Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Przesłuchanie jako czynność dowodowa

float_intro: images-old/przesluchaniw-jagiello.jpg

Przesłuchanie jest podstawową czynnością procesową i odgrywa kluczową rolę w każdym postępowaniu. Dr Dariusz Jagiełło z Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w swojej monografii kompleksowo opisuje zagadnienie przesłuchania jako czynności dowodowej, przedstawiając je na płaszczyźnie ustawy karnoprocesowej oraz w ujęciu kryminalistycznym i psychologicznym. 

Przesłuchanie jako czynność dowodowa

Proces karny jest zazwyczaj skompliowany, ale przebiega w sposób dynamiczny. Przesłuchanie natomiast jest podstawową czynnością procesową i odgrywa kluczową rolę w każdym postępowaniu. Autor w publikacji opisuje model postępowania dowodowego na tle postępowania karnego, prezentuje je w kontekście treści polskiej ustawy karnoprocesowej, przedstawia taktyczną organizację czynności tego procesu oraz prezentuje kryteria analizy zeznań i wyjaśnień.

Lektura książki dostarcza pełnego przekroju zastosowania czynności dowodowej, jaką jest przesłuchanie. Publikacja ta ma charakter interdyscyplinarny, gdyż zaganienie przesłuchania prezentowane jest nie tylko w kontekście ustawy karnoprocesowej, ale również w aspekcie psychologicznym i kryminalistycznym.

 

dr hab. Ewa Kruk

Praca stanowi rzetelne i kompleksowe opracowanie zagadnienia przesłuchania jako czynności dowodowej. Ma ona charakter interdyscyplinarny. Autor przedstawił problematykę przesłuchania na płaszczyźnie ustawy karnoprocesowej oraz w ujęciu kryminalistycznym i psychologicznym. Przeanalizował najważniejsze kwestie związane z tematem. Dokonał interpretacji zagadnień budzących wątpliwości zarówno z teoretycznoprawnego, jak i praktycznego punktu widzenia i przedstawił rozwiązania lub wskazał kierunek rozwiązania danego problemu, przez co czynił swą monografię wartościową dla polskiej nauki. Walorem pracy jest jej aspekt praktyczny – wskazanie możliwości wykorzystania wiedzy teoretycznoprawnej i psychologicznej w praktyce organu przesłuchującego. Jest to opracowanie kompleksowe, potrzebne i oczekiwane w polskiej nauce procesu karnego i kryminalistyki. Poglądy Autora są konsekwentnie uargumentowane i oparte na bogatej literaturze przedmiotu i orzecznictwie. Nawet, jeżeli Autor zajmuje odmienne stanowisko od poglądów przyjętych w doktrynie, to czyni to w sposób merytoryczny, który skłania do refleksji naukowej.

400px presluchanie jagiello Partnerem merytorycznym wydania jest Uniwersytet SWPS.
Książka na stronie wydawcy »

O autorze

258 jagiello dariusz

dr Dariusz Jagiełło

Prawnik, radca prawny. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym oraz procesowym. Zajmuje się także kryminalistyką i kryminologią. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na przestępstwach popełnianych przy użyciu dokumentów, na szeroko rozumianych zagadnieniach związanych z uzyskiwaniem dowodu z zeznań lub wyjaśnień za pomocą realizowania czynności przesłuchania z wykorzystaniem niedozwolonych metod, oraz na tematyce oddziaływania sugestii na wynik czynności kryminalistycznych. Jest autorem podręczników akademickich dla studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne: „Kryminalistyka – przegląd podstawowych zagadnień taktyki, techniki i profilaktyki kryminalistycznej” (2011), „Kryminologia. Zarys wykładu” (2012), oraz książek z dziedziny prawa karnego, takich jak: „Prawo karne materialne” (2013), „Przestępstwa przeciwko dokumentom w polskim prawie karnym” (2013). Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa karnego materialnego oraz procesowego, kryminalistyki, kryminologii, psychologicznych aspektów przesłuchań oraz zamówień publicznych.