Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Fundusz Rozwoju Badań Naukowych

float_intro: images-old/2015/Nagrody/naukowcy2.jpg

Pracownia Badań Jakościowych QualLab oraz Młodzi w Centrum Lab to kolejne przedsięwzięcia realizowane dzięki środkom z Funduszu Rozwoju Badań Naukowych Uniwersytetu SWPS. Z roku na rok na uczelni powstają nowe centra badawcze wyposażone w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie umożliwiające prowadzenie badań na najwyższym poziomie.

 

Dzięki wsparciu finansowemu uczelni

W 2015 roku doposażono laboratorium do prowadzenia badań jakościowych na Wydziale Zamiejscowym w Katowicach, uruchomiono stanowisko do pomiarów psychofizjologicznych we Wrocławiu, a także otwarto na Wydziale Psychologii pracownię neuroekonomii zajmującą się pomiarem neurofizjologicznych mechanizmów podejmowania decyzji. W Warszawie powstał także międzywydziałowy ośrodek prowadzący interdyscyplinarne badania oraz działania aktywizacyjne wśród młodzieży.

QualLab Pracownia Badań Jakościowych

Profesjonalna pracownia z lustrem fenickim dla naukowców obserwujących proces badania powstała z inicjatywy dr. Igora Pietkiewicza. QualLab umożliwia prowadzenie i popularyzację badań jakościowych z zakresu psychologii społecznej, ekonomicznej, klinicznej i zdrowia. Ułatwia współpracę z innymi ośrodkami badawczymi, jak również realizację projektów na zlecenie instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych oraz firm.

Młodzi w Centrum Lab

Młodzi w Centrum Lab to międzywydziałowa inicjatywa pracowników Wydziału Psychologii oraz Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. Ośrodek prowadzi interdyscyplinarne badania dotyczące kluczowych obszarów życia współczesnej młodzieży, takie jak uzależnienia, inicjacja zawodowa, zachowania polityczne czy cyfrowe rodzicielstwo. Działania te mają na celu zbadanie umiejętności społecznych, poznawczych i emocjonalnych nastolatków i zgromadzenie danych niezbędnych do opracowania strategii, które pomogą młodym ludziom sprostać wymaganiom współczesnego świata.

258 igor pietkiewicz

To bardzo ważne, abyśmy mogli przeprowadzać obserwacje i wywiady indywidualne lub grupowe w odpowiedniej przestrzeni, dbając o profesjonalny wizerunek i zapewniając komfort uczestnikom badań. Wyposażenie pracowni w komputery i oprogramowanie do analizy danych jakościowych usprawnia pracę naszych zespołów, dzięki czemu udało nam się w ostatnich miesiącach opublikować w amerykańskich czasopismach naukowych wyniki kilku projektów badawczych.

dr Igor Pietkiewicz

Pozostałe projekty

Laboratorium Obwodowego Pomiaru Psychofizjologicznego

Środki z Funduszu pozwoliły dr. Michałowi Olszanowskiemu z Wydziału Psychologii na stworzenie wysokiej klasy laboratorium wyposażonego w nowoczesny sprzęt niezbędny do prowadzenia badań psychofizjologicznych z wykorzystaniem pomiaru reakcji fizjologicznych i aktywności motorycznej. Dzięki temu pracownicy naukowi i studenci mogą przeprowadzać zróżnicowane procedury badawcze dotyczące zarówno psychofizjologii obwodowej, jak i pomiarów czysto behawioralnych.

Akcelerometryczne obiektywne miary aktywności fizycznej

W ramach projektu dr Katarzyny Byrki i mgr Natalii Liszewskiej z Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu zakupiono 34 akcelerometry firmy ActiGraph wraz z oprogramowaniem ActiLife. Akcelerometr to precyzyjna wersja krokomierza. Zakładany na opasce w pasie mierzy takie zmienne jak: intensywność aktywności fizycznej, wydatek energetyczny, przemianę materii, tętno, pozycję osoby badanej, a także całkowity czas i wydajność snu. Dzięki dofinansowaniu z FRBN przeprowadzono badanie, które pozwoliło lepiej zrozumieć związek pomiędzy regeneracyjną wartością aktywności fizycznej w różnych środowiskach fizycznych. W najbliższym czasie ruszą kolejne badania z użyciem akcelerometrów na temat związku aktywności fizycznej dzieci i rodziców.

Ośrodek Badań Okulograficznych

Z inicjatywy dr. Krzysztofa Krejtza z Wydziału Psychologii powstał Ośrodek Badań Okulograficznych posiadający kilkanaście specjalistycznych okulografów. Dzięki temu naukowcy i studenci otrzymali możliwość dostępu do specjalistycznego oprzyrządowania stosowanego coraz częściej w psychologii, jak również w badaniach z pogranicza różnych dziedzin naukowych. Ośrodek jest instytucją siostrzaną do Eye Tracking Laboratory prowadzonego w Clemson University, USA, przez prof. Andrew T. Duchowskiego.