Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Ocena pozytywna dla wzornictwa w Poznaniu

float_intro: images-old/2015/Wydzialy/sof-fashion.jpg

Unikatowy program wzornictwa School of Form – nagrodzony przez MNiSW w konkursie na najlepsze programy studiów – otrzymał pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Kierunek prowadzony na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu spełnia wszystkie kryteria oceny jakościowej. 

Nowatorski model kształcenia

School of Form oferuje innowacyjny program opracowany przez zespół światowej sławy projektantów, pod kierunkiem Lidewij Edelkoort – wieloletniej dyrektor Design Academy Eindhoven. PKA podkreśliła, że studia bardzo dobrze przygotowują studentów do przyszłej kariery zawodowej. Strategia kształcenia zakłada przede wszystkim bezpośredni kontakt z praktykami, którzy w ramach prowadzonych zajęć dzielą się ze studentami swoim doświadczeniem artystycznym i metodami pracy.

Program kształcenia jest zorientowany na potrzeby studentów i spełnia ich oczekiwania. Jest ciągle doskonalony i dostosowywany do otoczenia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, które podlegają nieustannym przemianom.  

Współpraca z partnerami biznesowymi

Na uwagę zasługuje ściśła współpraca w wieloma firmami i instytucjami z sektora kreatywnego, w których studenci odbywają staże i praktyki. Przedstawiciele branży projektowej opiniują program nauczania pod kątem oczekiwań pracodawców. Doradzają, jakie umiejętności i kompetencje powinni posiadać absolwenci kierunku, aby sprostać wymaganiom rynku. 

PKA doceniła także fakt, że umowy z partnerami zewnętrznymi dają studentom możliwość realizacji konkretnych zadań na zlecenie, dzięki czemu przyszli projektanci poznają zasady działania branży.

Specjalistyczne pracownie

Komisja potwierdziła, że wydział zapewnia studentom komfortowe warunki do pracy projektowej. Wyposażenie przestronnych sal i laboratoriów (sprzęt, materiały i oprogramowanie) jest na najwyższym poziomie. Studenci mają do dyspozycji specjalistyczne pracownie: laboratoria – fotograficzne, filmowe i komputerowe; warsztaty – stolarski i ślusarski; oraz pracownie – krawiecką i ceramiczną.

MOCNE STRONY WZORNICTWA W SCHOOL OF FORM

Studenci są zadowoleni z procesu kształcenia na wizytowanym kierunku, wskazując jako jego mocne strony możliwość realizacji programu kształcenia w języku angielskim. (...) Uczelnia jest otwarta wobec wyzwań rynkowych, podejmując szeroko zakrojoną współpracę z interesariuszami zewnętrznymi w trosce o potrzeby ciągle zmieniającej się rzeczywistości.

fragment raportu z wizytacji PKA

Nadzór nad procesem kształcenia w Polsce

Polska Komisja Akredytacyjna jest organizacją państwową. Zajmuje się oceną jakości kształcenia w ramach systemu szkolnictwa wyższego. Sprawdza, czy uczelnie spełniają warunki do prowadzenia studiów, weryfikuje programy nauczania, stan kadry akademickiej, infrastrukturę oraz system wsparcia studentów w procesie uczenia się, prowadzenia badań i wchodzenia na rynek pracy.

Studia wyróżnione przez PKA

O jakości kształcenia na Uniwersytecie SWPS świadczą bardzo dobre oceny PKA, która niejednokrotnie doceniła nasze studia. W 2014 roku wyróżnienie, jako jedyne w Polsce, otrzymało kulturoznawstwo prowadzone na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych. Z kolei w tym roku – psychologia na Wydziale Psychologii w Warszawie i psychologia na II Wydziale Psychologii we Wrocławiu. Komisja potwierdziła także wysoki poziom nauczania na socjologiifilologii w Warszawie, psychologii w Sopocie, psychologii w Katowicach oraz wzornictwiepsychologii w Poznaniu.