Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Zwodnicze imaginarium. Antropologia neoliberalizmu

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/Zwodnicze-imaginarium-top.jpg

Zwodnicze imaginarium. Antropologia neoliberalizmu” pod redakcją Wojciecha Burszty, Piotra Jezierskiego i Michała Rauszera to zbiór kilkunastu artykułów, z których wyłania się trafna i przenikliwa diagnoza otaczającej rzeczywistości. Autorzy, kulturoznawcy, antropologowie kultury, filozofowie, socjologowie i medioznawczy, przyjęli wspólną perspektywę badawczą – antropologię neoliberalizmu, subdyscyplinę dotąd nieznaną w polskich naukach humanistycznych.

Antropologia neoliberalizmu – nowa perspektywa badawcza

„Zwodnicze imaginarium. Antropologia neoliberalizmu” to zbiór 15 artykułów badaczy zajmujących się problematyką neoliberalizmu w kontekście przemian społeczno-kulturowych. Fenomen ten został pokazany przez pryzmat antropologii neoliberalizmu, subdyscypliny w Polsce praktycznie nieznanej, tylko z rzadka pojawiającej się w pracach badawczych, natomiast dynamicznie rozwijającej się w krajach Europy Zachodniej. Książka pod redakcją Burszty, Jezierskiego i Rauszera ma wypełnić tę lukę i stanowić istotny wkład w rozwój antropologii neoliberalizmu na rodzimym gruncie.

W gronie autorów znaleźli się m.in.: Jacek Drozda, Jędrzej Burszta, Barbara Kwaśny, Marek Pawlak, Marta Songin-Mokrzan.

Książkę wyróżnia aspekt praktyczny – autorzy przytaczają przykłady konkretnych badań kulturowych: etnologicznych, kulturoznawczych, filozoficznych, socjologicznych przeprowadzonych w różnych kontekstach kulturowych.

W tomie można znaleźć zarówno refleksje na temat nowej klasy społecznej, której powstanie jest pochodną neoliberalnych porządków – prekariatu, jak i gentryfikacji. Sporo miejsca zajmują omówienia zmian, jakim współcześnie podlegają relacje społeczne pod wpływem m.in. wymuszonej mobilności. Zbiór przynosi szereg refleksji teoretycznych, które uzupełniają ustalenia metodologiczne badaczy. Dzięki przyjęciu perspektywy antropologii neoliberalizmu czytelnik otrzymuje dogłębną i wszechstronną diagnozę otaczającej rzeczywistości.

zwodnicze imaginarium smallKsiążka została wydana nakładem Wydawnictwa Naukowego Katedra. Publikację dofinansowano z funduszy Uniwersytetu SWPS. 

Redakcja 

Wojciech Burszta – wybitny antropolog i kulturoznawca, eseista i krytyk kultury. Interesuje się teorią i praktyką współczesnej kultury, w tym popkultury i popnacjonalizmu. Zajmuje się badaniami z kręgu antropologii współczesności i kulturoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki mitu i symbolu, a także zjawiskami kontestacji i anarchii w społeczeństwach liberalnych. Autor kilkunastu książek i ponad 250 artykułów poświęconych kulturze współczesnej.

Piotr Jezierski – z wykształcenia realizator filmowo-telewizyjny i kulturoznawca. Zawodowo pracuje jako redaktor telewizyjny i dziennikarz. Publikował m.in. w „Kulturze Współczesnej” i „Czasie Kultury”. Współtworzył kwartalnik literacko-artystyczny „Skafander”. Autor książek „Wektory wyobraźni. Przekraczanie granic w tekstach kultury popularnej″, „Siła strachu”. Naukowo zajmuje się powiązaniami historii, mitologii, filmu i nowych mediów oraz wątkami fabularnymi w kulturze współczesnej.

Michał Rauszer – etnograf i kulturoznawca. Specjalizuje się w badaniu i rozpoznawaniu wspólnot lokalnych (prowadził badania na Śląsku, Podkarpaciu, Warszawie, Łodzi), mapowaniu lokalnych sieci nieformalnych oraz w analizie dyskursów wspólnotowych. Poza tym zajmuje się także badaniami nad buntem i czeskim surrealizmem.