Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

„Głowa się rusza” 2020 – poznaliśmy laureatów

float_intro: images-old/2015/Nagrody/glowa_sie_rusza_laureatka.jpg

„Zmiana klimatu” – tak brzmiało hasło tegorocznego konkursu „Głowa się rusza”, w którym uczestnicy walczyli o indeks na Grafikę i pokrycie kosztów czesnego za naukę na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Zadanie polegało na przygotowaniu plakatu na temat istotnego problemu współczesności, jakimi są przemiany klimatyczne i ekologia. Zwyciężczynią tegorocznego konkursu została Anna Nowacka. Gratulujemy!

c

Nagrodzona praca – refleksyjne „Na pamiątkę”

Komisja zdecydowała się przyznać pierwsze miejsce autorce pracy, która w swojej propozycji postawiła na bezkompromisowe, irytatywne podejście, znacząco odmienne od pozostałych prac, jakie nadesłano. 

– „Na pamiątkę” nie pozostawia złudzeń, stawia odbiorcę w sytuacji dokonanej, w której niemożliwe jest negocjowanie opinii, zmiany postaw – mówi dr Krzysztof Moszczyński, kierownik kierunku Grafika na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. – W ten sposób efektywnie zagospodarowana uwaga odbiorcy jest przekierowana w stronę autorefleksji – zaznacza. Z kolei dr hab. Michał Jakubowicz, kierownik Galerii Katedry Grafiki, zauważa, że w pracy Anny Nowackiej wyraźnie zaznacza się prymat treści/idei nad formą, która sprowadzona jest do niezbędnych środków – „organicznych referencji” wykorzystanych jako zapis wymarłego życia. – Ich w efemeryczność zderza się z brutalną i ostateczną konstatacją –komentuje.

– Nadesłane prace prezentowały bezprecedensową różnorodność technik i środków (m.in. realizacje 3D – instalacje i obiekty, kolaże, plakaty, ilustracje). Wysoki poziom wykonania większości prac spowodował, że komisja obradowała aż w trzech etapach, stopniowo selekcjonując materiał m.in. opierając się w swoim wyborze na kryteriach zarządzania uwagą i aspektach formalnych kompozycji” – podkreśla dr Mariusz Wszołek, prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. – podkreśla prof. Michael Fleischer, kierownik Katedry Grafiki Uniwersytetu SWPS.

głowa się rusza Anna Nowacka

Wyróżnienienia

Pierwszy raz w historii konkursu komisja zdecydowała się na wyróżnienie aż dwóch plakatów.

głowa się rusza Wawrzynek

– Kierując się oceną potencjału oddziaływania społecznego oraz możliwością zastosowania w przestrzeni publicznej (np. w postaci kampanii), właściwie jednogłośnie wyróżniliśmy prace: „Z tych klocków budujemy nasz świat” Tomasza Wawrzynka oraz „Ja decyduję” Alicji Puchalskiej. Mimo użycia zupełnie różnych środków, obie prace łączy systemowe podejście do projektowania oraz umiejętne budowanie społecznych odniesień – argumentuje dr Krzysztof Moszczyński, kierownik kierunku Grafika.

głowa się rusza Puchalska

Doceniamy kreatywność

Pomysłowość i oryginalność to podstawowe wartości w przemyśle kreatywnym. Dlatego w konkursie „Głowa się rusza” szukamy osób potrafiących w niekonwencjonalny sposób myśleć i rozwiązywać problemy, projektujących rozwiązania proste w użyciu. Nie szukamy artystów grafików, ale sprawnych, kompetentnych projektantów, którzy potrafią wykorzystać język wizualny do budowania efektywnej komunikacji.

Laureatka konkursu otrzyma nagrodę pokrywającą opłatę rekrutacyjną oraz koszty czesnego za pierwszy rok studiów na Grafice Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Dostanie indeks na unikalny kierunek studiów, w ramach którego poza twardymi kompetencjami projektowymi studenci zdobywają kompetencje w zakresie pracy projektowej, myślenia designem, pracy zespołowej, komunikacji społecznej i komunikacji wizualnej.
Więcej informacji o konkursie »

Kształcimy wszechstronnych projektantów

Studia graficzne na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu to unikatowe połączenie wiedzy z zakresu projektowania graficznego, komunikacji społecznej, psychologii i psychofizjologii widzenia. Obejmują kompleksowe podejście do projektowania ze szczególnym uwzględnieniem roli komunikacji wizualnej i kompetencji społecznych. 

Uczymy projektowania graficznego rozumianego jako efektywnie funkcjonujący komunikat w kontekście społecznym. Duży nacisk kładziemy na zapoznanie studentów z uwarunkowaniami, historią i aktualnym zastosowaniem designu oraz na wypracowaniu szerokiej perspektywy postrzegania i używania projektowania graficznego jako procesu, w którym istotne staje się zrozumienie problemu i jego kreatywne rozwiązanie. Nie kształcimy artystów w tradycyjnym rozumieniu, ale sprawnych, kompetentnych projektantów w zakresie komunikacji wizualnej i designu.
Zobacz naszą stronę »