Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Naukowcy z Wydziału Prawa opracują założenia do ustawy 2.0

float_intro: images-old/2015/Nagrody/mlotek-2.jpg

Uniwersytet SWPS znalazł się w gronie laureatów konkursu na opracowanie szczegółowych założeń do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Konsorcjum stworzone przez Wydział Prawa wraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i Collegium Civitas przygotowało jeden z najciekawszych projektów zmian. Zespołowi przewodniczy prof. Hubert Izdebski, dyrektor Instytutu Prawa Uniwersytetu SWPS. Nasi eksperci będą mieli zatem realny wpływ na kształt polskiego systemu szkolnictwa wyższego.

Ustawa 2.0

W konkursie ministerialnym „Ustawa 2.0” wyłoniono trzy zespoły eksperckie, które otrzymają granty wysokości 300 tys. zł na przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych i przygotowanie koncepcji nowej ustawy.

– Prawo o szkolnictwie wyższym wymaga zmiany. Obecny stan prawny oparty jest na założeniach, które utrwalają rzeczywistość – wyjaśnia prof. Hubert Izdebski. – Potrzebne są założenia, które tę rzeczywistość zmienią, pozwolą uczelniom wyższym stosować nowe rozwiązania, nadadzą dynamikę życiu akademickiemu. Gra idzie o nową jakość studiów, nowoczesne zarządzanie i finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki, o nową jakość i zadania kadry akademickiej. Praca nad ustawą jest dla nas wyzwaniem, a sukces źródłem satysfakcji.

Konkurencyjne projekty

Podczas konferencji prasowej minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podkreślił, że laureaci konkursu reprezentują różne środowiska naukowe. W rezultacie powstaną trzy konkurencyjne założenia, które zostaną poddane pod dalszą dyskusję.

Wśród zwycięzców znaleźli się także: afiliowany przy uczelni państwowej zespół prof. Marka Kwieka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz zespół dr. Arkadiusza Radwana związany z fundacją działającą na rzecz nauki – Instytutem Allerhanda.

Finalny kształt ustawy

Wyniki prac wszystkich zespołów będą dyskutowane podczas konferencji Narodowego Kongresu Nauki zaplanowanych na 2017 rok. Finalny projekt, wypracowany podczas debat towarzyszących konferencjom, trafi do prac legislacyjnych, tak aby nowa ustawa mogła wejść w życie z początkiem roku akademickiego 2018/2019.

Oceniając projekty, zwróciliśmy w pierwszej kolejności uwagę na to, czy przedstawiona diagnoza jest właściwa, a następnie na ile ciekawa jest dana propozycja. Trzy wybrane zespoły po pierwsze, bardzo dobrze oceniły sytuację, w jakiej znajduje się nauka polska, a po drugie, ich propozycje dawały dużą szansę na powodzenie polskich uczelni w międzynarodowej konkurencji.

prof. Tomasz Dietl, przewodniczący komisji konkursowej