Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Samoocena i test. Moje doświadczenia

float_intro: images-old/2015/Nowosci-wydawnicze/Samoocena-Niemierko-top.jpg

Samoocena i test. Moje doświadczenia” to zbiór wspomnień i refleksji prof. Bolesława Niemierki, jednego z najbardziej znanych i cenionych polskich metodologów pedagogiki, teoretyków diagnozy i pomiaru dydaktycznego. Profesor, który większą część życia poświęcił ocenie i testowi, tym razem ocenia siebie. Jego retrospektywna, osobista opowieść stanowi podsumowanie kilkudziesięcioletniej kariery dydaktyka i pedagoga.

Samoocena i testy osiągnięć

– Samoocena była dla mnie nieustannym problemem, testy osiągnięć zaś były specjalizacją naukową. Życie w paru epokach społecznych dało okazję śledzenia, jak rozwijały się poglądy otoczenia i moje własne koncepcje tych dwu dziedzin – pisze we wprowadzeniu prof. Niemierko. Jako badacz i dydaktyk całkowicie poświęcił się zagadnieniom oceny szkolnej i problematyce konstrukcji testów. Szczególnie interesowały go związki między uczeniem się, osiągnięciami szkolnymi a samooceną ucznia.

Podsumowanie dotychczasowego dorobku naukowego

„Samoocena i test. Moje doświadczenia” to książka osobista, w której profesor podsumowuje dotychczasową pracę, wspomina bliskich, przyjaciół, znajomych i wychowanków oraz ujawnia swoje poglądy na kontrowersyjne problemy, które trapią pedagogikę jako naukę. Na książkę składa się kilkadziesiąt epizodów i analiz ujętych w cztery części.

Pierwsza to „Czekanie na pomoc”, w której profesor zastanawia się nad determinantami rozwoju i niebezpieczeństwami, jakie czyhają na młodych ludzi w tym trudnym okresie. Opowieść ilustruje przykładami ze swojego dzieciństwa i wczesnej młodości, wspominając rodzinę i szkolnych kolegów. „Wśród ludzi” to wspomnienia początków kariery pedagogicznej i dydaktycznej, wielowątkowa opowieść o ludziach, którzy byli wzorem i inspiracją dla profesora i jednocześnie mieli wpływ na samoocenę młodego człowieka. Z kolei rozdział „Dylematy pomiaru w edukacji” to szeroka refleksja na temat istotnych w pracy pedagoga pojęć, których znaczenie zmieniało się wraz ze światowym rozwojem edukacji i powstawaniem autorskich koncepcji. Książkę kończy „Suma doświadczeń” – podsumowanie wspomnień i prognozy dla następców.

Adresaci książki

„Samoocena i test. Moje doświadczenia” to pozycja obowiązkowa dla pedagogów, psychologów, nauczycieli, studentów pedagogiki i nauk pokrewnych. Książka z pewnością ucieszy także współpracowników i wychowanków profesora, których sylwetki przewijają się na kartach książki.

samoocena i test smallPublikacja jest wspólną inicjatywą wydawniczą Uniwersytetu SWPS oraz Wydawnictwa Akademickiego SEDNO. 

O autorze

Prof. Bolesław Niemierko – bada przebieg i wyniki uczenia się młodzieży. Interesują go prawidłowości psychologiczne i pedagogiczne tego procesu oraz metody sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów. Jest pionierem zastosowań testów do tego celu i ostrym krytykiem nadużyć, do jakich w związku z nimi dochodzi w autorytarnych systemach kształcenia.  Pracował w wielu instytucjach naukowo-dydaktycznych, m.in. w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie i na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie pracuje w Zakładzie Wspomagania Rozwoju Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Dochował się 32 doktorów pedagogiki, patronuje Polskiemu Towarzystwu Diagnostyki Edukacyjnej w Krakowie.  

Opublikował m.in.: „O powodzeniu nauczyciela w pracy dydaktyczno-wychowawczej” (1969), „Testy osiągnięć szkolnych. Podstawowe pojęcia i techniki obliczeniowe” (1975), „Pomiar sprawdzający w dydaktyce. Teoria i zastosowania” (1990), „Pomiar wyników kształcenia” (1999), „Ocenianie szkolne bez tajemnic” (2002), „Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki” (2007), „Diagnostyka edukacyjna. Podręcznik akademicki” (2009). Jego zainteresowania to także fotografia, tenis stołowy, pływanie, kultura iberyjska.