Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Migrants as Agents of Change

float_intro: images-old/2015/Nowosci-wydawnicze/migrants-as-a-agents-of-change.jpg

W ostatnich latach zagadnienie migracji pojawia się w mediach niemal każdego dnia. Niedawny Brexit stał się kolejnym przyczynkiem do dyskusji na ten temat i postawił nowe wyzwania przed Unią Europejską. Książka „Migrants as Agents of Change. Social Remittances in Enlarged European Union” [Migranci jako agenci zmiany. Społeczne przekazy migracyjne w powiększonej Unii Europejskiej] autorstwa Izabeli Grabowskiej i in. omawia społeczne i kulturowe aspekty migracji między Polską i Wielką Brytanią.

Społeczne przekazy migracyjne

W dotychczasowych publikacjach dużo miejsca poświęcono ekonomicznym skutkom migracji, zapominając, że pieniądz to nie jedyna kategoria, w jakiej należy rozpatrywać to zjawisko. Migranci przenoszą także wiedzę, umiejętności, kodeksy zachowania, normy, wartości, praktyki i kapitał społeczny.

Autorzy książki skupili się na niemonetarnych czyli społecznych przekazach migracyjnych. Omawiają społeczne i kulturowe następstwa migracji z krajów Europy Centralnej i Wschodniej do krajów Zachodniej Europy, która stała się możliwa po powiększeniu Unii Europejskiej w 2004 roku.

Na przestrzeni lat wykształcił się i rozwinął złożony proces generujący społeczne przekazy migracyjne oraz dyfuzję kulturową pomiędzy „nowymi” i „starymi” członkami EU. Jedni osiedlili się w krajach UE przyjmujących migrantów, inni przystąpili do swego rodzaju cyklicznej migracji lub powrócili do swych rodzinnych krajów.

Książka śledzi z dużą dokładnością, co się dzieje, gdy Polacy stykają się z nowymi okolicznościami, jak odnajdują się w nowych, nieznanych warunkach, co uznają za pozytywne i potencjalnie wartościowe, gdy już zaczynają poznawać szczegóły brytyjskiego życia towarzyskiego. Jednocześnie badają czy i jak migranci wpływają na swoje rodzinne społeczności.

Wpływ migrantów na lokalne społeczności

Autorzy pokazują, że lokalni mieszkańcy postrzegają migrację jako ogólne zjawisko społeczne, a nie jako nowy trend; jako proces, gdzie ludzie idą za przykładem innych, którzy już wcześniej zdecydowali się na migrację. Skutki migracji postrzegane są tendencyjnie. Z jednej strony migracja widziana jest jako czynnik modernizujący lokalne miejscowości (np. poprzez kreowanie nowych miejsc pracy i podwyższenie jakości życia). Z drugiej strony, jako czynnik wpływający negatywnie na lokalne społeczności (np. jako zjawisko przyczyniające się do rozłamu życia rodzinnego).

Podobnie powszechne nastawienie lokalnych mieszkańców do idei i zachowań przyniesionych z zagranicy jest raczej ambiwalentne. Zakres lokalnego oddziaływania społecznych przekazów migracyjnych zależy od ich „społecznie użytecznej roli” w społeczności i od siatki kontaktów wśród lokalnych mieszkańców. Jednocześnie społeczne przekazy migracyjne często spotykają się z oporem lokalnych mieszkańców, bardziej ze względu na ogólny konserwatyzm lokalnych społeczności niż ze względu na istotę samych kulturowych i społecznych przekazów.

Naukowcy prezentują jednak dowody na to, że w odpowiednich warunkach migranci mogą działać jako agenci zmiany poprzez transfer społecznych przekazów. By to nastąpiło muszą być ciągle aktywni zarówno w społecznościach, z których się wywodzą, jaki i tych, w których się osiedlili jako imigranci. Muszą mieć szeroką siatkę kontaktów i cieszyć się pewną dozą lokalnego społecznego uznania (co niekoniecznie przekłada się na ich wysoką pozycję społeczną na co dzień), by móc szerzyć formy zmian społecznych dotyczących idei i praktyk.

migrants 400Publikacja ukazała się w ramach serii Migration, Diasporas and Citizenship wydawnictwa Palgrave Mcmillan.

 

Rekomendacje

„Ważny wkład do dyskusji o migracji i zmianach społecznych. Na podstawie interdyscyplinarnych, podłużnych badań naukowych, Izabela Grabowska i jej współpracownicy dokładnie ukazują rzeczywisty proces transferu społecznych przekazów. W świecie, w którym rządy krajów wysyłających emigrantów coraz częściej oczekują od swych obywateli przebywających na obczyźnie ekonomiczno-społecznego wkładu, ta książka jest niezastąpionym kompendium wiedzy o tym, jak i kiedy innowacja, lub opór przed nią, następuje”.

Peggy Levitt, Harvard University

„Ta oryginalna i dająca do myślenia książka przygląda się ludziom, którzy powracają w rodzinne strony po okresie życia za granicą. Bada dlaczego niektórzy z nich wpływają na lokalne opinie i zachowania, podczas gdy innym się to nie udaje. Dzięki wyczerpującym, podłużnym badaniom etnograficzno-socjologicznym w Polsce i Wielkiej Brytanii, książka stanowi przełomowy wkład w literaturę dotyczącą społecznych przekazów migracyjnych i zmian inicjowanych przez migrantów”.

Anne White, University College London

O autorce

Prof. dr hab. Izabela Grabowska – socjolog i ekonomista. Zajmuje się badaniem rynku pracy, rozwojem i migracjami, ze szczególnym uwzględnieniem transferu kompetencji oraz przechodzeniem osób młodych z edukacji na rynek pracy. Publikuje na temat karier zawodowych osób mobilnych, transferu kwalifikacji, młodych na rynku pracy, społecznych przekazów migracyjnych.

Współpracuje z Ośrodkiem Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Jest wiceprzewodniczącą zarządu IMISCOE Research Network [Międzynarodowej Sieci Badawczej ds. Migracji, Integracji i Spójności Społecznej]. Współpracuje z Ernst & Young Business School w Bolonii w zakresie kształcenia Publicznych Służb Zatrudnienia, głównie EURES, europejskim portalem mobilności zawodowej. Doradza Powiatowym Urzędom Pracy w kwestiach związanych z profilowaniem ścieżek zawodowych osób bezrobotnych oraz ewaluowaniem praktyk rynku pracy. Jest ekspertem narodowym dla Komisji Europejskiej w nowej Europejskiej Klasyfikacji Kwalifikacji, Kompetencji i Zawodów ESCO.

Pracuje na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWPS. Jeste kierownikiem Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich oraz ośrodka badawczego Młodzi w Centrum LAB.