaniu wartości i postaw, a te z kolei budują tożsamość człowieka i jego relacje z innymi ludźmi.

prof. Jan Strelau

 

Sylwetka Jana Strelaua

Od roku 2001 związany z Uniwersytetem SWPS – był pierwszym dziekanem Wydziału Psychologii, przez 10 lat pełnił funkcję prorektora ds. nauki. Obecnie jest przewodniczącym Rady Powierniczej oraz Konwentu Godności Honorowych.

W latach 1957-2001 był pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego, na którym założył Katedrę Psychologii Różnic Indywidualnych oraz Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania.

Był pierwszy przewodniczącym Europejskiego Towarzystwa Psychologii Osobowości (1984-1988) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Różnic Indywidualnych (1993-1995), wiceprezydentem Międzynarodowej Unii Nauk Psychologicznych (IUPsyS, 1996-2000) oraz wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk (2002-2006).

Jest członkiem Europejskiej Akademii Nauk (Academia Europaea), członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem zagranicznym Fińskiej Akademii Nauk i Literatury.

Publikacje

Profesor jest światowej klasy specjalistą w dziedzinie psychologii różnic indywidualnych, twórcą Regulacyjnej Teorii Temperamentu. Jest także redaktorem naukowym i współautorem 3-tomowego podręcznika „Psychologia” (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000), za który – razem z prof. Dariuszem Dolińskim – w 2009 roku otrzymał pierwszą Nagrodę Teofrasta.

Opublikował około 200 prac, w tym 31 książek, których jest autorem, współautorem lub redaktorem naukowym. Do najbardziej znaczących należą monografie:

  • "Temperament, Activity, Personality" (1983, Academic Press; przekład polski PWN, 1985)
  • "Temperament: A Psychological Perspective" (1998, Plenum Press; przekład polski „Psychologia temperamentu”, PWN, 1998)
  • „Różnice indywidualne. Historia, determinanty, zastosowania” (SCHOLAR, 2014)

Nagrody i wyróżnienia

  • The European Association of Personality Psychology, Lifetime Achievement Award (2012)
  • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, przyznany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego
  • Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy (2010)
  • Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, tzw. Polski Nobel (2000)
  • Nagroda Fundacji Humboldta Research Award to Emitent Foreign Academics za wybitne osiągnięcia w zakresie badań nad osobowością (1990)
  • Nagroda Towarzystwa Maxa Plancka za międzynarodowe wybitne osiągnięcia badawcze (1992)
  • New Europe Prize for Higher Education and Research (1997)

Dotoraty honoris causa

Jest doktorem honoris causa trzech uczelni: Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (2006), Uniwersytetu Gdańskiego (1996) i Państwowego Uniwersytetu Nauk Humanistycznych w Moskwie (1998).

W 2013 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu Profesora – jedna z najwyższych rangą form uznania dorobku naukowego, przyznawana znamienitym uczonym w 50. rocznicę obrony pracy doktorskiej.