Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Fundusz Rozwoju Badań Naukowych

float_intro: images-old/2015/Nagrody/naukowcy2.jpg

Pracownia Badań Jakościowych QualLab oraz Młodzi w Centrum Lab to kolejne przedsięwzięcia realizowane dzięki środkom z Funduszu Rozwoju Badań Naukowych Uniwersytetu SWPS. Z roku na rok na uczelni powstają nowe centra badawcze wyposażone w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie umożliwiające prowadzenie badań na najwyższym poziomie.

 

Dzięki wsparciu finansowemu uczelni

W 2015 roku doposażono laboratorium do prowadzenia badań jakościowych na Wydziale Zamiejscowym w Katowicach, uruchomiono stanowisko do pomiarów psychofizjologicznych we Wrocławiu, a także otwarto na Wydziale Psychologii pracownię neuroekonomii zajmującą się pomiarem neurofizjologicznych mechanizmów podejmowania decyzji. W Warszawie powstał także międzywydziałowy ośrodek prowadzący interdyscyplinarne badania oraz działania aktywizacyjne wśród młodzieży.

QualLab Pracownia Badań Jakościowych

Profesjonalna pracownia z lustrem fenickim dla naukowców obserwujących proces badania powstała z inicjatywy dr. Igora Pietkiewicza. QualLab umożliwia prowadzenie i popularyzację badań jakościowych z zakresu psychologii społecznej, ekonomicznej, klinicznej i zdrowia. Ułatwia współpracę z innymi ośrodkami badawczymi, jak również realizację projektów na zlecenie instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych oraz firm.

Młodzi w Centrum Lab

Młodzi w Centrum Lab to międzywydziałowa inicjatywa pracowników Wydziału Psychologii oraz Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. Ośrodek prowadzi interdyscyplinarne badania dotyczące kluczowych obszarów życia współczesnej młodzieży, takie jak uzależnienia, inicjacja zawodowa, zachowania polityczne czy cyfrowe rodzicielstwo. Działania te mają na celu zbadanie umiejętności społecznych, poznawczych i emocjonalnych nastolatków i zgromadzenie danych niezbędnych do opracowania strategii, które pomogą młodym ludziom sprostać wymaganiom współczesnego świata.

258 igor pietkiewicz

To bardzo ważne, abyśmy mogli przeprowadzać obserwacje i wywiady indywidualne lub grupowe w odpowiedniej przestrzeni, dbając o profesjonalny wizerunek i zapewniając komfort uczestnikom badań. Wyposażenie pracowni w komputery i oprogramowanie do analizy danych jakościowych usprawnia pracę naszych zespołów, dzięki czemu udało nam się w ostatnich miesiącach opublikować w amerykańskich czasopismach naukowych wyniki kilku projektów badawczych.

dr Igor Pietkiewicz

Pozostałe projekty

Laboratorium Obwodowego Pomiaru Psychofizjologicznego

Środki z Funduszu pozwoliły dr. Michałowi Olszanowskiemu z Wydziału Psychologii na stworzenie wysokiej klasy laboratorium wyposażonego w nowoczesny sprzęt niezbędny do prowadzenia badań psychofizjologicznych z wykorzystaniem pomiaru reakcji fizjologicznych i aktywności motorycznej. Dzięki temu pracownicy naukowi i studenci mogą przeprowadzać zróżnicowane procedury badawcze dotyczące zarówno psychofizjologii obwodowej, jak i pomiarów czysto behawioralnych.

Akcelerometryczne obiektywne miary aktywności fizycznej

W ramach projektu dr Katarzyny Byrki i mgr Natalii Liszewskiej z Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu zakupiono 34 akcelerometry firmy ActiGraph wraz z oprogramowaniem ActiLife. Akcelerometr to precyzyjna wersja krokomierza. Zakładany na opasce w pasie mierzy takie zmienne jak: intensywność aktywności fizycznej, wydatek energetyczny, przemianę materii, tętno, pozycję osoby badanej, a także całkowity czas i wydajność snu. Dzięki dofinansowaniu z FRBN przeprowadzono badanie, które pozwoliło lepiej zrozumieć związek pomiędzy regeneracyjną wartością aktywności fizycznej w różnych środowiskach fizycznych. W najbliższym czasie ruszą kolejne badania z użyciem akcelerometrów na temat związku aktywności fizycznej dzieci i rodziców.

Ośrodek Badań Okulograficznych

Z inicjatywy dr. Krzysztofa Krejtza z Wydziału Psychologii powstał Ośrodek Badań Okulograficznych posiadający kilkanaście specjalistycznych okulografów. Dzięki temu naukowcy i studenci otrzymali możliwość dostępu do specjalistycznego oprzyrządowania stosowanego coraz częściej w psychologii, jak również w badaniach z pogranicza różnych dziedzin naukowych. Ośrodek jest instytucją siostrzaną do Eye Tracking Laboratory prowadzonego w Clemson University, USA, przez prof. Andrew T. Duchowskiego.