Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Elsevier Research Impact Leaders Award 2019 dla Uniwersytetu SWPS

float_intro: images-old/2015/Nagrody/Elsevier_2019.jpg

Mamy kolejny powód do dumy! Po raz drugi z rzędu Uniwersytet SWPS otrzymał nagrodę Elsevier Research Impact Leaders Award. Kapituła nagrody doceniła prace naszych badaczy publikowane w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, co ma istotny wpływ na odbiór polskiej nauki na świecie. Nagroda została wręczona 2 grudnia 2019 r. podczas uroczystej gali towarzyszącej czwartej edycji konferencji „Polskie uczelnie w światowej perspektywie. Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”, organizowanej przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Serdecznie gratulujemy!

Jednym z naszych strategicznych celów jest aktywne uczestnictwo w badaniach prowadzonych we współpracy międzynarodowej oraz wiodąca pozycja uniwersytetu w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. Nagroda Elsevier Research Impact Leaders potwierdza, że aktywnie dążymy do tego celu.

prof. dr hab. Grzegorz Sędek, prorektor ds. nauki

Co stanowi o wyjątkowości nagrody

Nagroda Elsevier Research Impact Leaders Awards, przyznana po raz pierwszy w roku 2016, jest częścią globalnej inicjatywy Elsevier, mającej na celu wspomaganie badań oraz rozwoju nauki. Jest ona wyrazem uznania dla wybitnych instytucji badawczych, które mają największy wpływ na badania naukowe i przyczyniają się do lepszej rozpoznawalności polskiej nauki na świecie.

Pomysłodawcy nagrody dają równe szanse zarówno wiekowym uniwersytetom, jak i młodym uczelniom, które ambitnie rozwijają badania we współpracy z jednostkami zagranicznymi. Promują wysoką jakość badań naukowych i ich umiędzynarodowienie. Jest to definiowane poprzez ciągły wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, zwiększenie udziału zagranicznych współautorów oraz cytowalności w danej dziedzinie.

Nagroda przyznawana jest w sześciu dyscyplinach: Agricultural Sciences, Engineering and Technology, Humanities, Medical Sciences, Natural Sciences i Social Sciences.

Ponad 2000 publikacji w bazie Scopus

Uniwersytet SWPS otrzymał nagrodę Elsevier w kategorii Humanities. Badania w tej dyscyplinie obejmują m.in. zagadnienia z metodologii nauczania, psychologii i językoznawstwa. Nasz wskaźnik cytowań był ponad 50% wyższy niż wskaźnik pozostałych nominowanych. W bazie danych Scopus znajduje się ponad 2000 publikacji autorstwa ponad 500 badaczy z Uniwersytetu SWPS. Według SciVal, nasz wskaźnik współpracy międzynarodowej wynosi 47%, przy 20% publikacji w najlepszych czasopismach i 2,5% cytowania na wskaźnik publikacji.

Pozostali nominowani w tej kategorii to Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet Wrocławski.

Elsevier 2019 mj2
Elsevier 2019 mj