Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Wyróżnienie za najlepszy doktorat o kulturze

float_intro: images-old/2015/Blog/doktorat.jpg

Stany Zjednoczone w czasach Wielkiego Kryzysu, tysiące imigrantów, przymusowa asymilacja, prześladowania na tle rasowym, terror i przemoc. Czy istnieje analogia pomiędzy genezą powstania Ku Klux Klanu a współczesnych skrajnie radykalnych ruchów nacjonalistycznych?

Praca dr. Krzysztofa Kasińskiego, absolwenta studiów doktoranckich na Uniwersytecie SWPS, została wyróżniona w konkursie Narodowego Centrum Kultury na najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny kulturoznawstwa.

Ku Klux Klan i amerykańscy neonaziści

Praca doktorska dr. Kasińskiego jest pierwszym w Polsce pełnym opracowaniem współpracy Ku Klux Klanu i amerykańskich neonazistów przed wybuchem drugiej wojny światowej. Rozprawa z pogranicza antropologicznie rozumianych studiów nad nacjonalizmem i kulturoznawczo zorientowanych badań nad ideologią współczesną jest szczególnie ciekawa w kontekście obecnej współpracy „potomków” tych organizacji na terenie USA.

Studia doktoranckie na Uniwersytecie SWPS

Dr Kasiński ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie SWPS, gdzie pracował pod okiem prof. Wojciecha Burszty. W 2012 roku otworzył przewód doktorski na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych. Dwa lata później obronił pracę pt. „Wieloetniczność czy asymilacja – teorie integracji etnicznej na przykładzie działalności Ku Klux Klanu i amerykańskich neonazistów w latach 1915-1945”, nagrodzoną w konkursie NCK.

Wsparcie promotora naukowego 

Opiekunem naukowym dr. Kasińskiego był prof. Wojciech Burszta, wybitny antropolog i kulturoznawca, eseista i krytyk kultury. Profesor jest kierownikiem Katedry Antropologii Kultury na Uniwersytecie SWPS. Prowadzi zajęcia z zakresu antropologii symbolicznej i interpretatywnej, teorii nacjonalizmu i antropologii kontestacji. W ramach Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS wspiera młodych naukowców realizujących badania z zakresu kulturoznawstwa i literaturoznawstwa.

To Profesor Burszta ukształtował i ukierunkował zakres i tematykę badawczą mojej pracy doktorskiej. Był prawdziwym Mistrzem i Nauczycielem. Zawsze życzliwy, otwarty i pomocny. Chętnie poświęcał swój czas seminarzystom.

dr Krzysztof Kasiński

Konkurs na najlepszy doktorat o kulturze

Od 12 lat Narodowe Centrum Kultury nagradza autorów najlepszych prac doktorskich. Zwycięzcy wyłaniani są w dwuetapowym postępowaniu. Rozprawy zgłoszone do konkursu są oceniane przez członków Rady Programowej NCK – przedstawicieli środowisk naukowych i instytucji kultury. W tegoroczne edycji oprócz nagrody głównej przyznano 4 wyróżnienia, w tym jedno dla dr. Kasińskiego. 

Kryteria oceny

Jury bierze pod uwagę zgodność pracy z tematyką konkursu oraz sposób interpretacji tematu. Ocenia naukowy warsztat kulturoznawczy autora, trafność problematyzacji, sprawność stylistyczną i dojrzałość wywodu teoretycznego, a także znajomość dorobku dziedziny z uwzględnieniem polskiej tradycji badawczej. Nie bez znaczenia pozostają nowatorstwo i oryginalność ujęcia tematu oraz atrakcyjność dla czytelników.

258 Kasinski Krzysztof

Dr Krzysztof Kasiński jest absolwentem filologii angielskiej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz amerykanistycznych studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 2007 roku wydał poszerzoną wersję swojej pracy magisterskiej w postaci pierwszej polskiej monografii o Ku Klux Klanie z lat 20. XX wieku. W 2014 roku ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie SWPS. Od roku akademickiego 2015/16 jest wykładowcą w Instytucie Filologii Obcych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie prowadzi zajęcia z przedmiotów kulturoznawczych angielskiego obszaru językowego.