logo uswps nazwa 3

Studia

Nietrudno zauważyć, że wszystko zostało zaprojektowane. Jeszcze prościej można stwierdzić, że niewiele rzeczy jest dobrze zaprojektowanych.

dr Krzysztof Moszczyński, projektant

Głowa się rusza
konkurs dla kandydatów na grafikę

Zadanie kwalifikacyjne

Przygotowanie plakatu pt. „Zmiana klimatu” dowolną techniką.
Termin nadsyłania prac: 21 sierpnia 2020 r.

Laureatka edycji 2020

Komisja zdecydowała się przyznać pierwsze miejsce pani Annie Nowackiej, która w swojej propozycji postawiła na bezkompromisowe, irytatywne podejście, znacząco odmienne od pozostałych prac. Serdecznie gratulujemy!

– W tej pracy wyraźnie zaznacza się prymat treści/idei nad formą, która sprowadzona jest do niezbędnych środków - „organicznych referencji”, wykorzystanych jako zapis wymarłego życia. Efemeryczność tej referencji zderza się z brutalną i ostateczną konstatacją – wyjaśnia dr hab. Michał Jakubowicz, kierownik Galerii Katedry Grafiki, na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

laureatka glowa sie rusza 2020

Kto może wziąć udział?

Konkurs był adresowany jest do tegorocznych maturzystów, a także do studentów i absolwentów szkół wyższych oraz wszystkich osób legitymujących się świadectwem dojrzałości zainteresowanych studiami na kierunku grafika na Uniwersytecie SWPS.

– Konkurs był skierowany przede wszystkim do osób, które potrafią myśleć w niekonwencjonalny sposób. W pierwszej kolejności stawiamy na pomysłowość realizacji, nie na technikę wykonania. W przemyśle kreatywnym liczy się umiejętność zaskakiwania odbiorcy – mówi dr Krzysztof Moszczyński.

Nagroda główna

Osoba, która przygotowała najciekawszą pracę, otrzyma nagrodę pieniężną stanowiącą równowartość czesnego za pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 na kierunku grafika na Wydziale Prawa i Komunikacji Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Otrzyma indeks na unikalny kierunek studiów, w ramach którego poza twardymi kompetencjami projektowymi, studenci i studentki zdobywają kompetencje w zakresie pracy projektowej, myślenia designem, pracy zespołowej, komunikacji społecznej i komunikacji wizualnej.

Chcemy nagradzać kreatywność

Pomysłowość i oryginalność to w przemyśle kreatywnym, w którym też sytuowane są studia graficzne, podstawowe wartości. Szukamy osób potrafiących myśleć w niekonwencjonalny sposób, rozwiązywać problemy, czyniąc owe rozwiązania prostymi w użyciu. Nie szukamy artystów grafików, ale sprawnych, kompetentnych projektantów, którzy potrafią wykorzystać język wizualny do budowania efektywnej komunikacji.

Wyróżnienia 2020

Pierwszy raz w historii konkursu komisja zdecydowała się na wyróżnienie dwóch prac. Kierując się oceną potencjału oddziaływania społecznego oraz możliwością aplikacji w przestrzeni publicznej (np. w postaci kampanii), jednogłośnie wybrano pracę „Z tych klocków budujemy nasz świat” pana Tomasza Wawrzynka oraz pracę „Ja decydujępani Alicji Puchalskiej. – Mimo zupełnie różnych środków, obie prace łączy systemowe podejście do projektowania oraz umiejętne budowanie społecznych odniesień – argumentuje dr Krzysztof Moszczyński, kierownik kierunku Grafika na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

wyroznienia glowa sie rusza 2020

 

 

wyroznienia glowa sie rusza 2020

Grafika inna od wszystkich

W Katedrze Grafiki kształcimy przede wszystkim projektantantów komunikacji wizualnej. Wyposażając studentów w kompetencje społeczne, próbujemy wypracować wśród nich postawę kreatywną, dzięki której mogą samodzielnie odpowiadać na potrzeby rynku.

Miejsce nie dla artystów, ale dla projektantów

Kierunek grafika oferowany przez wrocławski wydział Uniwersytetu SWPS jest nowatorskim projektem ze względu na swoją specyfikę programową. Łączymy program nauczania z zakresu komunikacji społecznej i grafiki. Tym samym nasi absolwenci otrzymują wykształcenie zarówno w dziedzinie projektowania graficznego, jak i w wymiarze komunikacyjno-społecznym. Nie kształcimy artystów w tradycyjnym rozumieniu, ale sprawnych, kompetentnych projektantów w zakresie komunikacji wizualnej i designu.

Technologie są zmienne

Dzisiejszy świat jest niczym w porównaniu z tym, co czeka nas w niedalekiej przyszłości (w pozytywnym, ale również negatywnym znaczeniu). Jedno jest pewne – uniwersalna wiedza z zakresu komunikacji społecznej i społeczeństwa, a także kompetencje pracy w zespole i komunikacji interkulturowej oraz umiejętność abstrakcyjnego myślenia są stałe. To właśnie one budują przewagę na współczesnym rynku.

Projektanci komunikacji wizualnej

Problem analfabetyzmu we współczesnym świecie wcale nie jest marginalny. Problem ten dotyka nie tylko kraje nierozwinięte, lecz także te, w których społeczeństwo jest ekonomicznie wyraźnie podzielone na biednych i bogatych. W tym kontekście projektanci komunikacji wizualnej są odpowiedzialni za efektywne posługiwanie się językiem wizualnym, by sprawnie przekazać informację bez używania tekstu.

Zgłoszenia krok po kroku

 1. Wypełnij następujące dokumenty:
 2. Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, pocztą lub osobiście.
  • Na kopercie umieść dopisek „Głowa się rusza. Darmowy indeks na grafikę”, a na odwrocie koperty – dane kontaktowe autora: imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny.
  • Termin nadsyłania zgłoszeń: 21 sierpnia 2020 roku.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 sierpnia 2020 roku. O wynikach zostaniesz poinformowany/a za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  Wyniki zostaną opublikowane również na stronie internetowej www.swps.pl/konkursgrafika.

Biuro Rekrutacji we Wrocławiu

 • 71 750 72 72
 • rekrutacja.wroclaw@swps.edu.pl
 • ul. Aleksandra Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław, pokój 18
 • W związku z sytuacją epidemiczną dotyczącą COVID- 19 Biuro Rekrutacji będzie nieczynne do odwołania.
  Obsługa Biura realizowana będzie wyłącznie drogą mailową lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Zapraszamy również do zapisów na konsultacje online.
  Oryginały dokumentów lub dokumenty poświadczone notarialnie prosimy wysyłać pocztą lub kurierem z dopiskiem "Biuro rekrutacji na studia wyższe".