Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Profesor Jan Strelau doktorem honoris causa Uniwersytetu SWPS

float_intro: images-old/zdjecia/honoris_causa_big.jpg

Profesor Jan Strelau, jeden z najczęściej cytowanych polskich psychologów, twórca Regulacyjnej teorii temperamentu, należący do światowego grona najwybitniejszych przedstawicieli psychologii różnic indywidualnych, został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu SWPS. Uroczystość przyznania najwyższej godności akademickiej miała miejsce w czwartek 21 kwietnia br. w siedzibie uczelni w Warszawie.

honoris causa 3

Przebieg uroczystości

Udział w uroczystości wzięło szerokie grono przedstawicieli świata nauki, w tym wychowankowie laureata – doktorzy i profesorowie, którzy rozwijali karierę naukową pod jego skrzydłami, rodzina oraz przyjaciele.

Rektor prof. Andrzej Eliasz, jeden z pierwszych uczniów profesora Strelaua, w wygłoszonej laudacji wskazał na ogrom pracy naukowej wykonanej przez profesora. Podkreślił jednocześnie, że tak niezwykły dorobek o znaczeniu międzynarodowym to rezultat nieprzeciętnej pracowitości, świetnej organizacji, systematyczności, silnej koncentracji na zadaniach oraz umiejętności gromadzenia wokół siebie zdolnych naukowców, również mocno skupionych na osiąganiu zamierzonych celów. – Profesor przez wiele lat kończył codzienny cykl pracy naukowej wtedy, gdy inni dopiero rozpoczynali dzień. Wczesnoranna, codzienna, podkreślam codzienna, praca naukowa była narzuconym sobie rygorem, od którego nie było odstępstw – mówił o niesamowitej pracowitości laureata prof. Eliasz.

Siła charakteru i niezwykła pracowitość

Rektor Uniwersytetu SWPS podkreślił także sukces, który profesor odniósł w rozwijaniu kadr naukowych – wypromowanie 30 doktorów, spośród których 10 osób uzyskało tytuł doktora habilitowanego, a 8 tytuł profesorski. Jak zaznaczył prof. Eliasz, to wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie wyjątkowe cechy charakteru profesora, dzięki którym był w stanie zwalczać przeciwności losu pojawiające się na każdym etapie jego życia, nie tracąc przy tym pogody ducha i życzliwości wobec innych.

Przedstawiono także ogromne zasługi prof. Strelaua dla Uniwersytetu SWPS. Po przejściu na emeryturę na Uniwersytecie Warszawskim profesor rozpoczął pracę na naszej uczelni, gdzie pełnił funkcje dziekana Wydziału Psychologii, prorektora ds. nauki, a aktualnie jest przewodniczącym Rady Powierniczej. Profesor od początku aktywnie wspierał środowisko naukowe wówczas jeszcze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w dążeniu do uzyskania statusu uniwersytetu przymiotnikowego, mając nieoceniony wpływ na jego obecny kształt.

Odczytano również listy gratulacyjne, m.in. prof. Marka Krawczyka, prof. Stanisława Filipowicza, prof. Piotra Sztompki. Laureat i zgromadzeni goście zapoznali się z filmowym zapisem życzeń przekazanych przez prof. Philipa Zimbardo, doktora honoris causa Uniwersytetu SWPS. Uroczystość uświetnił występ chóru Uniwersytetu SWPS.2

Mistrz i uczeń

W końcowym wystąpieniu profesor Jan Strelau podziękował za ciepłą i życzliwą laudację, podkreślając jednocześnie, że Uniwersytet SWPS zawsze był mu uczelnią bliską, gdzie spotkał się z ogromną życzliwością zarówno pracowników naukowych, jak i administracyjnych. Profesor dodał także, że kilkudziesięcioletnia intensywna praca akademicka nie byłaby możliwa bez wsparcia bliskich mu osób – żony, córek, wnuków i pozostałych członków rodziny oraz przyjaciół.

Czy minęła era mistrzów w nauce” – to pytanie, które w swojej przemowie zawarł prof. Strelau, tłumacząc przy tym, dlaczego tak istotna jest relacja uczeń-mistrz i podkreślając, że autorytet naukowy zawsze powinien iść w parze z autorytetem moralnym. Tym samym prof. Strelau nawiązał do tradycji szkoły warszawsko-lwowskiej zapoczątkowanej przez Kazimierza Twardowskiego, gdzie przekaz wiedzy i doświadczenia między mistrzem a uczniem był szczególnie ważny. Jednocześnie profesor zaznaczył, że obecnie ta relacja w szkolnictwie wyższym zanika.

Imponujący dorobek naukowy prof. Strelaua

Doktorat honorowy nadawany jest naukowcom, którzy w wyjątkowy sposób przyczynili się do rozwoju swoich dyscyplin naukowych i aktywnie wpłynęli na kształt życia akademickiego. Profesor Strelau jest psychologiem, znawcą problematyki różnic indywidualnych oraz pionierem badań nad temperamentem. W świecie znany jest m.in. jako autor Regulacyjnej teorii temperamentu. Ma w dorobku prawie 300 prac naukowych, w tym 44 książki, których jest autorem, współautorem lub redaktorem naukowym.

– Profesor Strelau wniósł trwały i oryginalny wkład w rozwój psychologii jako dyscypliny nauki. Prowadzone przez niego badania w istotny sposób przyczyniły się do zrozumienia roli różnic indywidualnych w funkcjonowaniu człowieka i należą do światowego kanonu publikacji naukowych z zakresu psychologii – powiedział rektor Uniwersytetu SWPS prof. Andrzej Eliasz.

Za wybitne osiągnięcia na polu naukowym

Za swoją działalność profesor Strelau był wielokrotnie nagradzany. Otrzymał m.in. wyróżnienie specjalne Teofrast Superstar za całokształt pracy badawczej (2015), nagrodę towarzystwa The European Association of Personality Psychology (2012), nagrodę Prezesa Rady Ministrów za całokształt działalności naukowej (2009), nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – Polskiego Nobla (2000), nagrodę Fundacji Humboldta (1990) i Towarzystwa Maxa Plancka (1992) za wybitne osiągnięcia w zakresie badań nad osobowością oraz nagrodę „New Europe Prize 1997” za osiągnięcia w zakresie kształcenia akademickiego i badań naukowych, ufundowaną przez sześć instytutów badań zaawansowanych – Standford, Princeton, Chapel Hill, Berlin, Uppsala i Wassenaar. 

Doktor honoris causa po raz piąty

Prof. Jan Strelau jest piątym doktorem honoris causa Uniwersytetu SWPS. W ubiegłych latach Senat uczelni nadał ten honorowy tytuł profesorom: Helmutowi Skowronkowi, Philipowi Zimbardo, Robertowi Cialdiniemu oraz Szewachowi Weissowi.

 

Uniwersytet SWPS jest jedyną uczelnią niepubliczną w Polsce, która posiada jednocześnie 7 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: psychologia (w Warszawie, Wrocławiu i Sopocie), socjologia, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo i prawo oraz 3 uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinach: psychologia (w Warszawie i Wrocławiu) i kulturoznawstwo. Dotychczas w uczelni wypromowano 172 doktorów, a 42 osobom nadano stopień naukowy doktora habilitowanego.

Zobacz pozostałe relacje z nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu SWPS: