Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Laureatki programu „Zmieniam Świat” 2021

float_intro: /images-old/2015/graduation_2000_1316.jpg

Znamy już nazwiska laureatek tegorocznej edycji programu stypendialnego „Zmieniam Świat” – trzy najzdolniejsze kandydatki rozpoczną darmowe studia na Uniwersytecie SWPS w Katowicach, Poznaniu i Sopocie. Co roku uczelnia wspiera najbardziej utalentowanych maturzystów, przyznając im stypendia pokrywające czesne za pierwszy rok nauki. Nagrodzeni mają możliwość przedłużenia stypendium na cały okres studiów.

 

Wspieramy młode talenty

W ramach programu „Zmieniam Świat” uczelnia przyznaje co roku 3 stypendia na wybrane kierunki studiów w Katowicach, Poznaniu i Sopocie. Wyłonienie laureatów następuje na podstawie oceny dotychczasowych osiągnięć kandydata i motywacji do podjęcia studiów na Uniwersytecie SWPS, wyników rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników ze świadectwa dojrzałości.

Zwycięzcy otrzymują stypendium pokrywające czesne za pierwszy rok studiów na wybranym przez siebie kierunku. Stypendium może zostać przyznane na kolejne lata, pod warunkiem uzyskania bardzo dobrych wyników w nauce ze średnią ocen wyższą co najmniej o 0,1 od średniej ocen całego roku.

Kto może wziąć udział w programie

Program „Zmieniam Świat” skierowany jest do osób, które są aktywne społecznie, angażują się w interesujące przedsięwzięcia, mają dokonania na polu naukowym, artystycznym, kulturalnym lub społecznym. Kandydaci muszą mieć obywatelstwo polskie, legitymować się świadectwem dojrzałości, dyplomem International Baccalaureate lub European Baccalaureate, a także przekroczyć odpowiedni próg punktów z matury.

Szczegółowe zasady programu, sposoby przeliczania punktów wraz z regulaminem można znaleźć na stronie:

„Zmieniam świat” – laureatki 2021

Sopot

 • Aurora Manuszewska
  – Wydział Psychologii w Sopocie
  (kierunek psychologia)

Laureatka jest pierwszą uczestniczką programu „Zmieniam Świat”, która może pochwalić się zagraniczną aktywnością. Podjęła się m.in. realizacji społecznej misji w Zambii w okresie pandemii.

Poznań

 • Ewa Walczak
  – Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
  (kierunek psychologia)

Laureatka nagrody od lat zaangażowana jest w pomoc potrzebującym. Jest wieloletnią wolontariuszką Caritas Polska, od 2018 r. bierze udział w warsztatach terapeutycznych dla dzieci z Zespołem Aspergera. Współtworzyła przedstawienie taneczne w Operze Nova w Bydgoszczy, brała udział w szkoleniu Fundacji EuroWeek, promującej ideę integracji europejskiej, demokracji i rozwoju społeczności lokalnych.

Katowice

 • Zofia Rajczyk
  – Wydział Psychologii w Katowicach
  (kierunek psychologia)

Lureatka może pochwalić się uczestnictwem w wielu projektach kulturalnych. Od 6 lat zaangażowana jest w prowadzenie Kawiarenki Literackiej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie. Współpracowała też z Teatrem Śląskim. Brała udział w wielu działaniach wolontaryjnych na rzecz wykluczonych. Mimo młodego wieku imponuje znajomością dokonań współczesnych psychologów.