Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Awanse naukowe – 25 doktorów i 7 doktorów habilitowanych

float_intro: images-old/2015/Wydzialy/Doktoraty-2016a.jpg

 

Kolejni naukowcy wypromowani na Uniwersytecie SWPS odebrali dyplomy doktorskie i habilitacyjne. Uroczystość odbyła się 12 kwietnia w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS. Tegoroczna gala zgromadziła 25 doktorów i 7 doktorów habilitowanych, którym nadano stopnie naukowe w okresie od marca 2015 do marca 2016 r. Postępowania awansowe prowadzone były przez Wydział Psychologii, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Wydział Prawa oraz Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu.

W uroczystości wzięli udział promotorzy, członkowie rodzin i bliscy nowo mianowanych doktorów habilitowanych i doktorów. Ceremonię, w tradycyjnej akademickiej oprawie, poprowadził prorektor ds. nauki – dr hab. Roman Cieślak, prof. Uniwersytetu SWPS.

Nie ma dobrej edukacji bez bardzo dobrej działalności naukowej

Uniwersytet SWPS jest silnym ośrodkiem kształcenia kadry naukowej. Dotychczas nadano tu 172 stopnie naukowe doktora oraz 42 stopnie naukowe doktora habilitowanego. Zakończono także 6 postępowań o nadanie tytułu profesora.

Nasza uczelnia należy do grona najaktywniejszych instytucji badawczych w Polsce. W 2015 roku – z dotacji NCN, MNiSW, NCBiR oraz FNP – naukowcy z Uniwersytetu SWPS realizowali 335 projektów badawczych na kwotę ponad 32 mln zł. W zestawieniu rankingowym funduszy pozyskanych z NCN Uniwersytet SWPS zajął 1. miejsce wśród uczelni niepublicznych i 5. miejsce wśród wszystkich jednostek w kraju aplikujących o środki w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. 
Zobacz bazę projektów badawczych pracowników Uniwersytetu SWPS »

Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Badań Naukowych Uniwersytetu SWPS w uczelni powstają nowe centra naukowe wyposażone w specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie nowatorskich badań. Więcej informacji »

Pracownicy Uniwersytetu SWPS mogą także liczyć na profesjonalne wsparcie Biura ds. Badań Naukowych, które koordynuje proces przygotowania aplikacji konkursowych, doradza, jak prawidłowo zarządzać projektami przyjętymi do realizacji, a także pomaga w poszukiwaniu partnerów i tworzeniu konsorcjów naukowych.

 

Uniwersytet SWPS jest silnym ośrodkiem kształcenia kadry naukowej. Dotychczas nadano tu 172 stopnie naukowe doktora oraz 42 stopnie naukowe doktora habilitowanego. Zakończono także 6 postępowań o nadanie tytułu profesora.

 

7 nowych doktorów habilitowanych

 

Nauki społeczne (dyscyplina psychologia)

 • dr hab. Izabela Krejtz 
  na podstawie osiągniecia naukowego „Korepetycje poznawcze. Rola pamięci roboczej i kontroli uwagi w przewidywaniu osiągnięć szkolnych”
 • dr hab. Daniel Boduszek 
  na podstawie osiągniecia naukowego „Individual differences in relation to psychopathy and criminal behaviour”
 • dr hab. Aneta Brzezicka
  na podstawie osiągniecia naukowego „Psychofizjologiczne mechanizmy działania pamięci roboczej i ich dysfunkcje u osób cierpiących na zaburzenia nastroju”
 • dr hab. John Bruce Nezlek
  na podstawie osiągniecia naukowego „Rozwój metod badawczych w badaniach codziennych ludzkich doświadczeń oraz rozwój analiz wielopoziomowych w psychologii społecznej i psychologii osobowości”

Nauki humanistyczne (dyscyplina kulturoznawstwo)

 • dr hab. Mirosław Tadeusz Pęczak
  na podstawie osiągniecia naukowego „Subkultury w PRL. Opór, kreacja, imit”
 • dr hab. Joanna Grela
  na podstawie osiągniecia naukowego „Podstawy religijnej kultury Tybetu”

25 nowych doktorów

Nauki społeczne (dyscyplina psychologia)

 • dr Ewa Odachowska
 • dr Daniel Jan Cysarz
 • dr Martyna Mikulska
 • dr Joanna Maria Szen-Ziemiańska
 • dr Martyna Nowak
 • dr Katarzyna Sylwia Wasilewska
 • dr Agata Karolina Jastrzębowska-Tyczkowska
 • dr Dagmara Joanna Płońska
 • dr Michał Jan Kłosowski (WZ Wrocław)
 • dr Natalia Róża Liszewska (WZ Wrocław)

Nauki humanistyczne (dyscyplina kulturoznawstwo)

 • dr Joanna Paulina Jeśman
 • dr Tomira Chmielewska-Ignatowicz
 • dr Łukasz Biskupski
 • dr Grzegorz Marchwiński

Nauki społeczne (dyscyplina socjologia)

 • dr Izabela Marianna Handzlik
 • dr Anna Maria Hebda
 • dr Michał Dąbrowski
 • dr Jędrzej Aleksander Witkowski

Nauki prawne (dyscyplina prawo)

 • dr Bartosz Hordecki
 • dr Agnieszka Wąsowska
 • dr Witold Pahl
 • dr Edyta Bogdańska
 • dr Monika Bator-Bryła
 • dr Bartłomiej Okoń
 • dr Andrzej Halicki

 

 

myFlickr