Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Centrum Książki Chińskiej na Uniwersytecie SWPS

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/china2.jpg

Uniwersytet SWPS od wielu lat współpracuje z Chinami, realizuje badania z zakresu współczesnych przemian Azji Wschodniej, organizuje konferencje i sympozja naukowe, prowadzi studia azjatyckie. Z okazji zaplanowanej na czerwiec wizyty Prezydenta ChRL Xi Jinpinga, Chińska Grupa Wydawnictw Międzynarodowych zaproponowała utworzenie na Uniwersytecie SWPS pierwszego na świecie Centrum Książki Chińskiej. To nowa chińska inicjatywa zaoferowana po raz pierwszy zagranicznej uczelni. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się 14 czerwca w gmachu Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Podpisanie umowy

Na uroczyste podpisanie umowy przybyła do nas delegacja chińska. Spotkanie to było okazją do rozmowy o szerszej współpracy polsko-chińskiej.

W uroczystości ze strony chińskiej uczestniczyli:

 • Pan Guo Weimin – Wiceprezes Biura Informacji Rządu ChRL w randze Wiceministra Rządu Centralnego;
 • JE Xu Jian – Ambasador ChRL w Warszawie;
 • Pan Lu Cairong – Wiceprezes Chińskiej Grupy Wydawnictw Międzynarodowych;
 • Pan Jiang Yonggang – Dyrektor generalny Chińskiej Grupy Wydawnictw Międzynarodowych;
 • Pan Xu Bu – Prezes Foreign Languages Press;
 • Pan Yu Tao – Prezes China Pictorial.

Po stronie polskiej udział wzięki:

 • prof. Andrzej Eliasz – Rektor Uniwersytetu SWPS;
 • prof. Teresa Gardocka – Prorektor ds. współpracy miedzynarodowej;
 • prof. Krzysztof Gawlikowski – Dyrektor Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej;
 • dr Paweł Kowalski – Dyrektor Działu Współpracy Międzynarodowej;
 • Radosław Stanczewski – Koordynator projektów międzynarodowych

oraz zaproszeni goście, w tym Juliusz Szymczak-Gałkowski – Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz przedstawiciel Departamentu Azji i Pacyfiku Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Każda wielka cywilizacja opiera się na księgach, dla niej kluczowych. W przypadku Chin tradycja ksiąg i ich studiowania odgrywała fundamentalną rolę. Dlatego założenie takiego centrum książki ma oczywiście wymiar praktyczny, ale także symboliczny...

prof. Krzysztof Gawlikowski


Pierwsze Centrum Książki Chińskiej

– To duże wydarzenie – powstaje pierwsze na świecie Centrum Książki Chińskiej pod patronatem Chińskiej Grupy Wydawnictw Międzynarodowych.  Zostanie stworzone na bazie istniejącej w Uniwersytecie SWPS biblioteki azjatyckiej. Uczelnia przez okres pięciu lat będzie dostawała ok. 300 publikacji rocznie dotyczących problematyki chińskiej – mówi prof. Tersesa Gardocka, prorektor ds. współpracy międzynarodowej. – Cieszymy się, że nasze stosunki z chińskimi uczelniami i władzami w Pekinie tak dobrze się rozwijają – dodaje.

– Jak sądzę, w Pekinie doceniono nasze Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej jako ośrodek badawczy, a także nową formę kształcenia studentów: nowoczesną sinologię. Zapewne dlatego będziemy dysponowali pierwszym na świecie Centrum Książki Chińskiej – komentuje prof. Krzysztof Gawlikowski. – Każda wielka cywilizacja opiera się na księgach, dla niej kluczowych. W przypadku Chin tradycja ksiąg i ich studiowania odgrywała fundamentalną rolę. Dlatego założenie takiego centrum książki ma oczywiście wymiar praktyczny, ale także symboliczny, gdyż udostępnia naszym studentom czytelnikom zarówno publikacje o współczesnych Chinach, jak też o kulturze chińskiej, włączając dzieła klasyczne. To znacząco wzbogaci nasz chiński księgozbiór, który konsekwentnie rozbudowujemy – dodaje. 

Księgozbiór Orientalistyczny na Uniwersytecie SWPS

Dział orientalistyczny rozwija się pod opieką merytoryczną Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej Uniwersytetu SWPS. Obecnie liczy około 18 tys. książek i czasopism obejmujących tematyką wszystkie dziedziny wiedzy o krajach Azji Wschodniej – historię, stosunki polityczne i gospodarcze, życie społeczne, kulturę, sztukę, etnografię, religię i filozofię, a także literaturę piękną, literaturoznawstwo oraz językoznawstwo.

Czytelnicy znajdą tam również podręczniki do nauki języków orientalnych.

Publikacje w języku chińskim oraz te w innych językach związane z tematyką Kraju Środka stanowią już ponad 60% całego księgozbioru. więcej o księgozbiorze orientalistycznym »

Współpraca z Chinami 

Współpracujemy z wieloma uczelniami z rejonu Azji Wschodniej, w tym chińskimi: Capital Normal University w Pekinie czy Chongqing University of Technology, a od niedawna także z Chińskim Uniwersytetem Ludowym z Pekinu. W 2013 roku uruchomiliśmy kierunek Studia azjatyckie: Chiny i Azja Wschodnia, który przygotowuje studentów do podjęcia skutecznej współpracy z Azjatami w sferze administracji, organizacji międzynarodowych i biznesu. Obecnie na tym kierunku kształcimy ponad 100 studentów.

Chińczycy są jedną z najliczniejszych narodowości (po Rosjanach, Ukraińcach i Turkach) wśród studentów zagranicznych Uniwersytetu SWPS. Mamy kilkudziesięciu absolwentów oraz 110 studentów (59 na studiach licencjackich i magisterskich, 17 w ramach wymiany międzynarodowej i 34 w ramach Preparatory Schools).

myFlickr