Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Uniwersytet SWPS najlepszy w Polsce w rankingu U-Multirank 2021

float_intro: images-old/wszystkie-zdjecia-od-09-09-2021-TU/multirank_2000x1316.jpg

Z dumą zawiadamiamy, że Uniwersytet SWPS zdobył najwyższe noty spośród 40 polskich uczelni zakwalifikowanych do prestiżowego, międzynarodowego rankingu U-Multirank 2021. Otrzymaliśmy oceny „A” (najwyższe z możliwych) w 11 subkategoriach oceniających naukę i badania, transfer wiedzy, umiędzynarodowienie, zaangażowanie w regionie oraz nauczanie i efekty uczenia się. To wyróżnienie potwierdza doskonałą jakość i różnorodność oferty edukacyjnej naszej uczelni.

Uniwersytet SWPS liderem wśród uczelni wyższych w Polsce

Ranking U-Multirank porównuje dokonania uczelni wyższych z całego świata w pięciu kategoriach: nauczanie i efekty uczenia się, nauka i badania, transfer wiedzy, umiędzynarodowienie i zaangażowanie w regionie. Uniwersytet SWPS w zestawieniu z 2021 r. otrzymał w sumie 11 najwyższych ocen („A”) we wszystkich kategoriach.

Nauka i badania:

 • Etaty dla pracowników z doktoratem
 • Profesjonalne publikacje
 • Publikacje w otwartym dostępie (Open Access)

Transfer wiedzy:

 • Dochód ze źródeł prywatnych
 • Spółki spin-off
 • Dochód z kształcenia podyplomowego i zawodowego

Umiędzynarodowienie:

 • Studia drugiego stopnia w językach obcych
 • Międzynarodowe wspólne publikacje

Zaangażowanie w regionie:

 • Absolwenci z licencjatem pracujący w regionie
 • Absolwenci z dyplomem magistra pracujący w regionie
 • Regionalne wspólne publikacje

Nauczanie i efekty uczenia się:

 • Balans płci (to nowa subkategoria wprowadzona w 2021 r., nie była jednak brana pod uwagę przy całościowej ocenie w tej edycji)

Więcej informacji o ocenie Uniwersytetu SWPS w U-Multirank 2021 »

Young University Rankings 2021 Top 350

fb card

O rankingu U-Multirank

Formuła U-Multirank to symbol wielowymiarowego, nowoczesnego podejścia do międzynarodowych zestawień uczelni wyższych. Wyróżnia się przede wszystkim zorientowaniem na użytkownika. Na podstawie danych empirycznych porównuje instytucje szkolnictwa wyższego o podobnych profilach instytucjonalnych w pięciu użytecznych kategoriach.

W 2021 r. w zestawieniu ocenionych zostało 1948 uniwersytetów z 97 krajów, w tym 40 szkół wyższych z Polski. Uniwersytet SWPS dostał najwyższe noty ex aequo ze Szkołą Główną Handlową (SGH).

W ostatnich latach U-Multirank stał się największą międzynarodową bazą danych zawierającą informacje o uniwersytetach na całym świecie, umożliwiającą użytkownikom tworzenie wielowymiarowych porównań w pięciu kategoriach.

Interaktywne narzędzie pomagające kandydatom na studia wybrać najlepiej dopasowany do ich potrzeb uniwersytet lub program dostępne jest na stronie rankingu. Ponadto U-Multirank oferuje serwis z zestawieniem 100 najlepszych uniwersytetów na świecie.