Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Prof. Aleksandra Łuszczyńska członkiem Rady FNP

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/FNP-naukowcy_1.jpg

Wraz z początkiem czerwca 2016 roku upłynęła czteroletnia kadencja Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Członkiem nowo wybranej Rady została prof. Aleksandra Łuszczyńska z wrocławskiego wydziału Uniwersytetu SWPS, wybitna badaczka, zajmująca się psychologią zdrowia i psychologią kliniczną.

Nowy skład Rady FNP

Radę FNP tworzy od 5 do 7 członków, reprezentujących różne dziedziny nauki: humanistyczne, medyczne, przyrodnicze, społeczne, ścisłe, techniczne, rolnicze. Członkowie Rady muszą posiadać tytuł naukowy profesora i są powoływani na kolejną kadencję tylko jeden raz.

Uroczystość wręczenia aktów powołania na kadencję 2016-2020 odbyła się w siedzibie Fundacji. Przewodził jej prof. Andrzej Jerzmanowski, dotychczasowy przewodniczący Rady. W wydarzeniu wziął udział prof. Leszek Sirko, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W skład nowej Rady, której kadencja rozpocznie się 1 września br., weszli: prof. Aleksandra Łuszczyńska, prof. Maria Nowakowska, prof. Leon Gradoń, prof. Wojciech Tygielski, prof. Karol I. Wysokiński, prof. Jan Kotwica, prof. Włodzimierz Krzyżosiak.

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

FNP jest pozarządową instytucją non-profit, która od momentu założenia w 1991 roku realizuje misję wspierania nauki. Fundacja dofinansowuje projekty wybitnych uczonych i zespołów badawczych, wspomaga innowacyjne wynalazki naukowe, organizuje szkolenia pomagające w rozwoju zawodowym. 

W 1992 roku ustanowiono Nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, nazywaną również  „polskim Noblem”. Nagroda  w wysokości 200 tys. zł jest przyznawana za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze.

Z kolei program MISTRZ FNP (subsydia profesorskie) wspiera uczonych o znaczącym dorobku badawczym i sukcesach w kształceniu młodej kadry naukowej. Wśród laureatów programu jest czworo naukowców z Uniwersytetu SWPS: prof. Aleksandra  Łuszczyńska, prof. Leszek Koczanowicz (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu), prof. Grzegorz Sędek (Wydział Psychologii w Warszawie) oraz prof. Bogdan Wojciszke (Wydział Zamiejscowy w Sopocie).

Na członków Rady FNP są powoływani wybitni uczeni z dorobkiem badawczym na światowym poziomie.

258 Aleksandra Luszczynska

 

O laureatce

Prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska zajmuje się psychologią zdrowia, medycyną behawioralną, problemami z pogranicza psychologii klinicznej i społecznej. Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Anxiety, Stress & Coping” oraz prezydentem Sekcji Psychologii Zdrowia w International Association of Applied Psychology. Należy do AkademiaNet – prestiżowej internetowej bazy 1600 najbardziej utalentowanych badaczek z całego świata.

Interesuje się psychologicznymi wyznacznikami zachowań zdrowotnych (dieta, aktywność fizyczna, zachowania szkodliwe dla zdrowia, badania przesiewowe) oraz czynnikami poprawiającymi jakość życia wśród osób, które przeżyły skrajny stres lub zmagają się chorobą przewlekłą. Na wrocławskim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii zdrowia. Kierownik Centrum Badań Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi.