Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Samoocena i test. Moje doświadczenia

float_intro: images-old/2015/Nowosci-wydawnicze/Samoocena-Niemierko-top.jpg

Samoocena i test. Moje doświadczenia” to zbiór wspomnień i refleksji prof. Bolesława Niemierki, jednego z najbardziej znanych i cenionych polskich metodologów pedagogiki, teoretyków diagnozy i pomiaru dydaktycznego. Profesor, który większą część życia poświęcił ocenie i testowi, tym razem ocenia siebie. Jego retrospektywna, osobista opowieść stanowi podsumowanie kilkudziesięcioletniej kariery dydaktyka i pedagoga.

Samoocena i testy osiągnięć

– Samoocena była dla mnie nieustannym problemem, testy osiągnięć zaś były specjalizacją naukową. Życie w paru epokach społecznych dało okazję śledzenia, jak rozwijały się poglądy otoczenia i moje własne koncepcje tych dwu dziedzin – pisze we wprowadzeniu prof. Niemierko. Jako badacz i dydaktyk całkowicie poświęcił się zagadnieniom oceny szkolnej i problematyce konstrukcji testów. Szczególnie interesowały go związki między uczeniem się, osiągnięciami szkolnymi a samooceną ucznia.

Podsumowanie dotychczasowego dorobku naukowego

„Samoocena i test. Moje doświadczenia” to książka osobista, w której profesor podsumowuje dotychczasową pracę, wspomina bliskich, przyjaciół, znajomych i wychowanków oraz ujawnia swoje poglądy na kontrowersyjne problemy, które trapią pedagogikę jako naukę. Na książkę składa się kilkadziesiąt epizodów i analiz ujętych w cztery części.

Pierwsza to „Czekanie na pomoc”, w której profesor zastanawia się nad determinantami rozwoju i niebezpieczeństwami, jakie czyhają na młodych ludzi w tym trudnym okresie. Opowieść ilustruje przykładami ze swojego dzieciństwa i wczesnej młodości, wspominając rodzinę i szkolnych kolegów. „Wśród ludzi” to wspomnienia początków kariery pedagogicznej i dydaktycznej, wielowątkowa opowieść o ludziach, którzy byli wzorem i inspiracją dla profesora i jednocześnie mieli wpływ na samoocenę młodego człowieka. Z kolei rozdział „Dylematy pomiaru w edukacji” to szeroka refleksja na temat istotnych w pracy pedagoga pojęć, których znaczenie zmieniało się wraz ze światowym rozwojem edukacji i powstawaniem autorskich koncepcji. Książkę kończy „Suma doświadczeń” – podsumowanie wspomnień i prognozy dla następców.

Adresaci książki

„Samoocena i test. Moje doświadczenia” to pozycja obowiązkowa dla pedagogów, psychologów, nauczycieli, studentów pedagogiki i nauk pokrewnych. Książka z pewnością ucieszy także współpracowników i wychowanków profesora, których sylwetki przewijają się na kartach książki.

samoocena i test smallPublikacja jest wspólną inicjatywą wydawniczą Uniwersytetu SWPS oraz Wydawnictwa Akademickiego SEDNO. 

O autorze

Prof. Bolesław Niemierko – bada przebieg i wyniki uczenia się młodzieży. Interesują go prawidłowości psychologiczne i pedagogiczne tego procesu oraz metody sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów. Jest pionierem zastosowań testów do tego celu i ostrym krytykiem nadużyć, do jakich w związku z nimi dochodzi w autorytarnych systemach kształcenia.  Pracował w wielu instytucjach naukowo-dydaktycznych, m.in. w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie i na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie pracuje w Zakładzie Wspomagania Rozwoju Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Dochował się 32 doktorów pedagogiki, patronuje Polskiemu Towarzystwu Diagnostyki Edukacyjnej w Krakowie.  

Opublikował m.in.: „O powodzeniu nauczyciela w pracy dydaktyczno-wychowawczej” (1969), „Testy osiągnięć szkolnych. Podstawowe pojęcia i techniki obliczeniowe” (1975), „Pomiar sprawdzający w dydaktyce. Teoria i zastosowania” (1990), „Pomiar wyników kształcenia” (1999), „Ocenianie szkolne bez tajemnic” (2002), „Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki” (2007), „Diagnostyka edukacyjna. Podręcznik akademicki” (2009). Jego zainteresowania to także fotografia, tenis stołowy, pływanie, kultura iberyjska.