Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Mec. Anna Błaszczak-Banasiak, doktorantka Uniwersytetu SWPS, pokieruje Amnesty International w Polsce

Projekt MOMKEY został nagrodzony w filane IV Zielonej edycji Szkoły Pionierów PFR; fot. Włodzimierz Świątek
float_intro: images/ZDJECIA/aktualnosci/Bckgr-Amnesty.jpg

Z dumą i radością informujemy, że nową dyrektorką Amnesty International w Polsce została mec. Anna Błaszczak-Banasiak – doktorantka na Wydziale Prawa w Warszawie  Uniwersytetu SWPS, a także aktywistka, adwokatka i specjalistka z zakresu prawa antydyskryminacyjnego. Przez ponad 14 lat pracowała na rzecz przywracania równości i sprawiedliwości społecznej w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Pełniła tam m.in. funkcję dyrektorki Zespołu do spraw Równego Traktowania. Jej nowa rola to naturalne rozwinięcie jej dotychczasowej ścieżki zawodowej, skupionej na zapobieganiu dyskryminacji i naruszeniom praw człowieka.

 

Czas wielkich wyzwań

Stowarzyszenie Amnesty International przyjęło nową międzynarodową strategię na lata 2022–2030. Na nowej dyrektorce polskiego oddziału będzie zatem spoczywać ogromna odpowiedzialność. Dla organizacji broniących praw człowieka najbliższa dekada będzie stanowić czas niełatwych wyzwań: walki ze skutkami zmian klimatycznych, ograniczaniem swobód obywatelskich i wolności słowa, pogłębiającymi się nierównościami oraz dyskryminacją różnego rodzaju mniejszości.

– W takim świecie potrzebujemy zdecydowanej odpowiedzi, mocnej postawy sprzeciwu i powrotu do podstaw praw i wolności człowieka. Wierzę, że pod przewodnictwem Anny Błaszczak-Banasiak zespół Amnesty Polska odpowie na te wyzwania i stworzy przestrzeń do działania i wyrażania sprzeciwu wobec naruszeń praw człowieka z jeszcze większą niż do tej pory skutecznością – powiedział Maciej Czapliński, prezes Zarządu Stowarzyszenia Amnesty International.

Anna Błaszczak-Banasiak została nową dyrektorką Amnesty International w Polsce; fot. Filip Springer

Wieloletnie doświadczenie w walce z dyskryminacją

Zapobieganie łamaniu praw człowieka oraz obrona swobód obywatelskich definiują całą karierę zawodową mec. Anny Błaszczak-Banasiak. Jest ona współtwórczynią struktury organu do spraw równego traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W jej kręgu zainteresowań zawodowych pozostają też od zawsze przepisy, które wzmacniają ochronę praw osób z niepełnosprawnościami.

– Mówimy tym samym językiem o naruszeniach i zaniechaniach w obszarze praw człowieka, dlatego z dumą dołączam do globalnego ruchu 10 milionów osób, które niesprawiedliwość na świecie traktują osobiście – mówi nowa dyrektorka Amnesty International.

Organizacja, którą będzie kierować, ma w Polsce swoją komórkę od 1990 r. W tworzenie ruchu w naszym kraju angażowali się m.in. działacze „Solidarności”, ruchu Wolność i Pokój, a także obrońcy w procesach politycznych z czasów PRL. Dziś Amnesty International Polska zrzesza ponad 7000 członków i członkiń, a także tysiące sympatyków. Poprzez prowadzenie prac badawczych, rzecznictwo oraz kampanie, takie jak m.in. Maraton Pisania Listów, Wolna Szkoła czy Moc, nie przemoc – walczy o świat, w którym każdy człowiek może korzystać ze wszystkich praw zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Kształcimy znawców prawa

Wydział Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS skupia wybitnych profesorów należących do czołówki polskiego prawa, specjalistów cieszących się międzynarodowym uznaniem, praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi nowoczesne studia prawnicze o profilu praktycznym, a także działalność badawczą w zakresie ochrony praw człowieka, kondycji zawodów prawniczych i wolności środków społecznego przekazu.

Należymy do Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Prawa (European Law Faculties Association) – prestiżowego grona najlepszych wydziałów z Europy i innych kontynentów, dbających o najwyższy poziom kształcenia na studiach prawniczych. Nasze studia prawnicze zostały nagrodzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepsze programy kształcenia.

 

fAnna Błaszczak-Banasiak, fot. Filip Springer

mec. Anna Błaszczak-Banasiak

Prawniczka, specjalistka w obszarze prawa antydyskryminacyjnego. Doktoranta na Wydziale Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS. Była współprzewodniczącą Komisji Ekspertów do spraw Osób z Niepełnosprawnościami przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, w którego biurze przepracowała 15 lat. Koordynowała proces monitoringu wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Wyróżniona tytułem Ambasadorki Konwencji oraz nagrodą główną „Integralia”. Zasiadała w zarządzie Europejskiej Sieci Organów do spraw Równego Traktowania „Equinet”. Reprezentowała RPO w wielu postępowaniach sądowych, m.in. w sprawach uchylenia samorządowych uchwał o tzw. strefach wolnych od LGBT czy zniesienia zakazów organizowania Marszów Równości. Laureatka „Korony Równości" – nagrody przyznawanej przez Kampanię Przeciw Homofobii.