Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Studenci z Uniwersytetu SWPS ze stypendiami ministerialnymi za znaczące osiągnięcia!

float_intro: images-old/2015/Nagrody/studenci-uniwersytetu-swps-z-ministerialnymi-stypendiami-za-wybitne-osiagniecia.jpg

Czworo studentów naszej uczelni zostało wyróżnionych stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2020/2021. Do MNiSW wpłynęło 890 wniosków o przyznanie stypendiów. Ostatecznie przyznano je 362 studentom. Niezmiernie nas cieszy, że w gronie najlepszych znaleźli się nasi studenci. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Dla kogo stypendia?

Niemal 900 wniosków o przyznanie stypendiów – tyle dokumentów przeanalizował zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Członkowie zespołu zostali wyłonieni spośród kandydatów zgłaszanych przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisję Ewaluacji Nauki oraz Radę Młodych Naukowców. Wnioski oceniono metodą punktową, w ramach poszczególnych dziedzin nauki i sztuki. Na podstawie indywidualnych protokołów oceny eksperci sporządzili listę rankingową wniosków uszeregowanych według liczby punktów.

Nagrodzeni z naszej uczelni:

  • Paweł Marek Brzóska – student czwartego roku psychologii
  • Paulina Katarzyna Lewandowska – studentka piątego roku psychologii
  • Bartłomiej Tomasz Nowak – student czwartego roku psychologii
  • Aleksander Piotr Hyżorek – student piątego roku prawa

O przyznaniu stypendium za osiągnięcia naukowe zadecydowały: publikacje naukowe, udział w projektach badawczych, referaty wygłoszone podczas konferencji naukowych, w których uczestniczyli przedstawiciele z co najmniej 5 ośrodków akademickich, nagrody uzyskane w konkursach międzynarodowych.

W ocenie osiągnięć artystycznych istotne były: autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieł artystycznych, a także wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, nagrody uzyskane w konkursach artystycznych o znaczeniu międzynarodowym, w których brali udział uczestnicy co najmniej z pięciu państw.

Kryterium przyznania stypendium za osiągnięcia sportowe stanowiły: udział w zawodach, m.in. w igrzyskach olimpijskich, Mistrzostwach Europy, Uniwersjadzie, Europejskich Igrzyskach Studentów.

Znaczące wsparcie finansowe

Wysokość stypendium to 17 tys. zł. Laureaci otrzymują wsparcie finansowe w ramach jednej wypłaty od uczelni w ciągu 14 dni od dnia przekazania przez MEiN środków na rachunek bankowy uczelni. To dla nagrodzonych bardzo istotne wsparcie, które motywuje do dalszej pracy i pozwala realizować się w badaniach naukowych.

Łącznie w roku akademickim 2020/2021 na stypendia minister przeznaczy ponad 6 mln zł.

Jakie stypendia dla studentów Uniwersytetu SWPS?

Stypendia naukowe, sportowe, socjalne, specjalne oraz preferencyjne kredyty – o takie możliwości finansowania studiów mogą się ubiegać studenci naszej uczelni. Liczba stypendiów przyznanych w roku akademickim 2020/2021:

  • Łącznie – 1183
  • Stypendia Rektora – 583
  • Stypendia socjalne – 320
  • Stypendia specjalne – 241
  • Zapomogi – 39

Sprawdź, jakie są możliwości otrzymania stypendium i złóż dokumenty w odpowiednim terminie »