Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Uniwersytet SWPS w gronie sygnatariuszy Magna Charta Universitatum 2020

float_intro: images-old/zdjecia/uniwersytet-swps-sygnatariuszem-magna-charta-2020.jpg

Rektor naszej uczelni, prof. Roman Cieślak, podpisał Magna Charta Universitatum 2020 – deklarację zasad i wartości, na których opiera się misja dydaktyczna, naukowa i społeczna uniwersytetów. Tym samym dołączyliśmy do grona ponad 900 uniwersytetów z 88 państw utożsamiających się z ideami głoszonymi przez Magna Charta Universitatum w zakresie autonomii uczelni, niezależności badań naukowych i kształcenia wolnego od wszelkich wpływów politycznych i uwarunkowań ekonomicznych oraz odrzucenia nietolerancji.

Magna Charta Universitatum

Pierwsza Magna Charta Universitatum, czyli tzw. Wielka Karta Swobód Akademickich, której nasz Uniwersytet była również sygnatariuszem, została ogłoszona w 1988 r. w ramach obchodów 900-lecia Uniwersytetu Bolońskiego, najstarszego w Europie. Dokument ten w 2006 r. podpisał rektor Uniwersytetu SWPS prof. Andrzej Eliasz.

Prof. Roman Cieślak podpisujący Magna Charta
Prof. Roman Cieślak podpisuje Magna Charta Universitatum 2020

Obecna wersja deklaracji, której treść konsultowana była także z naszą uczelnią, odpowiada na zmieniające się wyzwania współczesnego świata. Zaktualizowany dokument podkreśla wzmocnienie roli uniwersytetów w działaniach na rzecz ochrony planety, promowania zdrowia, jakości życia i wiedzy na całym świecie. Nowa wersja deklaracji powinna cieszyć się jeszcze większą akceptacją i nadal wyznaczać standardy dla funkcjonowania środowiska akademickiego i instytucji szkolnictwa wyższego i nauki.

Nad przestrzeganiem zasad zawartych w Magna Charta Universitatum czuwa Magna Charta Observatory – organizacja działająca na rzecz poszanowania i ochrony fundamentalnych wartości akademickich.

Z powodu pandemii przyjęcie dokumentu zostało opóźnione o rok, a oficjalna ceremonia ogłoszenia Magna Charta Universitatum 2020 odbędzie się online w dniach 16–17 czerwca.