Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Konseptualisering av rommet hos polske innlærere – utfordringer og diagnoser

float_intro: images-old/ksiazka-szymanska.jpg

Według danych norweskiego Centralnego Biura Statystycznego, w 2017 roku w Norwegii mieszkało ponad 100 tysięcy Polaków. Tym samym, stanowili oni najlicznieszą gupę obcokrajowców zamieszkujących kraj fiordów. Część z nich postanowiła uczyć się języka norweskiego, co mogło być nie lada wyzwaniem, gdyż różni się on znacznie od polskiego. W swojej najnowszej książce skandynawistka Oliwia Szymańska zwraca uwagę na niektóre trudności natury poznawczej, jakie stają przed Polakami uczącymi się języka norweskiego. 

Konceptualizacja przestrzeni u Polaków

Autorka w książce Konseptualisering av rommet hos polske innlærere – utfordringer og diagnoser. En korpusbasert studie med norske påstedspreposisjoner i og på i fokus [Konceptualizacja przestrzeni u Polaków uczących się języka norweskiego – wyzwania i diagnozy. Studium korpusowe z przyimkami i i på w centrum] opisuje trudności w zakresie użycia fraz przyimkowych, z jakimi spotykają się Polacy uczący się języka norweskiego, które wynikają z nieco odmiennej niż w języku polskim konceptualizacji przestrzeni. Szczególną uwagę zwraca na zastosowanie dwóch podstawowych przyimków przestrzennych, w języku polskim w oraz na a także ich norweskich odpowiedników, czyli i oraz på. 

Kluczem do tej analizy jest łagodna wersja relatywizmu językowego głoszącego, że język ojczysty determinuje widzenie świata. Dużą rolę w tym procesie odgrywa więc transfer konceptualny czyli wpływ pierwszego języka na odbiór lub produkcję drugiego.

Jak podaje autorka: „istnieją cztery potencjalne źródła transferu konceptualnego: częściowo odmienna konceptualizacja przedmiotów i miejsc w j. polskim i norweskim, podwójna konceptualizacja miejsc wyrażana w j. norweskim, zakodowane w norweskim przyimku informacje poboczne o danej relacji przestrzennej oraz zróżnicowanie dialektalne języka norweskiego, które w pewnym stopniu rzutuje na dystrybucję przyimków przestrzennych. Na podstawie tych wstępnych diagnoz przeprowadzono dowód na wpływ poszczególnych czynników na akwizycję i dystrybucję przyimków i oraz på w języku norweskim”.

400px szymanska Partnerem merytorycznym wydania jest Uniwersytet SWPS.

O autorce

258 oliwia szymanska

dr Oliwia Szymańska

Filolog, skandynawista. Zajmuje się nauczaniem języka norweskiego. Prowadzi intensywne kursy specjalistyczne dla personelu medycznego. Naukowo interesuje się relatywizmem językowym, zjawiskiem transferu konceptualnego i językowego oraz semantyką, kognitywistyką i socjolingwistyką. Wykonuje tłumaczenia z zakresu medycyny, budownictwa, motoryzacji, ochrony środowiska i reklamy. Jest współautorką podręcznika „Norweski. Szybki Start” (2011). Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu gramatyki kontrastywnej polsko-norweskiej, gramatyki opisowej języka norweskiego, przekładu tekstów użytkowych, słownictwa i rozumienia tekstów.