Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Uniwersytet SWPS w światowym rankingu młodych uczelni

float_intro: images-old/THE-Young-Uni-Ranking-2021-SWPS_Uni.jpg

Uniwersytet SWPS znalazł się w dorocznym międzynarodowym rankingu młodych uniwersytetów – Times Higher Education Young University Ranking. Na 475 ocenianych uczelni, które działają nie dłużej niż od 50 lat, znaleźliśmy się między 301. a 350. miejscem. Należy podkreślić, że Uniwersytet SWPS jest jedyną polską uczelnią w tym prestiżowym zestawieniu. To dla nas ogromne wyróżnienie w jubileuszowym roku – obchodzimy właśnie 25-lecie istnienia. Obecność w rankingu THE potwierdza, że jesteśmy jedną z wiodących uczelni wyższych w kraju, a także, że nasza praca jest doceniana poza granicami Polski.

Times Higher Education Young University – najlepsze młode uczelnie

Kilka dni temu światło dzienne ujrzał doroczny Ranking Młodych Uniwersytetów Times Higher Education (Times Higher Education Young University Ranking). To zestawienie najlepszych wyższych uczelni z całego świata, które liczą sobie mniej niż 50 lat.

Uniwersytet SWPS, który w tym roku obchodzi 25-lecie istnienia, znalazł się w rankingu między 301. a 350. miejscem jako jedyna uczelnia z Polski. W sumie oceniono 475 uniwersytetów.

Zestawienie THE Young University to odpowiednik publikowanego co roku na jesieni prestiżowego Światowego Rankingu Uniwersytetów (World University Ranking), o zakresie zawężonym do najlepszych uczelni powstałych po 1971 r.

 

Metodologia oceny uczelni wyższych pozostaje jednak taka sama w obu rankingach: wskaźniki efektywności i osiągnięć bada się w pięciu kluczowych obszarach: nauczanie (formuły i warunki, w jakich odbywają się zajęcia dydaktyczne), badania (statystyki, dochody), cytowania (wpływ badań na naukę na świecie), perspektywy międzynarodowe (stojące przed pracownikami, studentami i prowadzonymi badaniami), wreszcie dochody ze współpracy z przemysłem i biznesem (transfer wiedzy w praktyce).

Uniwersytet SWPS w obszarach nauczanie, badania oraz perspektywy międzynarodowe uzyskał w tegorocznym rankingu wyższe oceny niż w roku ubiegłym.

Young University Rankings 2021 Top 350

fb card

 

Uniwersytet SWPS w liczbach

Uniwersytet SWPS to pierwsza prywatna uczelnia w Polsce, która zyskała status uniwersytetu.

W tym roku obchodzimy 25-lecie istnienia. Uczymy prawie 17,5 tys. studentów na 8 wydziałach oraz prowadzimy badania w 5 kampusach: w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i Sopocie. Oferujemy 35 kierunków studiów I, II i III stopnia oraz dysponujemy szerokim wyborem kierunków studiów podyplomowych.

Podpisaliśmy 102 umowy o współpracy z uczelniami zagranicznymi. Kadra dydaktyczna naszej uczelni to prawie 1000 wykładowców. Realizujemy około 300 projektów naukowych rocznie. Posiadamy 22 centra badawcze. Zajmujemy 5. miejsce pod względem wysokości pozyskanego dofinansowana wśród jednostek aplikujących o środki z Narodowego Centrum Nauki. 

Jesteśmy w grupie 6 proc. elitarnych ośrodków naukowych wyróżnionych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorią A+ jako najlepszy ośrodek w kraju prowadzący badania w obszarze nauk społecznych. 

Więcej o działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu SPWS »