Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Wyróżnienie za najlepszy doktorat o kulturze

float_intro: images-old/2015/Blog/doktorat.jpg

Stany Zjednoczone w czasach Wielkiego Kryzysu, tysiące imigrantów, przymusowa asymilacja, prześladowania na tle rasowym, terror i przemoc. Czy istnieje analogia pomiędzy genezą powstania Ku Klux Klanu a współczesnych skrajnie radykalnych ruchów nacjonalistycznych?

Praca dr. Krzysztofa Kasińskiego, absolwenta studiów doktoranckich na Uniwersytecie SWPS, została wyróżniona w konkursie Narodowego Centrum Kultury na najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny kulturoznawstwa.

Ku Klux Klan i amerykańscy neonaziści

Praca doktorska dr. Kasińskiego jest pierwszym w Polsce pełnym opracowaniem współpracy Ku Klux Klanu i amerykańskich neonazistów przed wybuchem drugiej wojny światowej. Rozprawa z pogranicza antropologicznie rozumianych studiów nad nacjonalizmem i kulturoznawczo zorientowanych badań nad ideologią współczesną jest szczególnie ciekawa w kontekście obecnej współpracy „potomków” tych organizacji na terenie USA.

Studia doktoranckie na Uniwersytecie SWPS

Dr Kasiński ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie SWPS, gdzie pracował pod okiem prof. Wojciecha Burszty. W 2012 roku otworzył przewód doktorski na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych. Dwa lata później obronił pracę pt. „Wieloetniczność czy asymilacja – teorie integracji etnicznej na przykładzie działalności Ku Klux Klanu i amerykańskich neonazistów w latach 1915-1945”, nagrodzoną w konkursie NCK.

Wsparcie promotora naukowego 

Opiekunem naukowym dr. Kasińskiego był prof. Wojciech Burszta, wybitny antropolog i kulturoznawca, eseista i krytyk kultury. Profesor jest kierownikiem Katedry Antropologii Kultury na Uniwersytecie SWPS. Prowadzi zajęcia z zakresu antropologii symbolicznej i interpretatywnej, teorii nacjonalizmu i antropologii kontestacji. W ramach Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS wspiera młodych naukowców realizujących badania z zakresu kulturoznawstwa i literaturoznawstwa.

To Profesor Burszta ukształtował i ukierunkował zakres i tematykę badawczą mojej pracy doktorskiej. Był prawdziwym Mistrzem i Nauczycielem. Zawsze życzliwy, otwarty i pomocny. Chętnie poświęcał swój czas seminarzystom.

dr Krzysztof Kasiński

Konkurs na najlepszy doktorat o kulturze

Od 12 lat Narodowe Centrum Kultury nagradza autorów najlepszych prac doktorskich. Zwycięzcy wyłaniani są w dwuetapowym postępowaniu. Rozprawy zgłoszone do konkursu są oceniane przez członków Rady Programowej NCK – przedstawicieli środowisk naukowych i instytucji kultury. W tegoroczne edycji oprócz nagrody głównej przyznano 4 wyróżnienia, w tym jedno dla dr. Kasińskiego. 

Kryteria oceny

Jury bierze pod uwagę zgodność pracy z tematyką konkursu oraz sposób interpretacji tematu. Ocenia naukowy warsztat kulturoznawczy autora, trafność problematyzacji, sprawność stylistyczną i dojrzałość wywodu teoretycznego, a także znajomość dorobku dziedziny z uwzględnieniem polskiej tradycji badawczej. Nie bez znaczenia pozostają nowatorstwo i oryginalność ujęcia tematu oraz atrakcyjność dla czytelników.

258 Kasinski Krzysztof

Dr Krzysztof Kasiński jest absolwentem filologii angielskiej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz amerykanistycznych studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 2007 roku wydał poszerzoną wersję swojej pracy magisterskiej w postaci pierwszej polskiej monografii o Ku Klux Klanie z lat 20. XX wieku. W 2014 roku ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie SWPS. Od roku akademickiego 2015/16 jest wykładowcą w Instytucie Filologii Obcych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie prowadzi zajęcia z przedmiotów kulturoznawczych angielskiego obszaru językowego.