Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Prestiżowy grant Horyzont 2020 dla zespołu prof. Izabeli Grabowskiej

float_intro: images-old/Biogramy/BIO-Izabela-Grabowska.jpg

Jak wspierać w Europie procesy płynnej integracji młodych migrantów w trudnych warunkach życiowych, by zwiększyć korzyści społeczne i ekonomiczne z migrantami i dla nich? To główne pytanie badawcze w projekcie „Wzmocnienie pozycji młodych migrantów w trudnych warunkach życiowych poprzez płynną integrację”, prowadzonym przez zespół dr hab. Izabeli Grabowskiej, prof. Uniwersytetu SWPS. Projekt otrzymał prestiżowy grant w programie ramowym Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020. 

Młodzi migranci w obliczu integracji

Jak podkreśla Rada Europy: „perspektywa młodzieży rzadko jest uwzględniana w krajowej i międzynarodowej debacie na temat migracji. Potrzeby młodych migrantów powinny być lepiej rozumiane, a ich rola w społeczeństwie europejskim powinna zostać uznana” (COE 2017: 12). Dlatego celem projektu „EMpowerment through liquid Integration of Migrant Youth in vulnerable conditions” (MIMY, w języku polskim: „Wzmocnienie pozycji młodych migrantów w trudnych warunkach życiowych poprzez płynną integrację”) jest zbadanie procesów integracji młodzieży (15-17) i młodych dorosłych migrantów (w wieku od 18 do 29 lat), którzy znajdują się w trudnej sytuacji i są obywatelami państw trzecich ogarniętych wojną i/ lub objętych dyktaturami. MIMY skupia się na procesach integracyjnych młodych migrantów i zrozumieniu ich codziennych relacji międzykulturowych z lokalną populacją. 

W ramach projektu, prof. Izabela Grabowska wraz z zespołem, proponuje zestaw metod i technik badawczych, takich jak: statystyczna analiza danych wtórnych; jakościowa analiza ustawodawstwa i polityk integracyjnych, zogniskowane wywiady grupowe z młodymi migrantami i ich rodzicami, wywiady częściowo ustrukturyzowane z młodymi migrantami, wywiady eksperckie, analiza dyskursu, wywiady biograficzne, badanie partycypacyjne (eng. participatory action research), badanie mapujące, badanie delfickie.

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum, pod przewodnictwem Uniwersytetu w Luksemburgu.

Program Horyzont 2020

Głównym celem programu Horyzont 2020 jest finansowanie badań naukowych i innowacji w Europie. Jest to największy program, którego budżet na lata 2014-2020 wynosi aż 80 mld EUR. Wymagania są wysokie, a każdy projekt musi wykazać się tzw. europejską wartością dodaną.

Swoim zakresem obejmuje trzy dotychczas odrębne programy wspierania badań na poziomie unijnym. Są to:

  • 7. Program Ramowy UE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji
  • dedykowaną innowacyjności część Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP)
  • działania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

Działalność prof. Izabeli Grabowskiej – Młodzi w Centrum LAB

Młodzi w Centrum LAB (Youth Research Center) to ośrodek wyodrębniony w ramach Uniwersytetu SWPS, nastawiony na badania i aktywizację młodych osób w różnych grupach wiekowych i fazach życia.

Celem Młodzi w Centrum LAB jest dogłębne poznanie zachowań młodych osób będących w różnych grupach wiekowych, znajdujących się w różnych sytuacjach życiowych oraz doświadczających różnych stanów na rynku pracy (zatrudnienia, bezrobocia, bierności), w zmieniającym się świecie. Zarówno działania badawcze, jak i aktywizacyjne mają doprowadzić do zgromadzenia argumentów, danych, wniosków do tworzenia programów działań i aktywnej polityki adresowanej do młodych (evidence-based policy). Celem Młodzi w Centrum LAB jest również wprowadzanie ustaleń naukowych do świata młodych, aby pomagać im i ich edukatorom w procesie poznania i rozumienia otaczającego ich świata. Więcej o Centrum »