Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Przesłuchanie jako czynność dowodowa

float_intro: images-old/przesluchaniw-jagiello.jpg

Przesłuchanie jest podstawową czynnością procesową i odgrywa kluczową rolę w każdym postępowaniu. Dr Dariusz Jagiełło z Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w swojej monografii kompleksowo opisuje zagadnienie przesłuchania jako czynności dowodowej, przedstawiając je na płaszczyźnie ustawy karnoprocesowej oraz w ujęciu kryminalistycznym i psychologicznym. 

Przesłuchanie jako czynność dowodowa

Proces karny jest zazwyczaj skompliowany, ale przebiega w sposób dynamiczny. Przesłuchanie natomiast jest podstawową czynnością procesową i odgrywa kluczową rolę w każdym postępowaniu. Autor w publikacji opisuje model postępowania dowodowego na tle postępowania karnego, prezentuje je w kontekście treści polskiej ustawy karnoprocesowej, przedstawia taktyczną organizację czynności tego procesu oraz prezentuje kryteria analizy zeznań i wyjaśnień.

Lektura książki dostarcza pełnego przekroju zastosowania czynności dowodowej, jaką jest przesłuchanie. Publikacja ta ma charakter interdyscyplinarny, gdyż zaganienie przesłuchania prezentowane jest nie tylko w kontekście ustawy karnoprocesowej, ale również w aspekcie psychologicznym i kryminalistycznym.

 

dr hab. Ewa Kruk

Praca stanowi rzetelne i kompleksowe opracowanie zagadnienia przesłuchania jako czynności dowodowej. Ma ona charakter interdyscyplinarny. Autor przedstawił problematykę przesłuchania na płaszczyźnie ustawy karnoprocesowej oraz w ujęciu kryminalistycznym i psychologicznym. Przeanalizował najważniejsze kwestie związane z tematem. Dokonał interpretacji zagadnień budzących wątpliwości zarówno z teoretycznoprawnego, jak i praktycznego punktu widzenia i przedstawił rozwiązania lub wskazał kierunek rozwiązania danego problemu, przez co czynił swą monografię wartościową dla polskiej nauki. Walorem pracy jest jej aspekt praktyczny – wskazanie możliwości wykorzystania wiedzy teoretycznoprawnej i psychologicznej w praktyce organu przesłuchującego. Jest to opracowanie kompleksowe, potrzebne i oczekiwane w polskiej nauce procesu karnego i kryminalistyki. Poglądy Autora są konsekwentnie uargumentowane i oparte na bogatej literaturze przedmiotu i orzecznictwie. Nawet, jeżeli Autor zajmuje odmienne stanowisko od poglądów przyjętych w doktrynie, to czyni to w sposób merytoryczny, który skłania do refleksji naukowej.

400px presluchanie jagiello Partnerem merytorycznym wydania jest Uniwersytet SWPS.
Książka na stronie wydawcy »

O autorze

258 jagiello dariusz

dr Dariusz Jagiełło

Prawnik, radca prawny. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym oraz procesowym. Zajmuje się także kryminalistyką i kryminologią. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na przestępstwach popełnianych przy użyciu dokumentów, na szeroko rozumianych zagadnieniach związanych z uzyskiwaniem dowodu z zeznań lub wyjaśnień za pomocą realizowania czynności przesłuchania z wykorzystaniem niedozwolonych metod, oraz na tematyce oddziaływania sugestii na wynik czynności kryminalistycznych. Jest autorem podręczników akademickich dla studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne: „Kryminalistyka – przegląd podstawowych zagadnień taktyki, techniki i profilaktyki kryminalistycznej” (2011), „Kryminologia. Zarys wykładu” (2012), oraz książek z dziedziny prawa karnego, takich jak: „Prawo karne materialne” (2013), „Przestępstwa przeciwko dokumentom w polskim prawie karnym” (2013). Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa karnego materialnego oraz procesowego, kryminalistyki, kryminologii, psychologicznych aspektów przesłuchań oraz zamówień publicznych.